ชวนมารู้จักองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเทศ

องค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับการคุ้มครองยื่นจดรับแจ้งทรัพย์สินทางปัญญาในประเภทต่างๆ อาทิเช่น สิทธิบัตร , เครื่องหมายการค้า , ลิขสิทธิ์ประเภทต่างๆ ซึ่งองค์กรเหล่านี้มีบทบาทหน้าที่ดูแลคุ้มครองประสานงานเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศนั้นๆ หรือเป็นองค์กรที่ดูแลทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากในที่นี้จะลองแนะนำหน่วยงานบางส่วนเพื่อให้ได้ทำความรู้จักกันดังนี้

แบ่งปันความรู้นี้ทางShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on Tumblr0Share on LinkedIn0Email this to someone