International Website

จดเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศอย่างไรให้ได้สิทธิที่ครอบคลุมที่สุด

สินค้าจากประเทศไทยเป็นจำนวนมากที่ปัจจุบันนั้น มีความต้องการจะส่งออกไปต่างประเทศ แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงคือเรื่องของภาษา ชื่อเครื่องหมายการค้าของท่านอาจออกเสียงในภาษาไทยเป็นอย่างหนึ่ง แต่เมื่อไปอยู่ในต่างประเทศแล้วอาจออกเสียงเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้ ซึ่งนั้นอาจทำให้เครื่องหมายการค้าของท่านไม่ได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่ก็เป็นได้
ดังตัวอย่างของ แอร์เมส (HERMES) แบรนด์หรูจากฝรั่งเศส ที่ทุกคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดี แอร์เมสได้ทำการยื่นจดเครื่องหมายการค้าใน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี 2520 เป็น ภาษาอังกฤษ ว่า “Hermes” ซึ่งแอร์เมสเองนั้นไม่ได้ทำการยื่นเป็นภาษาจีนแต่อย่างใด ซึ่งต่อมาบริษัท Dafeng Garment Factory ได้ทำการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เป็นภาษาจีนว่า “อ้ายหม่านซื่อ” ซึ่งใช้ตัวเขียนภาษาจีนคล้ายกับภาษาจีนของแอร์เมส

เครื่องหมายการค้าของ Hermes เมื่อออกเสียงในภาษาจีน

เครื่องหมายการค้าของบริษัท Dafeng Garment Factory

จากเหตุดังกล่าวแอร์เมสได้ทำการยื่นเรื่องเพื่อขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้า “อ้ายหม่านซื่อ” ซึ่งมีการออกเสียงเหมือนกับของแอร์เมสในภาษาจีน ซึ่งทำให้ประชาชนสับสนหลงผิดได้ แต่คำร้องดังกล่าวถูกคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าปฏิเสธ แอร์เมสจึงทำการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อยกเลิกข้อตัดสินของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า โดยแอร์เมส ได้อ้างว่า “แม้ว่า ชื่อภาษาจีนของแอร์เมสแม้จะยังไม่ได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแต่เครื่องหมายดังกล่าวมีการใช้อย่างกว้างขว้างเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก ควรจะได้รับสิทธิ์การคุ้มครอง”

ศาลจีนมีผลการตัดสิน คือ ปฏิเสธคำร้องของบริษัทแอร์เมสและให้เหตุผลว่า หลักฐานที่ทางบริษัทส่งมานั้น เป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นหลักจากที่เครื่องหมายการค้าจีนได้จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และ
หลักฐานส่วนใหญ่เป็นหลักฐานที่ใช้ในประเทศ ฮ่องกงซึ่งไม่ได้พิสูจน์เลยว่า เครื่องหมายการค้าภาษาจีนของแอร์เมส เป็นที่รู้จักในประเทศจีนใหญ่

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศจีนหรือประเทศอื่นๆนั้นไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่คนรู้จักเป็นอย่างดีหรือไม่ ควรจะดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งควรจดชื่อที่ประชาชนนิยมเรียกตราสินค้าหรือภาษาที่คนท้องถิ่นเรียกขานกันด้วย อย่างในกรณีนี้ ชาวจีนนิยมเรียกทับศัพท์ตราสินค้าในภาษาจีน ผู้ประกอบการก็ควรจะจดชื่อดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ใดได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ใช้ภาษาท้องถิ่นมาจดทะเบียนใกล้เคียงกับของผู้ประกอบการ และหากมีผู้ใดได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ชื่อที่เรียกตามท้องถิ่นไปแล้ว อย่างถูกต้องตามกฏหมาย ผุ้ประกอบการที่ไม่ได้จดชื่อเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า อาจถูกส่งหนังสือเตือนหรือฟ้องร้องในกรณีที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าก็ได้

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

จดเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศอย่างไรให้ได้สิทธิที่ครอบคลุมที่สุด

สินค้าจากประเทศไทยเป็นจำนวนมากที่ปัจจุบันนั้น มีความต้องการจะส่งออกไปต่างประเทศ แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงคือเรื่องของภาษา ชื่อเครื่องหมายการค้าของท่านอาจออกเสียงในภาษาไทยเป็นอย่างหนึ่ง แต่เมื่อไปอยู่ในต่างประเทศแล้วอาจออกเสียงเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้ ซึ่งนั้นอาจทำให้เครื่องหมายการค้าของท่านไม่ได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่ก็เป็นได้
ดังตัวอย่างของ แอร์เมส (HERMES) แบรนด์หรูจากฝรั่งเศส ที่ทุกคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดี แอร์เมสได้ทำการยื่นจดเครื่องหมายการค้าใน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี 2520 เป็น ภาษาอังกฤษ ว่า “Hermes” ซึ่งแอร์เมสเองนั้นไม่ได้ทำการยื่นเป็นภาษาจีนแต่อย่างใด ซึ่งต่อมาบริษัท Dafeng Garment Factory ได้ทำการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เป็นภาษาจีนว่า “อ้ายหม่านซื่อ” ซึ่งใช้ตัวเขียนภาษาจีนคล้ายกับภาษาจีนของแอร์เมส

เครื่องหมายการค้าของ Hermes เมื่อออกเสียงในภาษาจีน

เครื่องหมายการค้าของบริษัท Dafeng Garment Factory

จากเหตุดังกล่าวแอร์เมสได้ทำการยื่นเรื่องเพื่อขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้า “อ้ายหม่านซื่อ” ซึ่งมีการออกเสียงเหมือนกับของแอร์เมสในภาษาจีน ซึ่งทำให้ประชาชนสับสนหลงผิดได้ แต่คำร้องดังกล่าวถูกคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าปฏิเสธ แอร์เมสจึงทำการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อยกเลิกข้อตัดสินของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า โดยแอร์เมส ได้อ้างว่า “แม้ว่า ชื่อภาษาจีนของแอร์เมสแม้จะยังไม่ได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแต่เครื่องหมายดังกล่าวมีการใช้อย่างกว้างขว้างเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก ควรจะได้รับสิทธิ์การคุ้มครอง”

ศาลจีนมีผลการตัดสิน คือ ปฏิเสธคำร้องของบริษัทแอร์เมสและให้เหตุผลว่า หลักฐานที่ทางบริษัทส่งมานั้น เป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นหลักจากที่เครื่องหมายการค้าจีนได้จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และ
หลักฐานส่วนใหญ่เป็นหลักฐานที่ใช้ในประเทศ ฮ่องกงซึ่งไม่ได้พิสูจน์เลยว่า เครื่องหมายการค้าภาษาจีนของแอร์เมส เป็นที่รู้จักในประเทศจีนใหญ่

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศจีนหรือประเทศอื่นๆนั้นไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่คนรู้จักเป็นอย่างดีหรือไม่ ควรจะดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งควรจดชื่อที่ประชาชนนิยมเรียกตราสินค้าหรือภาษาที่คนท้องถิ่นเรียกขานกันด้วย อย่างในกรณีนี้ ชาวจีนนิยมเรียกทับศัพท์ตราสินค้าในภาษาจีน ผู้ประกอบการก็ควรจะจดชื่อดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ใดได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ใช้ภาษาท้องถิ่นมาจดทะเบียนใกล้เคียงกับของผู้ประกอบการ และหากมีผู้ใดได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ชื่อที่เรียกตามท้องถิ่นไปแล้ว อย่างถูกต้องตามกฏหมาย ผุ้ประกอบการที่ไม่ได้จดชื่อเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า อาจถูกส่งหนังสือเตือนหรือฟ้องร้องในกรณีที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าก็ได้

crossmenuchevron-down