การเป็นตัวแทนขยายแบรนด์

การสร้างแบรนด์ให้โดดเด่นและติิดใจลูกค้าจนทำให้ลูกค้ามีความภักดีในแบรนด์นั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและความพยายามในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งล้วนแต่ใช้งบประมาณสูง การให้เช่าสิทธิ (Brand Licensing) ในโลโก้ เครื่องหมายการค้า กราฟิก สโลแกน การ์ตูน ชื่อคนดังและมีชื่อเสียง สโมสรกีฬา ชื่อสถาบัน หรือส่วนประกอบระหว่างทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวได้กลายเป็นวิธีการขยายแบรนด์ที่นิยมใช้ เนื่องจากสามารถช่วยเจ้าของแบรนด์ขยายเข้าไปในกลุ่มสินค้าใหม่ๆ ในบริเวณอื่นๆ ของร้าน หรือไปในในร้านใหม่ก็ได้ การขยายแบรนด์ด้วยการ Licensing นั้น เจ้าของแบรนด์ไม่จำเป็นที่จะต้องลงทุนในกระบวนการผลิต เครื่องจักร หรือโรงงาน เนื่องจากผู้รับอนุญาตจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดในกระบวนการผลิต การทำการตลาด และการจัดจำหน่ายตามเงื่อนไขที่เจ้าของสิทธิตั้งไว้เพื่อควบคุมชื่อเสียงของแบรนด์ ซึ่ง IDG จะดำเนินการเป็นตัวแทนและอำนวยความสะดวกให้แก่คุณ

Technology-TransferII