OUR BLOG

ชื่อทางภูมิศาสตร์สามารถนำมาจดทะเบียนได้ จริงเหรอ ?

geo cover

ก่อนอื่น ผมขอยกตัวอย่างเครื่องหมายการค้าที่ได้ยื่นขอจดทะเบียน โดยมีชื่อทางภูมิศาสตร์เป็นภาคส่วนสำคัญในเครื่องหมายการค้าและถูกปฏิเสธการรับจดทะเบียน เช่น

fuji
Picture6
Picture7
Picture8

            จากตัวอย่างข้างต้น ผมขออธิบายง่าย ๆ ให้เข้าใจกันก่อนดังนี้ครับ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านอกจากเรื่อง ชื่อเครื่องหมายที่ห้ามสื่อหรือเล็งถึงคุณสมบัติสินค้า และห้ามเหมือนคล้ายกับผู้อื่นที่ยื่นจดทะเบียนไว้ อีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน คือ การห้ามนำชื่อทางภูมิศาสตร์มาจดทะเบียน เช่น ชื่อประเทศ ชื่อภูมิภาค เขตการปกครองพิเศษ ทวีป แคว้น เมืองหลวง ชื่อมหาสมุทร ทะเล แม่น้ำ ภูเขา เมืองท่า อำเภอ ถนน เป็นต้น  โดยชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นยังหมายความรวมถึง ชื่อย่อ ชื่อเดิม หรือชื่อที่เรียกขานทั่วไปไม่จำกัดเฉพาะในทางราชการด้วย เช่น U.S. หรือ ศรีสัชนาลัย เป็นต้น หากนำชื่อทางภูมิศาสตร์มายื่นจดทะเบียนนายทะเบียนจะปฎิเสธการรับจดทะเบียน เพราะถือว่าต้องห้ามในการรับจดทะเบียน

          แต่ก็มีข้อยกเว้นเช่นกัน สำหรับการนำชื่อที่มีชื่อทางภูมิศาสตร์มายื่นขอจดทะเบียน หากได้รับอนุญาตจากผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศนั้น ๆ ก็สามารถที่จะรับจดทะเบียนได้ ดังนั้น การนำชื่อทางภูมิศาสาตร์ มาขอจดทะเบียนโดยไม่มีหนังสือยินยอมดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของท่านก็จะถูกปฏิเสธการรับจดทะเบียนอย่างแน่นอน

       นอกจากนี้ยังมีอีกกรณีหนึ่งที่อาจทำให้เครื่องหมายการค้าของท่านถูกปฏิเสธการรับจดทะเบียนได้ คือ การระบุคำแสดงที่มาของสินค้า เช่น MADE IN JAPAN หากนายทะเบียนพิจารณาแล้วคำแสดงที่มาของสินค้าไม่ตรงกับสัญชาติของผู้ขอจดทะเบียนและไม่ได้ส่งหลักฐานยืนยันถึงแหล่งที่มาของสินค้าได้ เครื่องหมายการค้าของท่านก็จะถูกปฏิเสธการรับจดทะเบียนได้เช่นกัน เนื่องจากทำให้สับสนหรือหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้านั่นเอง

           ฉะนั้นหากชื่อแบรนด์ของเรามีชื่อทางภูมิศาสตร์ต้องพิจารณาให้ดีก่อนจดทะเบียนครับว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนหรือไม่ แต่ถ้าทางที่ดีคือเลี่ยงจากชื่อทางภูมิศาสตร์ไปจะดีที่สุดครับ

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ