บทความล่าสุด

/by

“กรมวิชาการเกษตร” จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ด้าน IP แก่บุคลากร

วันที่ 22 มีนาคม 2561 ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "พัฒนางานวิจัยอย่างไร? เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง" ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร โดย IDG ได้รับโอกาสจากกรมวิชาการเกษตร ให้เป็นทีมวิทยาการถ่ายทอดความรู้ในงานสัมมนาครั้งนี้ ...
/by

“เอาชนะคู่แข่ง” ด้วยการจับเทรนด์ผู้บริโภค..มาสร้างเป็นนวัตกรรม

ผู้ประกอบการในยุค 4.0 จะเข้าใจถึงความคาดหวังของผู้บริโภคเพื่อนำมาสร้างนวัตกรรมใหม่ของตัวเองได้อย่างไร? พบคำตอบได้ที่บทความนี้เลยครับ ...