4 กลุ่มสิทธิบัตร กับการแก้ปัญหาเรื่องการนอน

เพราะการนอนที่ดีมีความสำคัญต่อชีวิตคนเราอย่างมาก ปัจจุบันจึงมีการพัฒนายาและการประดิษฐ์มากมาย เพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องการนอน …

รู้หรือไม่? พระสงฆ์ก็สามารถเป็นเจ้าของสิทธิบัตรได้

การยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์, อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในประเทศไทยนั้น สามารถขอถือสิทธิในนามทางสมณเพศได้ กล่าวคือ พระสงฆ์สามารถเป็นเจ้าของสิทธิบัตรได้ นั่นเอง…

WIPO จัดอันดับไทย เป็นประเทศยื่นจดสิทธิบัตรสูงอันดับ 54 ของโลก

เมื่อเร็วๆ นี้ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก หรือ WIPO (World Intellectual Property Organization) ได้จัดทำรายงานที่ชื่อว่า World Intellectual Property Indicators 2017 โดยในรายงานระบุว่า…

หน้าที่ของสิทธิบัตร

-สิทธิบัตรถือเป็นของขวัญเพื่อตอบแทนบุคคลที่ได้ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆขึ้น

สิทธิบัตร ก็คือ สิทธิ-บัตร

แปลแบบง่ายๆ ก็คือ บัตรที่แสดงถึงสิทธิ

แปลแบบทางการ ก็คือหนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์

–ดังนั้น บัตรนี้ก็จะเป็นบัตรที่แสดงว่า เรามีสิทธิในงานประดิษฐ์ อะไร อย่างไร นานเท่าไหน–

สิทธิพิเศษของของขวัญชิ้นนี้

                -ให้สิทธิแก่เจ้าของที่จะ ผลิต ใช้ จำหน่าย แต่เพียงผู้เดียว แต่เป็นเพียงแค่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น

-ให้สิทธิในระยะเวลาจำกัด แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น(ไม่มีอะไรนิรันดร์) แต่ให้สิทธิตั้งแต่วันที่ได้ยื่นขอ

-ให้สิทธิในพื้นที่จำกัด แค่ในประเทศที่ยื่นขอสิทธินี้ (ไม่มีหรอก ที่ยื่นจดครั้งเดียวแล้วคุ้มครองทั่วโลก)

-ให้สิทธิตามที่ได้เปิดเผย (การคุ้มครองแลกกับการเปิดเผยข้อมูล)

            การจะได้ของขวัญชิ้นนี้

                -ต้องขอ ถึงจะได้ (ไม่ขอ ก็ไม่ได้)

-ต้องตรงตามเกณฑ์ ถึงจะได้

(เกณฑ์ : 1.ต้องใหม่ 2.ต้องสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ 3.ขั้นของการประดิษฐ์ (มี หรือ ไม่มี ก็ได้))

           

-การเปิดเผยก็เพื่อแลกกับสิทธิที่จะได้รับและเพื่อให้บุคคลอื่นได้รู้ เกิดการเรียนรู้ แล้วนำไปพัฒนา ต่อยอด หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ ที่จะได้มีได้ใช้สิ่งที่ดี นั่นเอง…

แบ่งปันความรู้นี้Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Share on Tumblr
Tumblr
0Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email