International Website

วัคซีน COVID-19 ขาดแคลน การผ่อนปรนสิทธิบัตร จำเป็นไหม ?

        สถานการณ์ COVID-19 ตอนนี้ยังคงน่าเป็นห่วง เนื่องจากวัคซีนที่มีจำนวนไม่เพียงพอต่อประชากรทั่วโลก และการที่จะนำวัคซีนเข้ามาได้ องค์กรนั้น ๆ จำเป็นต้องมีการขออนุญาตจากเจ้าของวัคซีนเสียก่อน เพราะบริษัทผู้ผลิตวัคซีนแต่ละราย ได้มีการจดสิทธิบัตรเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นมาละเมิดสิทธิการผลิตวัคซีนนั่นเอง

         แต่เมื่อเดือนตุลาคม 2563 ประเทศอินเดียและแอฟริกาใต้ได้มีการยื่นข้อเสนอต่อองค์การการค้าโลก อย่าง World Trade Organization (WTO) เกี่ยวกับการขอยกเว้นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (TRIPS Waiver) ในเรื่องของวัคซีน COVID-19 เพื่อเป็นการช่วยเหลือประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศที่มีรายได้ต่ำ

         หลายคนคงสงสัยกันใช่ไหมว่า TRIPS Waiver คืออะไร ? เมื่อเราย้อนกลับไปตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 นั้น ได้มี “ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า” เกิดขึ้น หรือ เป็นที่รู้จักกันในนาม TRIPS Agreement ซึ่งข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้ WTO โดย TRIPS Agreement เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศ ที่ได้วางหลักเกณฑ์มาตรฐานของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และวางบรรทัดฐานเกี่ยวกับขอบเขตของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเกือบทุกประเภท การบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศภาคีสมาชิก

         แต่เมื่อเกิดการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ทำให้หลายฝ่ายต้องการขอยกเว้นการบังคับใช้ TRIPS Agreement หรือเรียกว่า TRIPS Waiver โดย TRIPS Waiver คือการขอยกเว้นข้อจำกัดด้านทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ การคุ้มครองข้อมูลความลับ สิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการป้องกัน การวินิจฉัย การบำบัดรักษา วัคซีน อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์การป้องกัน และกระบวนการผลิต สำหรับการป้องกันและรักษา COVID-19 เพื่อให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาสามารถผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับ COVID-19 โดยที่ไม่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในช่วงที่ COVID-19 กำลังระบาด และถ้ามาโฟกัสที่การผ่อนปรนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิทธิบัตร หรือ Patent waiver ย่อมมีทั้งข้อดีและข้อจำกัดที่หลายฝ่ายมีความคิดเห็นที่ต่างกัน

ข้อดีของ Patent Waiver สำหรับการผลิตวัคซีน COVID-19

  • ช่วยให้ประเทศที่กำลังพัฒนาสามารถเรียนรู้และผลิตวัคซีนได้เอง ส่งผลให้กระบวนการผลิตวัคซีนทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และไม่จำเป็นต้องรอการผลิตจากประเทศที่เป็นผู้คิดค้นวัคซีนเท่านั้น ในกรณีที่เจ้าของสิทธิบัตร (Patent holders) ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตวัคซีน ไม่สามารถผลิตวัคซีนได้เพียงพอต่อความต้องการของประชากรโลก
  • ประเทศที่กำลังพัฒนาสามารถผลิตวัคซีนได้ในราคาที่ต่ำลง เพราะได้รับอนุญาตให้ผลิตได้โดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าธรรมเนียมการขออนุญาตใช้สิทธิบัตร

ข้อจำกัดของ Patent Waiver สำหรับการผลิตวัคซีน COVID-19

  • ทำลายกระบวนการสร้างแรงจูงใจให้กับเจ้าของสิทธิบัตร เพราะอาจทำให้เจ้าของสิทธิบัตรซึ่งเป็นบริษัทหรือบุคคลทั่วไป ไม่ได้รับผลตอบแทนที่เป็นจำนวนเงินจากการใช้สิทธิบัตรนั้น ดังนั้นการที่ไม่ได้รับผลตอบแทนอาจทำให้แรงจูงใจในการพัฒนางานลดลงได้นั่นเอง ซึ่งอาจต้องมีหน่วยงานมาทำการซื้อสิทธิบัตรจากผู้ผลิตวัคซีนในปัจจุบัน จากนั้นจึงจะเผยแพร่ต่อผู้ผลิตรายอื่นทั่วโลก (ในกรณีที่ผู้ผลิตวัคซีนในปัจจุบันไม่ทำ Voluntary licensing หรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิด้วยความเต็มใจของทั้งผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิและผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ)
  • ข้อมูลที่เปิดเผยในสิทธิบัตร ไม่มี know-how ทั้งเรื่องข้อแนะนำสำหรับการผลิต หรือที่มาของวัตถุดิบเป็นส่วนประกอบวัคซีน เหมือนเป็นเพียงการแจกสูตรยา จึงมีข้อกังวลตามมา ว่ากระบวนการผลิตที่ขาด know-how อาจทำให้วัคซีนที่ผลิตได้เกิดปัญหา เช่น ความปลอดภัยของการใช้งาน ประสิทธิภาพของวัคซีน และอาจรวมถึงการผลิตวัคซีนปลอมออกมา

        ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการทำ Patent Waiver นั้นมีทั้งข้อดีและข้อจำกัดอยู่ ซึ่งสุดท้ายแล้วการทำ Patent Waiver จะได้รับการอนุมัติจาก WTO หรือไม่ ต้องติดตามการหารือเกี่ยวกับ TRIPS Waiver ของประเทศสมาชิกที่จะเกิดขึ้นในการประชุม WTO ครั้งที่ 12 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2021 นี้

        ประเด็นของการบังคับใช้สิทธิหรือความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องที่ต้องตระหนักรู้ ซึ่งหากมีปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือลิขสิทธิ์ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญโดยตรง IDG มีความเชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาและพร้อมเป็นที่ปรึกษาให้คุณ

สิทธิบัตรกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยพัฒนาธุรกิจ

IDG มีความเชี่ยวชาญด้านสิทธิบัตรและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยหาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจของคุณ

 ติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียด

ทีมวิเคราะห์สิทธิบัตร

Tel : 02-0117161 ต่อ 302

Line : @idgthailand

E-mail : Pattaraporn.srg@idgthailand.com


Click here

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

วัคซีน COVID-19 ขาดแคลน การผ่อนปรนสิทธิบัตร จำเป็นไหม ?

        สถานการณ์ COVID-19 ตอนนี้ยังคงน่าเป็นห่วง เนื่องจากวัคซีนที่มีจำนวนไม่เพียงพอต่อประชากรทั่วโลก และการที่จะนำวัคซีนเข้ามาได้ องค์กรนั้น ๆ จำเป็นต้องมีการขออนุญาตจากเจ้าของวัคซีนเสียก่อน เพราะบริษัทผู้ผลิตวัคซีนแต่ละราย ได้มีการจดสิทธิบัตรเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นมาละเมิดสิทธิการผลิตวัคซีนนั่นเอง

         แต่เมื่อเดือนตุลาคม 2563 ประเทศอินเดียและแอฟริกาใต้ได้มีการยื่นข้อเสนอต่อองค์การการค้าโลก อย่าง World Trade Organization (WTO) เกี่ยวกับการขอยกเว้นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (TRIPS Waiver) ในเรื่องของวัคซีน COVID-19 เพื่อเป็นการช่วยเหลือประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศที่มีรายได้ต่ำ

         หลายคนคงสงสัยกันใช่ไหมว่า TRIPS Waiver คืออะไร ? เมื่อเราย้อนกลับไปตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 นั้น ได้มี “ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า” เกิดขึ้น หรือ เป็นที่รู้จักกันในนาม TRIPS Agreement ซึ่งข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้ WTO โดย TRIPS Agreement เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศ ที่ได้วางหลักเกณฑ์มาตรฐานของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และวางบรรทัดฐานเกี่ยวกับขอบเขตของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเกือบทุกประเภท การบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศภาคีสมาชิก

         แต่เมื่อเกิดการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ทำให้หลายฝ่ายต้องการขอยกเว้นการบังคับใช้ TRIPS Agreement หรือเรียกว่า TRIPS Waiver โดย TRIPS Waiver คือการขอยกเว้นข้อจำกัดด้านทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ การคุ้มครองข้อมูลความลับ สิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการป้องกัน การวินิจฉัย การบำบัดรักษา วัคซีน อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์การป้องกัน และกระบวนการผลิต สำหรับการป้องกันและรักษา COVID-19 เพื่อให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาสามารถผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับ COVID-19 โดยที่ไม่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในช่วงที่ COVID-19 กำลังระบาด และถ้ามาโฟกัสที่การผ่อนปรนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิทธิบัตร หรือ Patent waiver ย่อมมีทั้งข้อดีและข้อจำกัดที่หลายฝ่ายมีความคิดเห็นที่ต่างกัน

ข้อดีของ Patent Waiver สำหรับการผลิตวัคซีน COVID-19

  • ช่วยให้ประเทศที่กำลังพัฒนาสามารถเรียนรู้และผลิตวัคซีนได้เอง ส่งผลให้กระบวนการผลิตวัคซีนทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และไม่จำเป็นต้องรอการผลิตจากประเทศที่เป็นผู้คิดค้นวัคซีนเท่านั้น ในกรณีที่เจ้าของสิทธิบัตร (Patent holders) ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตวัคซีน ไม่สามารถผลิตวัคซีนได้เพียงพอต่อความต้องการของประชากรโลก
  • ประเทศที่กำลังพัฒนาสามารถผลิตวัคซีนได้ในราคาที่ต่ำลง เพราะได้รับอนุญาตให้ผลิตได้โดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าธรรมเนียมการขออนุญาตใช้สิทธิบัตร

ข้อจำกัดของ Patent Waiver สำหรับการผลิตวัคซีน COVID-19

  • ทำลายกระบวนการสร้างแรงจูงใจให้กับเจ้าของสิทธิบัตร เพราะอาจทำให้เจ้าของสิทธิบัตรซึ่งเป็นบริษัทหรือบุคคลทั่วไป ไม่ได้รับผลตอบแทนที่เป็นจำนวนเงินจากการใช้สิทธิบัตรนั้น ดังนั้นการที่ไม่ได้รับผลตอบแทนอาจทำให้แรงจูงใจในการพัฒนางานลดลงได้นั่นเอง ซึ่งอาจต้องมีหน่วยงานมาทำการซื้อสิทธิบัตรจากผู้ผลิตวัคซีนในปัจจุบัน จากนั้นจึงจะเผยแพร่ต่อผู้ผลิตรายอื่นทั่วโลก (ในกรณีที่ผู้ผลิตวัคซีนในปัจจุบันไม่ทำ Voluntary licensing หรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิด้วยความเต็มใจของทั้งผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิและผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ)
  • ข้อมูลที่เปิดเผยในสิทธิบัตร ไม่มี know-how ทั้งเรื่องข้อแนะนำสำหรับการผลิต หรือที่มาของวัตถุดิบเป็นส่วนประกอบวัคซีน เหมือนเป็นเพียงการแจกสูตรยา จึงมีข้อกังวลตามมา ว่ากระบวนการผลิตที่ขาด know-how อาจทำให้วัคซีนที่ผลิตได้เกิดปัญหา เช่น ความปลอดภัยของการใช้งาน ประสิทธิภาพของวัคซีน และอาจรวมถึงการผลิตวัคซีนปลอมออกมา

        ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการทำ Patent Waiver นั้นมีทั้งข้อดีและข้อจำกัดอยู่ ซึ่งสุดท้ายแล้วการทำ Patent Waiver จะได้รับการอนุมัติจาก WTO หรือไม่ ต้องติดตามการหารือเกี่ยวกับ TRIPS Waiver ของประเทศสมาชิกที่จะเกิดขึ้นในการประชุม WTO ครั้งที่ 12 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2021 นี้

        ประเด็นของการบังคับใช้สิทธิหรือความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องที่ต้องตระหนักรู้ ซึ่งหากมีปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือลิขสิทธิ์ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญโดยตรง IDG มีความเชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาและพร้อมเป็นที่ปรึกษาให้คุณ

สิทธิบัตรกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยพัฒนาธุรกิจ

IDG มีความเชี่ยวชาญด้านสิทธิบัตรและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยหาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจของคุณ

 ติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียด

ทีมวิเคราะห์สิทธิบัตร

Tel : 02-0117161 ต่อ 302

Line : @idgthailand

E-mail : Pattaraporn.srg@idgthailand.com


Click here

crossmenuchevron-down