International Website

ชาวไทยยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญามากแค่ไหน !?

ทรัพย์สินทางปัญญานั้นแบ่งออกเป็นหลักๆแล้ว ก็คง ต้องเป็นเรื่องเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งทั่วโลกนั้นมีแนวโน้มการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก และเพิ่มขึ้นในแทบทุกๆปีอย่างต่อเนื่องเราลองมาดูกันว่าตอนนี้ทั่วโลกมีทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละอย่างมากแค่ไหน

ตามข้อมูลการรายงานของ WIPO (World Intellectual Property Organization) เฉพาะในปี 2013 นั้นได้รายงานไว้ว่า ทั่วโลกมีการยื่นจดสิทธิบัตร (Patent) ไปแล้วทั้งสิ้น 2.6 ล้านฉบับ (ปี 2012 มีการยื่นเพียง 2.3 ล้านฉบับ) อนุสิทธิบัตร (Utility model / Petty patent) ทั้งสิ้น 978,000 ส่วนเครื่องหมายการค้า (Trademark) มีการยื่นจดในปี 2013 ไปถึง 7 ล้านเครื่องหมายการค้า ส่วนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial Design) มีทั้งสิ้น 1.2 ล้านฉบับ จำนวนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั้นแสดงให้เห็นถึงการตื่นตัวเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมากทั่วโลก ซึ่งหากท่านผู้อ่านต้องการจะยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สักฉบับหนึ่ง คงต้องคิดให้ดีและสืบค้นให้มั่นใจ ว่าสิทธิบัตรของท่านไปซ้ำกับใครหรือป่าวจากจำนวนสิทธิบัตรที่มีทั่วโลกนับล้านฉบับ

จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นนั้นทั้งเรื่องของสิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า เกินครึ่งนั้นมากจากฝั่งเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีน ดังเช่น กราฟด้านบนนั้น เฉพาะจีนประเทศเดียวก็มีการยื่นจดเครื่องหมายการค้าไว้ถึง 1,880,800 เครื่องหมาย

ตามเกณฑ์ของ WIPO แล้วประเทศไทยนั้นถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Low- and Middle income countries ซึ่งประเทศไทยนั้นนับว่าเป็นประเทศที่มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้ามากที่สุดในกลุ่ม (ปี 2013)  โดยมีการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ปี 2013 สูงถึง 4,6097 เครื่องหมายและมีอนุสิทธิบัตรสูงถึง 1,609 ฉบับ ซึ่งนำหน้าประเทศในโซนอาเซียนอย่างเช่น เวียดนาม กัมพูชาและมาเลเซีย (ในส่วนสิทธิบัตรนั้นนับว่าใกล้เคียงกับเวียดนามมาก)

ตารางด้านบนนั้นเป็นการแสดงจำนวนการยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงปี 2010 – 2013 ซึ่งจะเห็นได้ว่าในแต่ละประเภทนั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนใจในด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (ข้อมูลข้างต้นรวมไปถึงที่ต่างชาติเข้ามายื่นจดในประเทศไทยด้วยนะครับ)

ปัญหาหนึ่งที่หลายคนพูดถึงคือการดำเนินการของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ค่อนข้างล่าช้า (บ้าง) อันนี้ก็ช่วยเหลือกันนะครับ จะเห็นว่าทางกรมทรัพย์สินทางปัญญานั้นมีงานในแต่ละปีจำนวนมาก ทำให้อาจล่าช้าไปบ้าง แต่หากผู้ที่ต้องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือสิทธิบัตร มีความรู้ที่ถูกต้องนั้นจะช่วยให้ลดภาระของกรมในส่วนนี้ไปได้มากทีเดียว หรือเลือกใช้ตัวแทนมืออาชีพเพื่อดำเนินการยื่นคำขอต่างๆก็ได้นั้นนับว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งทีเดียว

จากจำนวนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆของการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งมีการแข่งขันทางการค้ากันโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นจำนวนมาก น่าจะถึงเวลาแล้วที่ผู้ประกอบการไทยควรจะใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้น ลองมองในธุรกิจหรืองานของตัวเองดูนะครับ อาจมีทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจของคุณและยังไม่ได้จดทะเบียนขอรับความคุ้มครองก็ได้นะครับ

ติดตามบทความดีดีและอ่านเพิ่มเติมในบทความอื่นๆได้นะครับ

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

ชาวไทยยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญามากแค่ไหน !?

ทรัพย์สินทางปัญญานั้นแบ่งออกเป็นหลักๆแล้ว ก็คง ต้องเป็นเรื่องเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งทั่วโลกนั้นมีแนวโน้มการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก และเพิ่มขึ้นในแทบทุกๆปีอย่างต่อเนื่องเราลองมาดูกันว่าตอนนี้ทั่วโลกมีทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละอย่างมากแค่ไหน

ตามข้อมูลการรายงานของ WIPO (World Intellectual Property Organization) เฉพาะในปี 2013 นั้นได้รายงานไว้ว่า ทั่วโลกมีการยื่นจดสิทธิบัตร (Patent) ไปแล้วทั้งสิ้น 2.6 ล้านฉบับ (ปี 2012 มีการยื่นเพียง 2.3 ล้านฉบับ) อนุสิทธิบัตร (Utility model / Petty patent) ทั้งสิ้น 978,000 ส่วนเครื่องหมายการค้า (Trademark) มีการยื่นจดในปี 2013 ไปถึง 7 ล้านเครื่องหมายการค้า ส่วนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial Design) มีทั้งสิ้น 1.2 ล้านฉบับ จำนวนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั้นแสดงให้เห็นถึงการตื่นตัวเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมากทั่วโลก ซึ่งหากท่านผู้อ่านต้องการจะยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สักฉบับหนึ่ง คงต้องคิดให้ดีและสืบค้นให้มั่นใจ ว่าสิทธิบัตรของท่านไปซ้ำกับใครหรือป่าวจากจำนวนสิทธิบัตรที่มีทั่วโลกนับล้านฉบับ

จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นนั้นทั้งเรื่องของสิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า เกินครึ่งนั้นมากจากฝั่งเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีน ดังเช่น กราฟด้านบนนั้น เฉพาะจีนประเทศเดียวก็มีการยื่นจดเครื่องหมายการค้าไว้ถึง 1,880,800 เครื่องหมาย

ตามเกณฑ์ของ WIPO แล้วประเทศไทยนั้นถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Low- and Middle income countries ซึ่งประเทศไทยนั้นนับว่าเป็นประเทศที่มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้ามากที่สุดในกลุ่ม (ปี 2013)  โดยมีการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ปี 2013 สูงถึง 4,6097 เครื่องหมายและมีอนุสิทธิบัตรสูงถึง 1,609 ฉบับ ซึ่งนำหน้าประเทศในโซนอาเซียนอย่างเช่น เวียดนาม กัมพูชาและมาเลเซีย (ในส่วนสิทธิบัตรนั้นนับว่าใกล้เคียงกับเวียดนามมาก)

ตารางด้านบนนั้นเป็นการแสดงจำนวนการยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงปี 2010 – 2013 ซึ่งจะเห็นได้ว่าในแต่ละประเภทนั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนใจในด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (ข้อมูลข้างต้นรวมไปถึงที่ต่างชาติเข้ามายื่นจดในประเทศไทยด้วยนะครับ)

ปัญหาหนึ่งที่หลายคนพูดถึงคือการดำเนินการของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ค่อนข้างล่าช้า (บ้าง) อันนี้ก็ช่วยเหลือกันนะครับ จะเห็นว่าทางกรมทรัพย์สินทางปัญญานั้นมีงานในแต่ละปีจำนวนมาก ทำให้อาจล่าช้าไปบ้าง แต่หากผู้ที่ต้องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือสิทธิบัตร มีความรู้ที่ถูกต้องนั้นจะช่วยให้ลดภาระของกรมในส่วนนี้ไปได้มากทีเดียว หรือเลือกใช้ตัวแทนมืออาชีพเพื่อดำเนินการยื่นคำขอต่างๆก็ได้นั้นนับว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งทีเดียว

จากจำนวนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆของการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งมีการแข่งขันทางการค้ากันโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นจำนวนมาก น่าจะถึงเวลาแล้วที่ผู้ประกอบการไทยควรจะใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้น ลองมองในธุรกิจหรืองานของตัวเองดูนะครับ อาจมีทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจของคุณและยังไม่ได้จดทะเบียนขอรับความคุ้มครองก็ได้นะครับ

ติดตามบทความดีดีและอ่านเพิ่มเติมในบทความอื่นๆได้นะครับ

crossmenuchevron-down
Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy