การบรรยายเรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับนักออกแบบ นักประดิษฐ์ และนักการตลาด”

ภาพบรรยากาศเมื่อ 14 ธันวาคม 2556

IDG จับมือกับ Thailand Creative and Design Center (TCDC) จัดบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับนักออกแบบ นักประดิษฐ์ และนักการตลาด” ให้แก่บุคคลทั่วไปและผู้สนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและกระตุ้นให้นักออกแบบ นักประดิษฐ์ และนักการตลาดเล็งเห็นความสำคัญของการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้สร้างมูลค่าให้แก่งานออกแบบและธุรกิจ นอกเหนือจากการบรรยายแล้วยังมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในเรื่องลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และความลับทางการค้า

แบ่งปันความรู้นี้ทางShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on Tumblr0Share on LinkedIn0Email this to someone