OUR BLOG

ข้อแนะนำในการเลือกวิธีการปกป้องนวัตกรรมของคุณ ระหว่าง สิทธิบัตร VS. ความลับทางการค้า

idg cover content 31

คำถามยอดนิยมที่ลูกค้าถามเราบ่อยๆคือ เรื่อง การคุ้มครองการประดิษฐ์ว่า “มีวิธีไหนบ้างและแตกต่างกันอย่างไร” ซึ่งเราจะแนะนำให้ผู้ประดิษฐ์เลือกใช้การคุ้มครองการประดิษฐ์ด้วย สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือ ความลับทางการค้า ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญา 2 ประเภทที่มีบทบาทสำคัญต่อการคุ้มครองการประดิษฐ์ของคุณมาก และอยากให้คุณเลือกประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาที่เหมาะสมก่อนที่คุณจะเริ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอแนะเบื้องต้นของเรามีดังนี้:

choose1

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

เราแนะนำให้คุณเลือกการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ในกรณีที่:

  • ผู้ประดิษฐ์ต้องการที่จะถ่ายทอดสิทธิ หรือ ให้เช่าหรือขายสิทธิบัตรให้แก่บุคคลอื่น
  • การประดิษฐ์นั้นง่ายต่อการทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineering)
  • การใช้การประดิษฐ์นั้น อาจทำให้ผู้ประดิษฐ์ต้องเปิดเผยความลับทางการค้าที่เกี่ยวข้องไปด้วย
  • คู่แข่งกำลังพัฒนาการประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกับของคุณอยู่
  • ผู้ประดิษฐ์หรือการประดิษฐ์ที่มีสิทธิบัตรคุ้มครองจะได้รับการยอมรับ ได้ชื่อเสียง หรือสิ่งตอบแทนต่างๆ จากการจดทะเบียนสิทธิบัตร

ความลับทางการค้า

เราแนะนำให้คุณเลือกการปกป้องการประดิษฐ์เป็นความลับทางการค้า ในกรณีที่:

  • เมื่อผู้ประดิษฐ์ไม่ต้องการที่จะถ่ายทอดสิทธิ หรือให้เช่า หรือขายสิทธินั้นให้แก่บุคคลอื่น
  • เมื่อการประดิษฐ์นั้น ยากต่อการที่คู่แข่งจะทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineering)
  • เมื่อค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนและรักษาสิทธิบัตรนั้น สูงกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้การประดิษฐ์นั้น

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ