ชื่อ เทศกาลก็เอามาจดเป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการได้

เทศกาลเบียร์ประจำปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก THE OKTOBERFEST ในเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN เจ้าของเครื่องหมายการค้า “Oktoberfest” 

ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมาย “Oktoberfest”ต่อ the European Union Intellectual Property Office (EUIPO)

เมื่อวันที่ 13/06/2016

เลขที่คำขอ EU015535008

จดในจำพวกสากล 3, 4, 6, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 

ซึ่งการยื่นจดในครั้งนี้เป็นการยื่นจดในครั้งที่สองเนื่องจากครั้งแรก Bavaria’s capital city ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต่อ The German Patent and Trademark Office แต่  The German Patent and Trademark Office  ปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “Oktoberfest” เนื่องจากเป็นชื่อที่สื่อถึงสินค้า หรือบริการ 

ทั้งนี้!!!!!การนำชื่อเทศกาลมาจดเป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สามารถทำ

ได้แต่ชื่อเทศกาลนั้นต้องไม่สื่อถึงตัวสินค้าหรือบริการ

ที่มา: https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic/1+1+1+1/50+50+50+50/OKTOBERFEST

แบ่งปันความรู้นี้ทางShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on Tumblr0Share on LinkedIn0Email this to someone