International Website

จดสิทธิบัตรต่างประเทศด้วยตัวเองหรือผ่านบริษัทที่ปรึกษา อย่างไหนดีกว่ากัน?

         ปัจจุบันมีการจดสิทธิบัตรไปแล้วมากมายทั่วโลกโดยพิจารณาได้ว่าเป็นผลพวงมาจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยี โดยผู้ประกอบการจากอุตสาหกรรมต่างๆ เริ่มที่จะตื่นตัวและนำแนวคิดสิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ของตัวเองไปจดสิทธิบัตรมากขึ้น เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการปกป้องสิ่งประดิษฐ์ของตัวเองและยังเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการทำเงินอีกด้วย

          ในปัจจุบันมีบริษัทที่ให้คำปรึกษาในการจดสิทธิบัตรมากมาย หลาย ๆ ท่านก็อาจมีความสงสัยว่าระหว่างการเตรียมจดสิทธิบัตรต่างประเทศด้วยตัวเองกับจ้างบริษัทเฉพาะทางมาช่วยเหลือ อย่างไหนจะดี หรือ คุ้มค่ามากกว่ากัน ทางเราจึงได้รวบรวมข้อดีและข้อเสียของทั้งสองแบบมาให้ท่านใช้เป็นหลักในการพิจารณาตัวเลือก ดังนี้

ข้อดีและข้อเสียของการยื่นจดสิทธิบัตรต่างประเทศด้วยตัวเอง

ข้อดี

 • ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าบริการจ้างบริษัทที่ปรึกษามาเป็นตัวกลางประสานงาน
 • ได้มีประสบการณ์ตรงในการเตรียมเอกสารยื่นสิทธิบัตรต่างประเทศและประสานงานกับตัวแทนสิทธิบัตรต่างประเทศเองทั้งหมด

ข้อเสีย

 • การยื่นสิทธิบัตรต่างประเทศ ตามกฎหมายนั้น จะต้องดำเนินการผ่านตัวแทนสิทธิบัตรในประเทศนั้น ๆ ท่านจึงต้องติดต่อหาตัวแทนสิทธิบัตรเอง ซึ่งหากดำเนินการกับตัวแทนที่ขาดประสบการณ์อาจเกิดผลกระทบกับคำขอรับสิทธิบัตรได้ เช่น ดำเนินการไม่ทันกำหนด คำขอตาย เป็นต้น
 • ไม่รู้ค่าใช้จ่ายที่แน่นอนก่อนการดำเนินการ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายจิปาถะที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ค่าแปลเอกสาร ค่ารับรองเอกสาร ค่าจัดส่งเอกสารไปต่างประเทศ เป็นต้น
 • มีความเสี่ยงที่งานประดิษฐ์ของท่านที่ได้คิดค้นมาอาจจะรั่วไหลเพราะตัวแทนต่างประเทศที่เลือกมานั้น ท่านไม่สามารถทราบได้เลยว่าจะเชื่อใจได้มากน้อยแค่ไหน

จะเห็นได้ว่า ข้างต้น เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียของการยื่นจดสิทธิบัตรต่างประเทศด้วยตัวเอง ซึ่งหากท่านเลือกบริการผ่านบริษัทที่ปรึกษา โดยเฉพาะบริษัท IDG ของเรา เราจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่านได้ในทุกขั้นตอนเนื่องจากเรามี

 • ตัวแทนสิทธิบัตรและนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่พร้อมให้บริการยื่นสิทธิบัตรต่างประเทศครอบคลุมทุกทวีปทั่วโลก
 • มีความเป็นมืออาชีพในการเตรียมเอกสารและการรับรองเอกสารระหว่างประเทศต่างๆ รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน
 • มีทีมงานที่สามารถช่วยเหลือท่านในการร่างคำขอสิทธิบัตร การแปลเอกสาร และการประเมินราคาการยื่นสิทธิบัตรต่างประเทศเพื่อให้ท่านสามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสม

ดังนั้น หากท่านกำลังเตรียมความพร้อมในการยื่นจดสิทธิบัตรต่างประเทศ ก็สามารถใช้ข้อมูลข้างต้นในการพิจารณาในการยื่นจด ว่าจะจดด้วยตัวเองหรือผ่านบริษัทที่ปรึกษา แบบไหนจะเหมาะสมกับท่านมากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม IDG Thailand พร้อมให้บริการอย่างมืออาชีพ โดยผู้มีประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญด้านสิทธิบัตรต่างประเทศ ในการให้คำปรึกษาแนะนำ และดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ หากท่านประสงค์ดำเนินการผ่านบริษัทที่ปรึกษา ทางเราก็พร้อมให้บริการอย่างมืออาชีพ

หากมีคำถาม ข้อสงสัย หรือต้องการปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรต่างประเทศ

สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทร : 02-011-7161 ถึง 6 (ฝ่ายสิทธิบัตรต่างประเทศกด 303) หรือ

Email: patent@idgthailand.com

Click here

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

จดสิทธิบัตรต่างประเทศด้วยตัวเองหรือผ่านบริษัทที่ปรึกษา อย่างไหนดีกว่ากัน?

         ปัจจุบันมีการจดสิทธิบัตรไปแล้วมากมายทั่วโลกโดยพิจารณาได้ว่าเป็นผลพวงมาจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยี โดยผู้ประกอบการจากอุตสาหกรรมต่างๆ เริ่มที่จะตื่นตัวและนำแนวคิดสิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ของตัวเองไปจดสิทธิบัตรมากขึ้น เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการปกป้องสิ่งประดิษฐ์ของตัวเองและยังเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการทำเงินอีกด้วย

          ในปัจจุบันมีบริษัทที่ให้คำปรึกษาในการจดสิทธิบัตรมากมาย หลาย ๆ ท่านก็อาจมีความสงสัยว่าระหว่างการเตรียมจดสิทธิบัตรต่างประเทศด้วยตัวเองกับจ้างบริษัทเฉพาะทางมาช่วยเหลือ อย่างไหนจะดี หรือ คุ้มค่ามากกว่ากัน ทางเราจึงได้รวบรวมข้อดีและข้อเสียของทั้งสองแบบมาให้ท่านใช้เป็นหลักในการพิจารณาตัวเลือก ดังนี้

ข้อดีและข้อเสียของการยื่นจดสิทธิบัตรต่างประเทศด้วยตัวเอง

ข้อดี

 • ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าบริการจ้างบริษัทที่ปรึกษามาเป็นตัวกลางประสานงาน
 • ได้มีประสบการณ์ตรงในการเตรียมเอกสารยื่นสิทธิบัตรต่างประเทศและประสานงานกับตัวแทนสิทธิบัตรต่างประเทศเองทั้งหมด

ข้อเสีย

 • การยื่นสิทธิบัตรต่างประเทศ ตามกฎหมายนั้น จะต้องดำเนินการผ่านตัวแทนสิทธิบัตรในประเทศนั้น ๆ ท่านจึงต้องติดต่อหาตัวแทนสิทธิบัตรเอง ซึ่งหากดำเนินการกับตัวแทนที่ขาดประสบการณ์อาจเกิดผลกระทบกับคำขอรับสิทธิบัตรได้ เช่น ดำเนินการไม่ทันกำหนด คำขอตาย เป็นต้น
 • ไม่รู้ค่าใช้จ่ายที่แน่นอนก่อนการดำเนินการ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายจิปาถะที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ค่าแปลเอกสาร ค่ารับรองเอกสาร ค่าจัดส่งเอกสารไปต่างประเทศ เป็นต้น
 • มีความเสี่ยงที่งานประดิษฐ์ของท่านที่ได้คิดค้นมาอาจจะรั่วไหลเพราะตัวแทนต่างประเทศที่เลือกมานั้น ท่านไม่สามารถทราบได้เลยว่าจะเชื่อใจได้มากน้อยแค่ไหน

จะเห็นได้ว่า ข้างต้น เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียของการยื่นจดสิทธิบัตรต่างประเทศด้วยตัวเอง ซึ่งหากท่านเลือกบริการผ่านบริษัทที่ปรึกษา โดยเฉพาะบริษัท IDG ของเรา เราจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่านได้ในทุกขั้นตอนเนื่องจากเรามี

 • ตัวแทนสิทธิบัตรและนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่พร้อมให้บริการยื่นสิทธิบัตรต่างประเทศครอบคลุมทุกทวีปทั่วโลก
 • มีความเป็นมืออาชีพในการเตรียมเอกสารและการรับรองเอกสารระหว่างประเทศต่างๆ รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน
 • มีทีมงานที่สามารถช่วยเหลือท่านในการร่างคำขอสิทธิบัตร การแปลเอกสาร และการประเมินราคาการยื่นสิทธิบัตรต่างประเทศเพื่อให้ท่านสามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสม

ดังนั้น หากท่านกำลังเตรียมความพร้อมในการยื่นจดสิทธิบัตรต่างประเทศ ก็สามารถใช้ข้อมูลข้างต้นในการพิจารณาในการยื่นจด ว่าจะจดด้วยตัวเองหรือผ่านบริษัทที่ปรึกษา แบบไหนจะเหมาะสมกับท่านมากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม IDG Thailand พร้อมให้บริการอย่างมืออาชีพ โดยผู้มีประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญด้านสิทธิบัตรต่างประเทศ ในการให้คำปรึกษาแนะนำ และดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ หากท่านประสงค์ดำเนินการผ่านบริษัทที่ปรึกษา ทางเราก็พร้อมให้บริการอย่างมืออาชีพ

หากมีคำถาม ข้อสงสัย หรือต้องการปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรต่างประเทศ

สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทร : 02-011-7161 ถึง 6 (ฝ่ายสิทธิบัตรต่างประเทศกด 303) หรือ

Email: patent@idgthailand.com

Click here
crossmenuchevron-down