OUR BLOG

การต่ออายุเครื่องหมายการค้า

ก่อนซื้อแฟรนไชส์ 1400 × 768 px 7
 

การต่ออายุเครื่องหมายการค้า

บางท่านอาจไม่ทราบว่า  “เครื่องหมายการค้ามีวันหมดอายุ”  เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วจะมีอายุการคุ้มครอง10 ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนวันแรก และสามารถต่ออายุเครื่องหมายได้ทุก ๆ 10 ปี หากไม่ต่ออายุภายในระยะเวลาที่กำหนด เครื่องหมายการค้าก็จะถูกเพิกถอนตามกฎหมายไป  การต่ออายุเครื่องหมายการค้า ก็คือการให้เครื่องหมายการค้าเดิมได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายต่อไป รวมถึงการรักษาสิทธิเดิมในเครื่องหมายและรายการสินค้าที่เคยยื่นจด การต่ออายุเครื่องหมายการค้าจะต้องยื่นคำร้องต่ออายุภายใน 3 เดือนก่อนวันสิ้นอายุ และสามารถยื่นคำร้องขอต่ออายุภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นอายุการจดทะเบียน แต่ทั้งนี้จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มร้อยละ 20 จากค่าธรรมเนียมปกติ แต่ถ้าต่ออายุหลังจาก 6 เดือนแล้วจะไม่สามารถต่ออายุได้ เครื่องหมายการค้าก็ถูกเพิกถอนไป (พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า มาตรา 53 และ 54)
 
เอกสารการยื่นคำขอต่ออายุเครื่องหมายการค้า
1. แบบฟอร์ม ก.07 คำขอต่ออายุเครื่องหมายการค้า
– บุคคลธรรมดา 
– สำเนาบัตรประชาชน
– นิติบุคคล 
– สำเนาหนังสือรับรองบริษัทไม่เกิน 6 เดือน
– เป็นชาวต่างชาติ ต้องรับรองความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าโดย Notary Public 

2. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเดิมที่เคยยื่นจดไว้ ให้ยื่น ก.06 เพื่อขอแก้ไขข้อมูลเดิม
 

IDG มีบริการด้านการยื่นต่ออายุเครื่องหมายการค้า เราพร้อมช่วยดำเนินการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้กับคุณในทุกขั้นตอนได้ในทันที

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

Line: @idgthailand (มี@) 

E-Mail: [email protected]

โทร : 02-011-7161 ต่อ 101

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ