OUR BLOG

ชื่อเทศกาลก็เอามาจดเป็นเครื่องหมายการค้าได้

ชื่อ เทศกาลก็เอามาจดเป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการได้

เทศกาลเบียร์ประจำปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก THE OKTOBERFEST ในเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN เจ้าของเครื่องหมายการค้า “Oktoberfest” 

ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมาย “Oktoberfest”ต่อ the European Union Intellectual Property Office (EUIPO)

เมื่อวันที่ 13/06/2016

เลขที่คำขอ EU015535008

จดในจำพวกสากล 3, 4, 6, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 

ซึ่งการยื่นจดในครั้งนี้เป็นการยื่นจดในครั้งที่สองเนื่องจากครั้งแรก Bavaria’s capital city ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต่อ The German Patent and Trademark Office แต่  The German Patent and Trademark Office  ปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “Oktoberfest” เนื่องจากเป็นชื่อที่สื่อถึงสินค้า หรือบริการ 

ทั้งนี้!!!!!การนำชื่อเทศกาลมาจดเป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สามารถทำ

ได้แต่ชื่อเทศกาลนั้นต้องไม่สื่อถึงตัวสินค้าหรือบริการ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า

ก่อนที่เราจะเริ่มทำธุรกิจจำหน่ายหรือผลิตสินค้าสักหนึ่งอย่าง สิ่งสำคัญที่เราต้องมีก่อนอันดับแรกเลยคือชื่อเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อใช้เป็นตราสินค้าของเราและเป็นที่จดจำของผู้ใช้สินค้า

อ่านต่อ »