OUR BLOG

การบรรยายเรื่อง”สร้างธุรกิจด้วยช่องว่างทางทรัพย์สินทางปัญญา”

การบรรยายเรื่อง”สร้างธุรกิจด้วยช่องว่างทางทรัพย์สินทางปัญญา”

วันที่ : 23 พศจิกายน 2559   ณ.อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

cover 1

ขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้ความสนใจในงานบรรยาย “สร้างธุรกิจด้วยช่องว่างทรัพย์สินทางปัญญา” ในโอกาสเปิดสำนักงาน IDG สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย อาคาร INC2D-415 ชั้น4 อาคารกลุ่มนวัตกรรม2  ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ