International Website

สถิติ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย ประจำปี 2561

จดเครื่องหมายการค้า

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา จดเครื่องหมายการค้าซึ่งวันนี้ IDG จะขอนำข้อมูลและตัวเลขที่น่าสนใจมาวิเคราะห์และเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ ดังนี้

จำนวนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในปี 2561

ปี 2561 มีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (นับตามจำนวนคำขอ) รวม 47,246 คำขอ และนับตามจำนวนจำพวกรวม 62,451 จำพวก1 ซึ่งเป็นปีแรกที่มีจำนวนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสูงเกิน 60,000 จำพวก และสูงที่สุดนับตั้งแต่มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย

กลุ่มสินค้าที่มีการยื่นคำขอจดทะเบียนสูงสุด

การจดเครื่องหายการค้า กลุ่มเครื่องหมายที่ยื่นคำขอสูงสุดคือ เครื่องหมายบริการ (จำพวก 35-45) จำนวน 15,217 คำขอ ส่วนกลุ่มสินค้าที่มีการยื่นคำขอจดทะเบียนสูงที่สุดได้แก่ กลุ่มเครื่องสำอาง ยา ผลิตภัณฑ์เคมี (จำพวก 1-5) มีการยื่นคำขอจดทะเบียนสูงถึง 13,908 คำขอ รองลงมาคือกลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม ของหวาน (จำพวก 29-33) จำนวน 9,719 คำขอ และกลุ่มเครื่องจักรกล เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ อาวุธ (จำพวก 7,9-13) จำนวน 4,675 คำขอ

ประเทศหรือกลุ่มประเทศที่ยื่นคำขอจดทะเบียนสูงที่สุด

ประเทศหรือกลุ่มประเทศที่มีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยสูงสุดในปี 2561 ได้แก่ ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และประเทศในกลุ่มอาเซียน (ยกเว้นประเทศไทย) โดยมีคนไทยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศสูงถึง 28,138 คำขอ คิดเป็นร้อยละ 60 ของคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งหมดในปี 2561 (47,246 คำขอ)

จากข้อมูลสถิติข้างต้นแสดงให้เห็นว่า จำนวนการคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้อัตราการเติบโตจะไม่ร้อนแรงมากนักเหมือนในบางประเทศ โดยกลุ่มสินค้าที่มีการยื่นคำขอจดทะเบียนสูงสุดยังคงเป็นกลุ่มเครื่องสำอาง ยา และผลิตภัณฑ์เคมี และกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และที่สำคัญ จากข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการชาวไทยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้ามากขึ้น โดยในปี 2561 มีคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยคนไทยเพิ่มขึ้นเกือบ 5,000 คำขอเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

สถิติ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย ประจำปี 2561

จดเครื่องหมายการค้า

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา จดเครื่องหมายการค้าซึ่งวันนี้ IDG จะขอนำข้อมูลและตัวเลขที่น่าสนใจมาวิเคราะห์และเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ ดังนี้

จำนวนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในปี 2561

ปี 2561 มีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (นับตามจำนวนคำขอ) รวม 47,246 คำขอ และนับตามจำนวนจำพวกรวม 62,451 จำพวก1 ซึ่งเป็นปีแรกที่มีจำนวนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสูงเกิน 60,000 จำพวก และสูงที่สุดนับตั้งแต่มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย

กลุ่มสินค้าที่มีการยื่นคำขอจดทะเบียนสูงสุด

การจดเครื่องหายการค้า กลุ่มเครื่องหมายที่ยื่นคำขอสูงสุดคือ เครื่องหมายบริการ (จำพวก 35-45) จำนวน 15,217 คำขอ ส่วนกลุ่มสินค้าที่มีการยื่นคำขอจดทะเบียนสูงที่สุดได้แก่ กลุ่มเครื่องสำอาง ยา ผลิตภัณฑ์เคมี (จำพวก 1-5) มีการยื่นคำขอจดทะเบียนสูงถึง 13,908 คำขอ รองลงมาคือกลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม ของหวาน (จำพวก 29-33) จำนวน 9,719 คำขอ และกลุ่มเครื่องจักรกล เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ อาวุธ (จำพวก 7,9-13) จำนวน 4,675 คำขอ

ประเทศหรือกลุ่มประเทศที่ยื่นคำขอจดทะเบียนสูงที่สุด

ประเทศหรือกลุ่มประเทศที่มีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยสูงสุดในปี 2561 ได้แก่ ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และประเทศในกลุ่มอาเซียน (ยกเว้นประเทศไทย) โดยมีคนไทยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศสูงถึง 28,138 คำขอ คิดเป็นร้อยละ 60 ของคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งหมดในปี 2561 (47,246 คำขอ)

จากข้อมูลสถิติข้างต้นแสดงให้เห็นว่า จำนวนการคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้อัตราการเติบโตจะไม่ร้อนแรงมากนักเหมือนในบางประเทศ โดยกลุ่มสินค้าที่มีการยื่นคำขอจดทะเบียนสูงสุดยังคงเป็นกลุ่มเครื่องสำอาง ยา และผลิตภัณฑ์เคมี และกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และที่สำคัญ จากข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการชาวไทยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้ามากขึ้น โดยในปี 2561 มีคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยคนไทยเพิ่มขึ้นเกือบ 5,000 คำขอเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

crossmenuchevron-down