International Website

กฏหมายและคดี

LAW AND LITIGATION

กฏหมายและคดี​

EXPERTISE

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพย์สินไม่มีตัวตนมีความแตกต่างจากทรัพย์สินทั่วไป การบริหารจัดการและการคุ้มครองจะต้องมีการวางแผนให้รัดกุมและมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพงานสร้างสรรค์ขององค์กรให้ทันกับกระแสโลกาภิวัฒน์

กฎหมายดิจิทัลและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตเป็นกุญแจแห่งความเปลี่ยนแปลงและโอกาสในปัจจุบัน เช่นเดียวกับความเสี่ยงและปัญหา การวางแผนและปฏิบัติตามแนวนโยบายของรัฐเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ

กฎหมายหุ้นส่วน-บริษัท

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเริ่มธุรกิจ เราให้การสนับสนุนในด้านการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลและตราประทับบริษัท การประกอบธุรกิจชาวต่างชาติ ใบอนุญาตทำงาน การส่งเสริมการลงทุน และการจ้างแรงงาน

ระงับข้อพิพาท

บริการระงับข้อพิพาทของ IDG มีให้บริการทั้งการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางเลือกโดยการเจรจาไกล่เกลี่ยประนีประนอม และการดำเนินคดีในชั้นศาลโดยทนายความที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์

กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ

ลดความเสี่ยงและสนับสนุนการทำธุรกิจให้เป็นไปโดยราบรื่นและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งการซื้อขาย การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย การเป็นตัวแทนเจรจาต่อรองในการทำสัญญา ทรัพย์สิน รวมถึงประเด็นกฎหมายพาณิชย์อื่น ๆ

PRACTICES

ร่างสัญญา

​โอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
อนุญาตให้ใช้สิทธิ / แฟรนไชส์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
แต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย
รักษาความลับ
สัญญาเชิงพาณิชย์​​

การบังคับสิทธิและระงับข้อพิพาท

เจรจาและประนีประนอมยอมความ
หนังสือบอกกล่าวแจ้งเตือน
แจ้งเตือนออนไลน์และระงับการเผยแพร่
Global brand monitoring
สำรวจตลาด / ตรวจค้น-จับกุม
ขอคุ้มครอง ณ จุดนำเข้าส่งออก

คดีความ

คดีทางแพ่ง
อุทธรณ์คำวินิจฉัย
ละเมิด / เรียกร้องค่าเสียหาย
เครื่องหมายการค้า / สิทธิบัตร / ลิขสิทธิ์
ชื่อทางการค้า / ชื่อนิติบุคคล
ความลับทางการค้า

การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

บริหารจัดการแฟ้มทรัพย์สินทางปัญญา
บริหารจัดการความลับทางการค้า
ประเมินมูลค่า
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ตรวจอิสรภาพในการดำเนินกิจการ

บริษัทฯ

จดทะเบียนนิติบุคคล
ขออนุญาตทำงานชาวต่างชาติ
ตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ
รับรองลายมือชื่อ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ระเบียบกฏเกณฑ์

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
อาหาร เครื่องดื่ม และอาหารเสริม
เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย

แบบฟอร์มติดต่อทีมกฏหมาย

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ IDG กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งข้อมูลถึงเรา ทางเราจะติดต่อกลับทันทีที่ได้รับอีเมลดังกล่าวในเวลาทำการ วันจันทร์–เสาร์ เวลา 09:00 น. ถึง 18:00 น.

หรือท่านสามารถสแกน QR Code เพิ่มเพื่อน หรือเพิ่มเพื่อน by ID : @idgthailand เพื่อติดต่อเราผ่านแอพพลเคชั่น LINE ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

crossmenuchevron-down
Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy