PCT คืออะไร? และมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

PCT (Patent Cooperation Treaty) เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศสำหรับการขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ในประเทศสมาชิก เพื่อให้สะดวก และลดภาระ………

Case study นวัตกรรมพลังงานสีเขียว กระถางต้นไม้ชาร์จแบตเตอร์รี่ “Bioo”

ทีมนักออกแบบจากบริษัท Arkyne Technologies เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน ได้ประดิษฐ์ “Bioo”  นวัตกรรมชิ้นแรกและชิ้นเดียวในโลกที่สามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการสังเคราะห์แสงตามธรรมชาติ

ชวนมารู้จักองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเทศ

องค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับการคุ้มครองยื่นจดรับแจ้งทรัพย์สินทางปัญญาในประเภทต่างๆ

หน้าที่ของสิทธิบัตร

-สิทธิบัตรถือเป็นของขวัญเพื่อตอบแทนบุคคลที่ได้ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆขึ้น

สิทธิบัตร ก็คือ สิทธิ-บัตร

แปลแบบง่ายๆ ก็คือ บัตรที่แสดงถึงสิทธิ

แปลแบบทางการ ก็คือหนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์

–ดังนั้น บัตรนี้ก็จะเป็นบัตรที่แสดงว่า เรามีสิทธิในงานประดิษฐ์ อะไร อย่างไร นานเท่าไหน–

สิทธิพิเศษของของขวัญชิ้นนี้

                -ให้สิทธิแก่เจ้าของที่จะ ผลิต ใช้ จำหน่าย แต่เพียงผู้เดียว แต่เป็นเพียงแค่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น

-ให้สิทธิในระยะเวลาจำกัด แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น(ไม่มีอะไรนิรันดร์) แต่ให้สิทธิตั้งแต่วันที่ได้ยื่นขอ

-ให้สิทธิในพื้นที่จำกัด แค่ในประเทศที่ยื่นขอสิทธินี้ (ไม่มีหรอก ที่ยื่นจดครั้งเดียวแล้วคุ้มครองทั่วโลก)

-ให้สิทธิตามที่ได้เปิดเผย (การคุ้มครองแลกกับการเปิดเผยข้อมูล)

            การจะได้ของขวัญชิ้นนี้

                -ต้องขอ ถึงจะได้ (ไม่ขอ ก็ไม่ได้)

-ต้องตรงตามเกณฑ์ ถึงจะได้

(เกณฑ์ : 1.ต้องใหม่ 2.ต้องสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ 3.ขั้นของการประดิษฐ์ (มี หรือ ไม่มี ก็ได้))

           

-การเปิดเผยก็เพื่อแลกกับสิทธิที่จะได้รับและเพื่อให้บุคคลอื่นได้รู้ เกิดการเรียนรู้ แล้วนำไปพัฒนา ต่อยอด หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ ที่จะได้มีได้ใช้สิ่งที่ดี นั่นเอง…

แบ่งปันความรู้นี้ทางShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on Tumblr0Share on LinkedIn0Email this to someone