OUR BLOG

การใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าโดยมีคำว่า BY….

Untitled 1600 × 800 px1

สัปดาห์นี้ทาง IDG มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้ามาฝากทุก ๆ ท่าน เกี่ยวกับการใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าโดยมีคำว่า BY…. เป็นส่วนหนึ่งในเครื่องหมายการค้า ตามแนวทางคู่มือการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าปี 2565 (ฉบับล่าสุด) ได้ระบุการใช้คำว่า BY ในเครื่องหมายการค้าไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ครับ

ยกตัวอย่างเช่น

‘’กรณีเครื่องหมายการค้า มีข้อความแสดงชื่อ บริษัท กขค จำกัด หรือมีคำว่า BY กขค แต่ชื่อเจ้าของที่ยื่นขอจดทะเบียนคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่ำรวยเงิน ให้นายทะเบียนมีคำสั่ง ต.ค. 5 ข้อ 7 ให้ส่งหนังสือแสดงความสัมพันธ์ของชื่อเครื่องหมายกับชื่อผู้ขอจดทะเบียนก่อน หากไม่นำส่งหนังสือดังกล่าว ให้นายทะเบียนมีคำสั่งปฎิเสธการรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13)”

            จะเห็นได้ว่าการพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นมีความละเอียดมาก เนื่องจากต้องส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของชื่อที่ปรากฏในเครื่องหมายการค้า ในกรณีที่เครื่องหมายการค้ามีชื่อบริษัทหรือคำว่า BY ประกอบอยู่ด้วย แต่ไม่ตรงกับชื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ใช้ในการยื่นจดทะเบียน โดยการชี้แจงดังกล่าว เป็นการชี้แจงเพื่ออธิบายที่มาว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร เพื่อกันมิให้ประชาชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือที่มาของสินค้า ซึ่งเราสามารถพบเจอชื่อเครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า BY…. นี้ได้ค่อนข้างสูงในตลาด ซึ่งในส่วนนี้อาจทำให้เราหรือผู้บริโภคสินค้าเข้าใจได้ทันทีว่าเจ้าแบรนด์ของนี้ได้ผลิตสินค้าตัวใหม่ออกสู่ตลาด โดยอาจสร้างชื่อแบรนด์น้องใหม่เข้ามาแต่ยังคงอยู่ในเครือเจ้าของแบรนด์เดิมที่ผู้บริโภคสินค้าดังกล่าวรู้จักกันดีในตลาด

ทางเรา IDG หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่จะเริ่มสร้างแบรนด์หรือจะทำแบรนด์สินค้าเพิ่ม ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้ามากขึ้นนะครับ ถ้าท่านยังรู้สึกไม่มั่นใจว่าเครื่องหมายการค้าของท่านจะมีโอกาสได้รับจดทะเบียนหรือไม่ ทางเรา IDG พร้อมและยินดีเป็นที่ปรึกษาให้ทุกท่านนะครับ

*มาตรา 8(13)

เครื่องหมายอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ