GLOBXPANSION

เป็นแพ็กเกจที่ให้บริการสืบค้น วิเคราะห์และยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า“ ทั่วโลก ”
ราคาพิเศษสำหรับกลุ่ม CLMV และจีน