OUR BLOG

ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมงาน IP CLINIC

ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมงาน IP CLINIC

งานให้คำปรึกษาด้าน IP ทรัพย์สินทางปัญญา
ระหว่างวันที่ 1 , 5 ธ.ค. 2559 เวลา: 13.00-16.00 น.
ณ. ตึก INC-1 บริเวณหน้าร้านกาแฟ HOM KRUN อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 ในงานพบกับผู้เชี่ยวชาญผู้มีประสบกาณณ์ที่จะให้คำตอบเกี่ยวกับคำถามในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ที่สำคัญงานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Email : contact@idgthailand.com หรือโทร. 02-968-2499

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

franchise

จดบริษัทแล้ว ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ?

เมื่อมีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้ว บริษัทย่อมมีสภาพเป็นนิติบุคคล ซึ่งนอกจากจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทอาจมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือที่เราเรียกกันทั่วๆไปว่า VAT เป็นภาษีประเภทหนึ่งที่ผู้ประกอบการทำการเรียกเก็บจากผู้บริโภคจากการซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ เพื่อนำส่งให้แก่กรมสรรพากร

อ่านต่อ »