การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศกัมพูชากับผู้ประกอบการไทย

ปัจจุบันผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศ เข้าไปลงทุนในประเทศกัมพูชาเป็นจำนวนมาก เนื่องจากประเทศกัมพูชามีศักยภาพในด้านค่าแรงที่ยังค่อนข้างต่ำ มีอัตราการเติบโตของตลาดการท่องเที่ยวสูง ได้รับสิทธิพิเศษทางด้านการค้าระหว่างประเทศมาก ส่งผลให้กัมพูชาเป็นฐานในการผลิตและส่งออกของอุตสาหกรรม สิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการในการจะไปลงทุนต่างประเทศคือการคุ้มครองปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ประกอบการ


เครื่องหมายการค้าถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาหนึ่งของผู้ประกอบการที่สำคัญและจำเป็นต่อผู้ประกอบการ เนื่องจากเครื่องหมายการค้าเหมือนเป็นเครื่องมือที่ใช้สื่อสารระหว่างผู้ประกอบการกับลูกค้า เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าสินค้าและบริการของผู้ประกอบการแตกต่างจากของผู้ประกอบการอื่นอย่างไร ดังนั้นผู้ประกอบการไทยจึงควรให้ความสำคัญในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศกัมพูชา


การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ประเทศกัมพูชา นั้นง่ายมาก เนื่องจากประเทศกัมพูชาเข้าร่วมเป็นสมาชิก the World Intellectual Property Organization (WIPO) ตั้งแต่ กรกฏาคม1995 และเข้าร่วมเป็น the Paris Convention for Protection of Industrial Property ตั้งแต่ เดือน กันยายน 1998 โดยเครื่องหมายการค้าในประเทศกัมพูชา คุ้มครองโดย กฎหมายเครื่องหมาย ชื่อทางการค้า และการกระทำการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม(กฎหมายเครื่องหมายการค้า) (The Law concerning Marks, Trade Names and Acts of Unfair Competition of the Kingdom of Cambodia) โดยใช้ระบบจดทะเบียนและใช้ระบบยื่นก่อนมีสิทธิดีกว่า ( FIRST TO FILE SYSTEM) ดังนั้น ผู้ประกอบการที่มีแผนจะไปลงทุนในประเทศกัมพูชาควรที่จะวางแผนในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยว่าจ้างบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการดูแล และปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ให้ช่วยในการให้คำปรึกษา ปกป้อง เพิ่มมูลค่า วางกลยุทธ์ ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศกัมพูชา

แบ่งปันความรู้นี้ทางShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on Tumblr0Share on LinkedIn0Email this to someone