CLMV ย่อมาจากอะไร ???

CLMV คือ ประเทศ กัมพูชา ลาว สหภาพเมียนมาร์ และเวียดนาม ไง

(Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam)

CLMV เป็นกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเราที่มีแนวโน้มเศรษฐกิจโตต่อเนื่อง  CLMV จึงเหมาะมาก

ที่ผู้ประกอบการไทยจะเข้าไปลงทุนหรือหาลู่ทางทำธุรกิจ เพราะ กลุ่มประเทศ CLMV มีศักยภาพในด้านกำลังแรงงานที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ค่าแรงที่ต่ำ ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งแร่ธาตุ พลังน้ำ และที่ดิน แต่ทว่าการจะเข้าไปบุกตลาดกลุ่มประเทศ CLMV นั้นไม่ควรผลีผลาม แต่ควรจะหาผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษาในการวางกลยุทธ ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านกฏหมายพร้อมกับปกป้องและเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของผู้ประกอบการ เพื่อให้ธุรกิจของผู้ประกอบการสามารถไปสู่ระดับสากลได้

สัมมนาฟรี!! เสริมสร้างกลยุทธ์ & ลดความเสี่ยงในการขยายธุรกิจด้วยข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ( IP IDE CENTER) กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ทำการจัดโครงการอบรมสัมนาฟรีสำหรับผู้ประกอบการเพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและสร้างนวัตกรรมด้วยสิทธิบัตร
แบ่งปันความรู้นี้ทางShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on Tumblr0Share on LinkedIn0Email this to someone