Entries by IDG Admin

สัมมนาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย “สร้างธุรกิจด้วยช่องว่างทางนวัตกรรม4.0”

ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ( IP IDE CENTER) กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ทำการจัดโครงการอบรมสัมนาฟรีสำหรับผู้ประกอบการเพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและสร้างนวัตกรรมด้วยสิทธิบัตร

“ออกแบบโลโก้ ด้วยสไตล์งานMonoline”

อีกรูปแบบการนำลายเส้นที่เรียบง่าย นำมาออกแบบโลโก้ สร้างเป็นสัญลักษณ์ ที่ทำให้เกิดการจดจำ ลักษณะงานรูปแบบนี้เน้นการใช้โครงสร้างของวัตถุสร้างการจดจำ โดยใช้ลักษณะเด่น มักใช้โครงสีน้อย ใช้ขนาดของเส้นที่…..