IDG ให้บริการด้านเครื่องหมายการค้าแบบครบวงจร

IDG คือมืออาชีพและเชี่ยวชาญในด้านเครื่องหมายการค้า เราให้คำปรึกษา รับออกแบบ วิเคราะห์เครื่องหมายการค้า ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และให้บริการด้าน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อปกป้องเครื่องหมายการค้า ตลอดจนการร่างสัญญา และการรับรองเอกสารจาก กงสุล และ ทนายความรับรองลายมือชื่อ

ทำไมต้องใช้บริการกับ IDG ?

บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่า ชื่อยี่ห้อ/ตราสินค้า/ลิขสิทธิ์แบรนด์/เครื่องหมายการค้า คืออะไร

ชื่อยี่ห้อ /ตราสินค้า /ลิขสิทธิ์แบรนด์ /เครื่องหมายการค้า คือชื่อที่เจ้าของแบรนด์ใช้ในการโปรโมทและโฆษณาเกี่ยวกับธุรกิจและสินค้าของตนเป็นสิ่งที่ลูกค้าใช้เรียก และใช้ในการแนะนำสินค้าหรือบริการของแบรนด์เราให้ผู้อื่นได้ทราบและ รับรู้ว่าแบรนด์เราแตกต่างจากแบรนด์อื่นอย่างไร

ทั้งนี้ จะเป็นไปไม่ได้เลยที่แบรนด์ของคุณจะได้รับการคุ้มครองตามกฏหมาย โดยที่ไม่ได้จดทะเบียน ดังนั้นหากเจ้าของแบรนด์ต้องการให้แบรนด์ของท่านได้รับการคุ้มครองอย่างถูกต้อง เจ้าของแบรนด์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อทำให้แบรนด์ของท่านยืนหยัดอยู่บนความถูกต้องอย่างเข้มแข็งและแข็งแกร่งต่อไป

ดังนั้นการคุ้มครองแบรนด์จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจของท่านเจ้าของแบรนด์ควรที่ร่วมวางแผนกับทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อวางแผนในการตั้งชื่อยี่ห้อ/ตราสินค้า/ลิขสิทธิ์แบรนด์ เพื่อให้ชื่อยี่ห้อ/ตราสินค้า/ลิขสิทธิ์แบรนด์สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าและสามารถปกป้องและเพิ่มมูลค่าธุรกิจของท่านได้