International Website

การออกแบบโลโก้ ด้วยแนวคิดจากศิลปวัฒนธรรมไทย

โลโก้ไทยๆก็อินเตอร์ได้

ไม่แปลกที่ทุกวันนี้ผู้คนต่างต้องการแสดงสิ่งที่ตนเป็น แสวงหาความแตกต่างเพื่อให้เกิดการจดจำต่อผู้อื่น แบรนด์ก็เช่นกัน สิ่งง่ายที่สุดภาพแรกที่ทำให้ผู้คนจดจำแบรนด์ได้นั้นก็คงหนีไม่พ้นภาพโลโก้ ซึ่งทำหน้าที่เป็นเสมือนตัวแทนของแบรนด์เอง การออกแบบโลโก้ จึงมีความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องนำเสนอบุคคลิกที่แตกต่างและโดดเด่น การใช้แรงบันดาลใจจากพื้นฐานในสิ่งที่ผู้สร้างแบรนด์เองมีความรู้ความเข้าใจเป็นสิ่งง่ายกว่าการสร้างสรรค์ในสิ่งที่ตนเองไม่รู้จัก  การนำศิลปวัฒนธรรมไทยมาใช้เป็นแรงบันดาลใจจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่แนะนำให้ผู้ประกอบการหรือนักออกแบบไทยเองไม่ควรมองข้าม อีกทั้งยังสามารถสื่อสารให้เกิดความหมายที่เป็นสากลได้อีกด้วย สิ่งที่สามารถนำมาเป็นแรงบันดาลใจเพื่อการออกแบบโลโก้ได้ขอยกตัวอย่างดังนี้

1.สถาปัตยกรรมไทย  ด้วยภูมิปัยญาที่ถูกถ่ายทอดมาเป็นระยะเวลานานทำให้เกิดเอกลักาณ์รายละเอียดต่างๆที่สามารถ   สร้างภาพจดจำได้เป็นอย่างดี

2.ลวดลายไทย มักจะอยู่บนข้าวของเครื่องใช้ต่างๆซึ่งบางครั้งนั้นอยู่ใกล้ตัวเราจนถูกมองข้ามไป

3.พืชหรือสัตว์ ที่อยู่เฉพาะถิ่น ภาพโครงสร้างของพืชและสัตว์บางชนิดสามารถนำมาลดทอนรายละเอียดให้เป็นลักษณะของกราฟฟิคได้

จากสิ่งที่ยกตัวอย่างข้างต้นนั้นเป็นเพียงบางส่วนที่เรามักจะพบเห็นได้ทั่วไปในสังคมไทย และเป็นสิ่งใกล้ตัวเรา หากท่านผู้อ่านท่านใดพบเจอสิ่งของ สถานที่ วัฒนธรรมบางอย่างในท้องถิ่นที่สร้างความรู้สึกประทับใจ ก็เริ่มต้นจากการถ่ายภาพสิ่งประทับใจเหล่านั้นไว้ หรือร่างแบบคร่าวๆลงบนสมุดพร้อมเขียนแง่มุมที่ประทับใจไว้เพื่อเก็บเป้นข้อมูลในการนำมาสร้างสรรค์ โลโก้ในอนาคตได้ครับ หวังว่าบทความนี้พอที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการหยิบเรื่องราวใกล้ตัวมาสร้างสรรค์ผลงานดีดีให้กับผู้คนรอบตัวต่อไปได้นะครับ

– ฝ่ายออกแบบ IDG –

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

การออกแบบโลโก้ ด้วยแนวคิดจากศิลปวัฒนธรรมไทย

โลโก้ไทยๆก็อินเตอร์ได้

ไม่แปลกที่ทุกวันนี้ผู้คนต่างต้องการแสดงสิ่งที่ตนเป็น แสวงหาความแตกต่างเพื่อให้เกิดการจดจำต่อผู้อื่น แบรนด์ก็เช่นกัน สิ่งง่ายที่สุดภาพแรกที่ทำให้ผู้คนจดจำแบรนด์ได้นั้นก็คงหนีไม่พ้นภาพโลโก้ ซึ่งทำหน้าที่เป็นเสมือนตัวแทนของแบรนด์เอง การออกแบบโลโก้ จึงมีความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องนำเสนอบุคคลิกที่แตกต่างและโดดเด่น การใช้แรงบันดาลใจจากพื้นฐานในสิ่งที่ผู้สร้างแบรนด์เองมีความรู้ความเข้าใจเป็นสิ่งง่ายกว่าการสร้างสรรค์ในสิ่งที่ตนเองไม่รู้จัก  การนำศิลปวัฒนธรรมไทยมาใช้เป็นแรงบันดาลใจจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่แนะนำให้ผู้ประกอบการหรือนักออกแบบไทยเองไม่ควรมองข้าม อีกทั้งยังสามารถสื่อสารให้เกิดความหมายที่เป็นสากลได้อีกด้วย สิ่งที่สามารถนำมาเป็นแรงบันดาลใจเพื่อการออกแบบโลโก้ได้ขอยกตัวอย่างดังนี้

1.สถาปัตยกรรมไทย  ด้วยภูมิปัยญาที่ถูกถ่ายทอดมาเป็นระยะเวลานานทำให้เกิดเอกลักาณ์รายละเอียดต่างๆที่สามารถ   สร้างภาพจดจำได้เป็นอย่างดี

2.ลวดลายไทย มักจะอยู่บนข้าวของเครื่องใช้ต่างๆซึ่งบางครั้งนั้นอยู่ใกล้ตัวเราจนถูกมองข้ามไป

3.พืชหรือสัตว์ ที่อยู่เฉพาะถิ่น ภาพโครงสร้างของพืชและสัตว์บางชนิดสามารถนำมาลดทอนรายละเอียดให้เป็นลักษณะของกราฟฟิคได้

จากสิ่งที่ยกตัวอย่างข้างต้นนั้นเป็นเพียงบางส่วนที่เรามักจะพบเห็นได้ทั่วไปในสังคมไทย และเป็นสิ่งใกล้ตัวเรา หากท่านผู้อ่านท่านใดพบเจอสิ่งของ สถานที่ วัฒนธรรมบางอย่างในท้องถิ่นที่สร้างความรู้สึกประทับใจ ก็เริ่มต้นจากการถ่ายภาพสิ่งประทับใจเหล่านั้นไว้ หรือร่างแบบคร่าวๆลงบนสมุดพร้อมเขียนแง่มุมที่ประทับใจไว้เพื่อเก็บเป้นข้อมูลในการนำมาสร้างสรรค์ โลโก้ในอนาคตได้ครับ หวังว่าบทความนี้พอที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการหยิบเรื่องราวใกล้ตัวมาสร้างสรรค์ผลงานดีดีให้กับผู้คนรอบตัวต่อไปได้นะครับ

– ฝ่ายออกแบบ IDG –

crossmenuchevron-down
Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy