International Website

การสืบค้นสิทธิบัตร ในแต่ละประเทศ

หลายท่านอาจมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือความอยากรู้ที่ว่า งานของเราที่เราทำแบบนี้ ไปซ้ำหรือเหมือน ของใครหรือไม่? มีใครจดแบบนี้แล้วหรือยัง? 

จึงจะขอแนะนำทางเลือกหนึ่งในการค้นหา คือ ทำการสืบค้นจากฐานข้อมูลสิทธิบัตร

ซึ่งก็จะมีคำถามต่อมาที่ว่า ทำไมต้องสืบค้นจากฐานข้อมูลสิทธิบัตร? สืบค้นฟรีหรือไม่? ต้องเสียเงินหรือเปล่า? แล้วถ้าต้องสืบค้น สืบค้นได้ที่ไหน?

ก็จะขอแบ่งปันความรู้ให้ทุกๆท่านได้คลายข้อสงสัย ดังนี้

:: ทำไมต้องสืบค้น?

 1. เพื่อการสืบค้นความเป็นไปได้ในการขอรับสิทธิบัตร/เอกสารก่อนนี้ (patentability): ตรวจสอบความใหม่ และขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น
 2. หลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิบัตร (infringement)
 3. การเพิกถอนสิทธิบัตร/การยื่นคัดค้านสิทธิบัตร(invalidity)
 4. ความอิสระในการดาเนินการ (freedom to operate)
 5. ระบุแนวโน้มเทคโนโลยี (state-of-the art or technology trend)
 6. รวบรวมข้อมูลทางธุรกิจ (business information)
 7. การประเมินมูลค่าสิทธิบัตร (patent valuation)

:: สืบค้นฟรีหรือไม่? ต้องเสียเงินหรือเปล่า?

การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร มีทั้งแหล่งสืบค้นที่ฟรี และเสียเงิน

:: แล้วถ้าต้องสืบค้น สืบค้นได้ที่ไหน?

จากที่เราได้พูดถึง การสืบค้นสิทธิบัตรอย่างง่าย มาแล้ว ด้วย Google Patent ก็จะพบข้อมูลสิทธิบัตรมากมาย ซึ่งท่านสามารถสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรได้จากหลายช่องทางด้วยกัน เช่น จาก Google Patent, จากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (หรือที่เรียกว่า WIPO) หรือจากหน่วยงานที่ดูแลเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาของแต่ละประเทศนั้นๆโดยตรง

และหากต้องการสืบค้นอย่างเฉพาะเจาะจง เจาะไปที่แต่ละประเทศนั้นๆ ก็สามารถสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรของประเทศนั้นๆโดยตรงได้เช่นกัน

โดยครั้งนี้ เราจะขอแนะนำหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับสิทธิบัตรและระบบสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรออนไลน์ใน 10 ประเทศ ดังนี้ ประเทศไทย, ประเทศเกาหลี, ประเทศญี่ปุ่น, ประเทศสิงคโปร์, ประเทศอินเดีย, ประเทศออสเตรเลีย, ประเทศเยอรมัน, ประเทศสหรัฐอเมริกา, สหภาพยุโรป และประเทศจีน

TH
KR
JPO
IPOS
INDIA
AU
DE
USPTO
EPO
SIPO

การสืบค้นสิทธิบัตร (Patent Search)

ประเทศระบบสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรออนไลน์ (Search Patent System)
1) ประเทศไทย                             Department of Intellectual Property [DIP]
Link: http://patentsearch.ipthailand.go.th/DIP2013/simplesearch.php
2) ประเทศเกาหลีKorea Intellectual Property Rights Information Service [KIPRIS]
Link: http://engpat.kipris.or.kr/engpat/searchLogina.do?next=MainSearch
3) ประเทศญี่ปุ่นJapan Patent Office [JPO]
Link: https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopEnglishPage
4) ประเทศสิงคโปร์Intellectual Property Office of Singapore [IPOS]
Link: https://www.ip2.sg/RPS/WP/CM/SearchSimpleP.aspx?SearchCategory=PT
5) ประเทศอินเดียOffice of the Controller-General of Patents, Designs and Trademarks
Link: http://ipindiaonline.gov.in/patentsearch/search/index.aspx
6) ประเทศออสเตรเลียIntellectual Property Australia
Link: http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/auspat/
7) ประเทศเยอรมันGerman Patent and Trade Mark Office
Link: https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?window=1&space=menu&content=index&actioa=einsteiger
8) ประเทศสหรัฐอเมริกาUS Patent & Trademark Office [USPTO]
Link: http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-bool.html
9) สหภาพยุโรปEuropean Patent Office [EPO]
Link: http://worldwide.espacenet.com/?locale=en_EP
10) ประเทศจีนState Intellectual Property Office [SIPO]
Link: http://www.pss-system.gov.cn/sipopublicsearch/ensearch/searchEnHomeIndexAC.do

มาถึงตอนนี้ ท่านก็ได้ทราบแล้วว่าหน่วยงานใดเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศทั้ง 10 และสามารถเข้าถึงข้อมูลสิทธิบัตรในประเทศที่ท่านสนใจได้อย่างฟรีไม่ต้องเสียเงินแต่ทั้งนี้การสืบค้นสิทธิบัตรต้องอาศัยเทคนิคในการสืบค้น เนื่องจากข้อมูลสิ่งประดิษฐ์มีจำนวนมาก สิ่งประดิษฐ์แต่ละสิ่งก็จะมีเทคนิคในการใช้คำเช่นกัน ดังนั้นการสืบค้นจึงต้องอาศัยเทคนิคเช่นกัน ไว้คราวหน้าเราจะมาพูดถึงเทคนิคการสืบค้นสิทธิบัตร เพื่อให้สามารถเข้าถึงงานที่เกี่ยวข้องกับงานของท่าน

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

การสืบค้นสิทธิบัตร ในแต่ละประเทศ

หลายท่านอาจมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือความอยากรู้ที่ว่า งานของเราที่เราทำแบบนี้ ไปซ้ำหรือเหมือน ของใครหรือไม่? มีใครจดแบบนี้แล้วหรือยัง? 

จึงจะขอแนะนำทางเลือกหนึ่งในการค้นหา คือ ทำการสืบค้นจากฐานข้อมูลสิทธิบัตร

ซึ่งก็จะมีคำถามต่อมาที่ว่า ทำไมต้องสืบค้นจากฐานข้อมูลสิทธิบัตร? สืบค้นฟรีหรือไม่? ต้องเสียเงินหรือเปล่า? แล้วถ้าต้องสืบค้น สืบค้นได้ที่ไหน?

ก็จะขอแบ่งปันความรู้ให้ทุกๆท่านได้คลายข้อสงสัย ดังนี้

:: ทำไมต้องสืบค้น?

 1. เพื่อการสืบค้นความเป็นไปได้ในการขอรับสิทธิบัตร/เอกสารก่อนนี้ (patentability): ตรวจสอบความใหม่ และขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น
 2. หลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิบัตร (infringement)
 3. การเพิกถอนสิทธิบัตร/การยื่นคัดค้านสิทธิบัตร(invalidity)
 4. ความอิสระในการดาเนินการ (freedom to operate)
 5. ระบุแนวโน้มเทคโนโลยี (state-of-the art or technology trend)
 6. รวบรวมข้อมูลทางธุรกิจ (business information)
 7. การประเมินมูลค่าสิทธิบัตร (patent valuation)

:: สืบค้นฟรีหรือไม่? ต้องเสียเงินหรือเปล่า?

การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร มีทั้งแหล่งสืบค้นที่ฟรี และเสียเงิน

:: แล้วถ้าต้องสืบค้น สืบค้นได้ที่ไหน?

จากที่เราได้พูดถึง การสืบค้นสิทธิบัตรอย่างง่าย มาแล้ว ด้วย Google Patent ก็จะพบข้อมูลสิทธิบัตรมากมาย ซึ่งท่านสามารถสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรได้จากหลายช่องทางด้วยกัน เช่น จาก Google Patent, จากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (หรือที่เรียกว่า WIPO) หรือจากหน่วยงานที่ดูแลเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาของแต่ละประเทศนั้นๆโดยตรง

และหากต้องการสืบค้นอย่างเฉพาะเจาะจง เจาะไปที่แต่ละประเทศนั้นๆ ก็สามารถสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรของประเทศนั้นๆโดยตรงได้เช่นกัน

โดยครั้งนี้ เราจะขอแนะนำหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับสิทธิบัตรและระบบสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรออนไลน์ใน 10 ประเทศ ดังนี้ ประเทศไทย, ประเทศเกาหลี, ประเทศญี่ปุ่น, ประเทศสิงคโปร์, ประเทศอินเดีย, ประเทศออสเตรเลีย, ประเทศเยอรมัน, ประเทศสหรัฐอเมริกา, สหภาพยุโรป และประเทศจีน

TH
KR
JPO
IPOS
INDIA
AU
DE
USPTO
EPO
SIPO

การสืบค้นสิทธิบัตร (Patent Search)

ประเทศระบบสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรออนไลน์ (Search Patent System)
1) ประเทศไทย                             Department of Intellectual Property [DIP]
Link: http://patentsearch.ipthailand.go.th/DIP2013/simplesearch.php
2) ประเทศเกาหลีKorea Intellectual Property Rights Information Service [KIPRIS]
Link: http://engpat.kipris.or.kr/engpat/searchLogina.do?next=MainSearch
3) ประเทศญี่ปุ่นJapan Patent Office [JPO]
Link: https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopEnglishPage
4) ประเทศสิงคโปร์Intellectual Property Office of Singapore [IPOS]
Link: https://www.ip2.sg/RPS/WP/CM/SearchSimpleP.aspx?SearchCategory=PT
5) ประเทศอินเดียOffice of the Controller-General of Patents, Designs and Trademarks
Link: http://ipindiaonline.gov.in/patentsearch/search/index.aspx
6) ประเทศออสเตรเลียIntellectual Property Australia
Link: http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/auspat/
7) ประเทศเยอรมันGerman Patent and Trade Mark Office
Link: https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?window=1&space=menu&content=index&actioa=einsteiger
8) ประเทศสหรัฐอเมริกาUS Patent & Trademark Office [USPTO]
Link: http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-bool.html
9) สหภาพยุโรปEuropean Patent Office [EPO]
Link: http://worldwide.espacenet.com/?locale=en_EP
10) ประเทศจีนState Intellectual Property Office [SIPO]
Link: http://www.pss-system.gov.cn/sipopublicsearch/ensearch/searchEnHomeIndexAC.do

มาถึงตอนนี้ ท่านก็ได้ทราบแล้วว่าหน่วยงานใดเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศทั้ง 10 และสามารถเข้าถึงข้อมูลสิทธิบัตรในประเทศที่ท่านสนใจได้อย่างฟรีไม่ต้องเสียเงินแต่ทั้งนี้การสืบค้นสิทธิบัตรต้องอาศัยเทคนิคในการสืบค้น เนื่องจากข้อมูลสิ่งประดิษฐ์มีจำนวนมาก สิ่งประดิษฐ์แต่ละสิ่งก็จะมีเทคนิคในการใช้คำเช่นกัน ดังนั้นการสืบค้นจึงต้องอาศัยเทคนิคเช่นกัน ไว้คราวหน้าเราจะมาพูดถึงเทคนิคการสืบค้นสิทธิบัตร เพื่อให้สามารถเข้าถึงงานที่เกี่ยวข้องกับงานของท่าน

crossmenuchevron-down
Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy