OUR BLOG

ชวนมารู้จักองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเทศ

ชวนมารู้จักองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเทศ

องค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับการคุ้มครองยื่นจดรับแจ้งทรัพย์สินทางปัญญาในประเภทต่างๆ อาทิเช่น สิทธิบัตร , เครื่องหมายการค้า , ลิขสิทธิ์ประเภทต่างๆ ซึ่งองค์กรเหล่านี้มีบทบาทหน้าที่ดูแลคุ้มครองประสานงานเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศนั้นๆ หรือเป็นองค์กรที่ดูแลทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากในที่นี้จะลองแนะนำหน่วยงานบางส่วนเพื่อให้ได้ทำความรู้จักกันดังนี้

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

การขอเครื่องหมายรับรอง คืออะไร ? แล้วต้องพิจารณาอะไรบ้าง ?

เครื่องหมายรับรอง (Certification mark) คือ เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายเอาไว้รับรองกับสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้นว่าเป็นไปตามเกณฑ์ของเจ้าของเครื่องหมายที่กำหนดไว้นั่นเอง

อ่านต่อ »