OUR BLOG

เจาะลึกข้อมูลวิเคราะห์สิทธิบัตรเทคโนโลยีด้าน Graphene (GIH Report : The potential of graphene in electronic applications)

ก่อนซื้อแฟรนไชส์ 1400 × 768 px 18

                    ในปัจจุบันแบตเตอรี่ ตัวเก็บประจุ และสารกึ่งตัวนำ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์เป็นอย่างมาก ซึงสามารถประยุกต์ใช้ได้ในโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ รถยนต์ไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ฯลฯ ซึ่งแบตเตอรี่ ตัวเก็บประจุ และสารกึ่งตัวนำผลิตจากโลหะหนักที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและอาจก่อให้เกิดมลภาวะทางดิน น้ำ และอากาศได้ โดยกราฟีนมีคุณสมบัติหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากผลิตจากวัสดุคาร์บอนธรรมชาติ สามารถรีไซเคิลได้ มีประสิทธิภาพในการเก็บประจุได้ในปริมาณมาก อัดประจุได้เร็วความต้านทานไฟฟ้าต่ำ ระบายความร้อนได้ดี อายุการใช้งานยาวนาน ทำให้ปัจจุบันผู้ประกอบการต่างให้ความสนใจและมีการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์จากกราฟีนที่สามารถช่วยลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม และลดการใช้พลังงานได้มากยิ่งขึ้น

messageImage 1703142949478

                    ข้อมูลในช่วงปี ค.ศ. 2013 – 2022 แสดงให้เห็นถึงการยื่นคำขอที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ Graphene ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี เนื่องจากในปี ค.ศ. 2012 รัฐบาลจีนให้การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับกราฟีนอย่างจริงจัง โดยที่มุ่งเน้นไปในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ ในปี ค.ศ. 2016 ทำให้จีนทำการวิจัยและค้นพบคุณสมบัติพิเศษทางไฟฟ้าของกราฟีน ไม่ว่าจะเป็นการนำไฟฟ้าสูง ความต้านทานไฟฟ้าต่ำ ความจุสูง การนำความร้อนสูง ฯลฯ คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้กราฟีนมีศักยภาพ และผู้คนนำมาประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ มากขึ้น แต่ด้วยความท้าทายด้านการผลิตและต้นทุนที่ยังสูงจึงทำให้จำนวนการยื่นสิทธิบัตรในปี ค.ศ. 2018 – 2021 มีจำนวนมาก และมีอัตราการยื่นคำขอใหม่ที่คงที่

จากการเติบโตของเทคโนโลยีดังกล่าว ทาง IDG จึงได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากเอกสารสิทธิบัตรของเทคโนโลยี “The potential of graphene in electronic applications” เพื่อทำให้เข้าใจถึงภาพรวมของเทคโนโลยีหรือข้อมูลเชิงลึก ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ การตัดสินใจทางธุรกิจหรือการตลาด รวมถึงการวางแผนวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำในตลาด ผู้อ่านสามารถดาวโหลดข้อมูลวิเคราะห์สิทธิบัตร  เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึก เเนวโน้มของตลาด รวมไปถึงข้อมูลของผู้เล่นในตลาดได้ที่ GIH Report : The potential of graphene in electronic applications กรอกข้อมูลเพื่อดาวโหลดข้อมูล ฟรี!

บริการจดทะเบียน1040 × 1040 px 11

Table of Content 

  • Primary & Secondary Market Countries
  • Patents legal status
  • Patent Application Statistics
  • IPC
  • Player Competitors
  • Top Filing Destinations of Player Competitors
  • Competitive Technology
  • Key Market Information
  • Report Coverage

ดาวโหลดข้อมูลวิเคราะห์สิทธิบัตร

Global Innovation

Hotspot

GIH Report : The potential of graphene in electronic applications

โอกาสดี ๆ ของผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุขมาถึงเเล้ว 3

ติดต่อทีมสิทธิบัตร

โทร : 02-011-7161 ติดต่อ 301

E-mail : [email protected]

เปิดทำการวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 09:00 – 18:00 น

หรือท่านสามารถสแกน QR Code เพิ่มเพื่อน หรือเพิ่มเพื่อน
LINE ID : @idgthailand เพื่อติดต่อเราผ่าน
แอพพลิเคชั่น LINE ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ