International Website

เราเป็นใคร

บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์กรุ๊ปจำกัดหรือ IDG ให้คำปรึกษาด้าน ทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรมโดยมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบพัฒนา และปกป้องแบรนด์และผลิตภัณฑ์ของคุณ เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ กฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญา และวิศวกรรมแขนงต่างๆ ที่มีประสบการณ์สูงซึ่งสามารถช่วยคุณพัฒนาไอเดียให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ และบริการที่ดีที่สุด พร้อมทั้งช่วยคุณปกป้อง ทรัพย์สินทางปัญญา และสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อเราได้ที่ : idgthailand.com

ทรัพย์สินทางปัญญา IDG เครื่องหมายการค้า

ทรัพย์สินทางปัญญาคืองานที่เราต้องปกป้องและดูแล

รู้ไหม ? สถิติการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ในประเทศไทย ประจำปี 2561 มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา จดเครื่องหมายการค้าซึ่งวันนี้ ไอดีจีจะขอนำข้อมูลและตัวเลขที่น่าสนใจมาวิเคราะห์และเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ ดังนี้

สติถิ จำนวนคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ในปี 2561

ปี 2561 มีการยื่นคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า (นับตามจำนวนคำขอ) รวม 47,246 คำขอ และนับตามจำนวนจำพวกรวม 62,451 จำพวก1 ซึ่งเป็นปีแรกที่มีจำนวนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสูงเกิน 60,000 จำพวก และสูงที่สุดนับตั้งแต่มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย

ทรัพย์สินทางปัญญา

กลุ่มสินค้าที่มีการยื่นคำขอจดทะเบียนสูงสุด

การจดเครื่องหายการค้า กลุ่มเครื่องหมายที่ยื่นคำขอสูงสุดคือ เครื่องหมายบริการ (จำพวก 35-45) จำนวน 15,217 คำขอ ส่วนกลุ่มสินค้าที่มีการยื่นคำขอจดทะเบียนสูงที่สุดได้แก่ กลุ่มเครื่องสำอาง ยา ผลิตภัณฑ์เคมี (จำพวก 1-5) มีการยื่นคำขอจดทะเบียนสูงถึง 13,908 คำขอ รองลงมาคือกลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม ของหวาน (จำพวก 29-33) จำนวน 9,719 คำขอ และกลุ่มเครื่องจักรกล เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ อาวุธ (จำพวก 7,9-13) จำนวน 4,675 คำขอ

ทรัพย์สินทางปัญญา

ประเทศหรือกลุ่มประเทศที่ยื่นคำขอจดทะเบียนสูงที่สุด

ประเทศหรือกลุ่มประเทศที่มีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยสูงสุดในปี 2561 ได้แก่ ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และประเทศในกลุ่มอาเซียน (ยกเว้นประเทศไทย) โดยมีคนไทยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศสูงถึง 28,138 คำขอ คิดเป็นร้อยละ 60 ของคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งหมดในปี 2561 (47,246 คำขอ)

ทรัพย์สินทางปัญญา

จากข้อมูลสถิติข้างต้นแสดงให้เห็นว่า จำนวนการคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้อัตราการเติบโตจะไม่ร้อนแรงมากนักเหมือนในบางประเทศ โดยกลุ่มสินค้าที่มีการยื่นคำขอจดทะเบียนสูงสุดยังคงเป็นกลุ่มเครื่องสำอาง ยา และผลิตภัณฑ์เคมี และกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และที่สำคัญ จากข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการชาวไทยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้ามากขึ้น โดยในปี 2561 มีคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยคนไทยเพิ่มขึ้นเกือบ 5,000 คำขอเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ข้อมูลดิบ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา จาก www.ipthailand.go.th/th/trademark-010.html

โดย ไอดีจีเป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมที่สามารถออกแบบ ปกป้อง และให้ความช่วยเหลือด้านการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ บริการ และทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถให้บริการคุณในเรื่องต่อไปนี้

การสร้างแบรนด์ พร้อมด้วยการยื่นจดเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่
ร่างและยื่นจดสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองงานประดิษฐ์และงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วิเคราะห์เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมต่างๆโดยการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลก

บริการของเราเหมาะกับใครบ้าง

ผู้ประกอบการ ที่ต้องการสร้างแบรนด์และเป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าเพื่อปกป้องไอเดียธุรกิจหลักล้าน
วิศวกร / นักวิทยาศาสตร์ ที่ต้องการปกป้องงานประดิษฐ์ของตัวเองด้วยการเป็นเจ้าของสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตร
จ้าของลิขสิทธิ์ที่ต้องการปกป้องและคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์
นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ต้องการปกป้องงานออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยการเป็นเจ้าของสิทธิบัตรการออกแบบ
ผู้บริหาร ที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท / หน่วยงาน / องค์กร
นักกฎหมาย ที่ต้องการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญนอกองค์กรที่สามารถให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ด้วยทีมงานคุณภาพ ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ 

ทรัพย์สินทางปัญญา

วีระเวช อรธนาลัย (กาย) – กรรมการผู้จัดการ IDG

กายเป็นนักกลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP) และตัวแทนสิทธิบัตรเลขที่ 2314 ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ไอดีจี กายมีหน้าที่ดูแลภาพรวมขององค์กรและวางแนวทางเพื่อพัฒนาให้บริการทั้งหมดมีมาตรฐานระดับโลก รวมถึงมีการให้บริการด้านการออกแบบ ปกป้อง และพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มรูปแบบในราคาที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษาของไทย

กายมีแนวคิดว่าการทำธุรกิจนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่ดีและไม่ปล่อยให้เพียงฝ่ายกฎหมายเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินทางปัญญา แต่ให้ทุกๆ ฝ่ายในองค์กรไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และอื่นๆ เข้าใจถึงทรัพย์สินทางปัญญาที่ตนเองมีและช่วยกันวางกลยุทธ์เพื่อให้มีการนำข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างสูงสุด

ประสบการณ์

กายและทีมได้ร่วมงานกับองค์กรหลากหลายขนาด เช่นบริษัทขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย SME รวมถึงผู้ประดิษฐ์รายบุคคล ที่ซึ่ง เราได้ช่วยคุ้มครองและแปลงไอเดียของลูกค้าเหล่านี้ให้กลายเป็นโปรดักส์และบริการที่ดีที่สุด และเราได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรหลักของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในปี 2558 เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าในด้านการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศกลุ่ม ASEAN และประเทศจีน

ก่อนการก่อตั้งไอดีจี กายเคยเป็นนักพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยีของสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUIPI) ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม (University-Industry Collaboration) และเป็นผู้วิเคราะห์และประเมินศักยภาพของเทคโนโลยีในหลากหลายวิทยาการ ทั้งในด้านการตลาด ด้านกฎหมาย และด้านเทคนิค ซึ่งก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโลยีจากมหาวิทยาลัยสู่อุตสาหกรรมไปแล้วไม่ต่ำกว่า 20 โครงการ

ก่อนการทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา กายเคยเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านประสาทวิทยาที่สถาบัน Riken Brain Science Institute แห่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานวิจัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ในช่วงระยะเวลา 3 ปีในการทำวิจัย กายได้มีบทบาทในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประสาทชีวเคมีเพื่อตรวจสอบระบบของประสาทที่มีส่วนทำให้เกิดอาการหรือความผิดปกติทางระบบประสาท เช่น อาการดาวน์ซินโดรม (Down Syndrome) และโรคจิตเภท (Schizophrenia)  ซึ่งผลการทำวิจัยดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ระดับสากล เช่น Nature Publishing Group

ศาสตราจารย์ โยชิโทชิ ทานากะ – ที่ปรึกษา IDG

ศาสตราจารย์ทานากะ ซึ่งได้ช่วยส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ให้กับทีม IDG อย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศและการบริหารธุรกิจ

ประสบการณ์

ศาสตราจารย์ทานากะมีประสบการณ์รวมกันมากกว่า 30 ปีในการบริหารงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในภาครัฐ ภาคเอกชน และการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบัน มีตำแหน่งเป็นอาจารย์ในคณะบริหารนวัตกรรมแห่ง Tokyo Institute of Technology

อ่านบทความที่น่าสนใจได้ที่ : idgthailand.com/ผลงานของเรา-2/

ติดต่อเราได้ที่ : idgthailand.com

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

เราเป็นใคร

บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์กรุ๊ปจำกัดหรือ IDG ให้คำปรึกษาด้าน ทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรมโดยมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบพัฒนา และปกป้องแบรนด์และผลิตภัณฑ์ของคุณ เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ กฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญา และวิศวกรรมแขนงต่างๆ ที่มีประสบการณ์สูงซึ่งสามารถช่วยคุณพัฒนาไอเดียให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ และบริการที่ดีที่สุด พร้อมทั้งช่วยคุณปกป้อง ทรัพย์สินทางปัญญา และสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อเราได้ที่ : idgthailand.com

ทรัพย์สินทางปัญญา IDG เครื่องหมายการค้า

ทรัพย์สินทางปัญญาคืองานที่เราต้องปกป้องและดูแล

รู้ไหม ? สถิติการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ในประเทศไทย ประจำปี 2561 มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา จดเครื่องหมายการค้าซึ่งวันนี้ ไอดีจีจะขอนำข้อมูลและตัวเลขที่น่าสนใจมาวิเคราะห์และเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ ดังนี้

สติถิ จำนวนคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ในปี 2561

ปี 2561 มีการยื่นคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า (นับตามจำนวนคำขอ) รวม 47,246 คำขอ และนับตามจำนวนจำพวกรวม 62,451 จำพวก1 ซึ่งเป็นปีแรกที่มีจำนวนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสูงเกิน 60,000 จำพวก และสูงที่สุดนับตั้งแต่มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย

ทรัพย์สินทางปัญญา

กลุ่มสินค้าที่มีการยื่นคำขอจดทะเบียนสูงสุด

การจดเครื่องหายการค้า กลุ่มเครื่องหมายที่ยื่นคำขอสูงสุดคือ เครื่องหมายบริการ (จำพวก 35-45) จำนวน 15,217 คำขอ ส่วนกลุ่มสินค้าที่มีการยื่นคำขอจดทะเบียนสูงที่สุดได้แก่ กลุ่มเครื่องสำอาง ยา ผลิตภัณฑ์เคมี (จำพวก 1-5) มีการยื่นคำขอจดทะเบียนสูงถึง 13,908 คำขอ รองลงมาคือกลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม ของหวาน (จำพวก 29-33) จำนวน 9,719 คำขอ และกลุ่มเครื่องจักรกล เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ อาวุธ (จำพวก 7,9-13) จำนวน 4,675 คำขอ

ทรัพย์สินทางปัญญา

ประเทศหรือกลุ่มประเทศที่ยื่นคำขอจดทะเบียนสูงที่สุด

ประเทศหรือกลุ่มประเทศที่มีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยสูงสุดในปี 2561 ได้แก่ ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และประเทศในกลุ่มอาเซียน (ยกเว้นประเทศไทย) โดยมีคนไทยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศสูงถึง 28,138 คำขอ คิดเป็นร้อยละ 60 ของคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งหมดในปี 2561 (47,246 คำขอ)

ทรัพย์สินทางปัญญา

จากข้อมูลสถิติข้างต้นแสดงให้เห็นว่า จำนวนการคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้อัตราการเติบโตจะไม่ร้อนแรงมากนักเหมือนในบางประเทศ โดยกลุ่มสินค้าที่มีการยื่นคำขอจดทะเบียนสูงสุดยังคงเป็นกลุ่มเครื่องสำอาง ยา และผลิตภัณฑ์เคมี และกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และที่สำคัญ จากข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการชาวไทยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้ามากขึ้น โดยในปี 2561 มีคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยคนไทยเพิ่มขึ้นเกือบ 5,000 คำขอเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ข้อมูลดิบ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา จาก www.ipthailand.go.th/th/trademark-010.html

โดย ไอดีจีเป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมที่สามารถออกแบบ ปกป้อง และให้ความช่วยเหลือด้านการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ บริการ และทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถให้บริการคุณในเรื่องต่อไปนี้

การสร้างแบรนด์ พร้อมด้วยการยื่นจดเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่
ร่างและยื่นจดสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองงานประดิษฐ์และงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วิเคราะห์เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมต่างๆโดยการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลก

บริการของเราเหมาะกับใครบ้าง

ผู้ประกอบการ ที่ต้องการสร้างแบรนด์และเป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าเพื่อปกป้องไอเดียธุรกิจหลักล้าน
วิศวกร / นักวิทยาศาสตร์ ที่ต้องการปกป้องงานประดิษฐ์ของตัวเองด้วยการเป็นเจ้าของสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตร
จ้าของลิขสิทธิ์ที่ต้องการปกป้องและคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์
นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ต้องการปกป้องงานออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยการเป็นเจ้าของสิทธิบัตรการออกแบบ
ผู้บริหาร ที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท / หน่วยงาน / องค์กร
นักกฎหมาย ที่ต้องการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญนอกองค์กรที่สามารถให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ด้วยทีมงานคุณภาพ ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ 

ทรัพย์สินทางปัญญา

วีระเวช อรธนาลัย (กาย) – กรรมการผู้จัดการ IDG

กายเป็นนักกลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP) และตัวแทนสิทธิบัตรเลขที่ 2314 ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ไอดีจี กายมีหน้าที่ดูแลภาพรวมขององค์กรและวางแนวทางเพื่อพัฒนาให้บริการทั้งหมดมีมาตรฐานระดับโลก รวมถึงมีการให้บริการด้านการออกแบบ ปกป้อง และพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มรูปแบบในราคาที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษาของไทย

กายมีแนวคิดว่าการทำธุรกิจนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่ดีและไม่ปล่อยให้เพียงฝ่ายกฎหมายเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินทางปัญญา แต่ให้ทุกๆ ฝ่ายในองค์กรไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และอื่นๆ เข้าใจถึงทรัพย์สินทางปัญญาที่ตนเองมีและช่วยกันวางกลยุทธ์เพื่อให้มีการนำข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างสูงสุด

ประสบการณ์

กายและทีมได้ร่วมงานกับองค์กรหลากหลายขนาด เช่นบริษัทขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย SME รวมถึงผู้ประดิษฐ์รายบุคคล ที่ซึ่ง เราได้ช่วยคุ้มครองและแปลงไอเดียของลูกค้าเหล่านี้ให้กลายเป็นโปรดักส์และบริการที่ดีที่สุด และเราได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรหลักของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในปี 2558 เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าในด้านการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศกลุ่ม ASEAN และประเทศจีน

ก่อนการก่อตั้งไอดีจี กายเคยเป็นนักพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยีของสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUIPI) ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม (University-Industry Collaboration) และเป็นผู้วิเคราะห์และประเมินศักยภาพของเทคโนโลยีในหลากหลายวิทยาการ ทั้งในด้านการตลาด ด้านกฎหมาย และด้านเทคนิค ซึ่งก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโลยีจากมหาวิทยาลัยสู่อุตสาหกรรมไปแล้วไม่ต่ำกว่า 20 โครงการ

ก่อนการทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา กายเคยเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านประสาทวิทยาที่สถาบัน Riken Brain Science Institute แห่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานวิจัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ในช่วงระยะเวลา 3 ปีในการทำวิจัย กายได้มีบทบาทในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประสาทชีวเคมีเพื่อตรวจสอบระบบของประสาทที่มีส่วนทำให้เกิดอาการหรือความผิดปกติทางระบบประสาท เช่น อาการดาวน์ซินโดรม (Down Syndrome) และโรคจิตเภท (Schizophrenia)  ซึ่งผลการทำวิจัยดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ระดับสากล เช่น Nature Publishing Group

ศาสตราจารย์ โยชิโทชิ ทานากะ – ที่ปรึกษา IDG

ศาสตราจารย์ทานากะ ซึ่งได้ช่วยส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ให้กับทีม IDG อย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศและการบริหารธุรกิจ

ประสบการณ์

ศาสตราจารย์ทานากะมีประสบการณ์รวมกันมากกว่า 30 ปีในการบริหารงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในภาครัฐ ภาคเอกชน และการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบัน มีตำแหน่งเป็นอาจารย์ในคณะบริหารนวัตกรรมแห่ง Tokyo Institute of Technology

อ่านบทความที่น่าสนใจได้ที่ : idgthailand.com/ผลงานของเรา-2/

ติดต่อเราได้ที่ : idgthailand.com

crossmenuchevron-down