International Website

ทำไมจึงต้องคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า?

         เราจะเห็นกันได้ชัดเลยว่า ในยุคนี้ องค์กรขนาดใหญ่ จนไปถึงขนาด SME ได้ให้ความสนใจกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามากขึ้น เหตุเพราะ เพื่อปกป้องสิทธิ์ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือรวมไปถึง สร้างมูลค่าให้กับผลงาน และเพิ่มคุณค่าให้กับแบรนด์ของพวกเขา แต่ รู้หรือไม่ ? ว่ายังมีหลาย ๆ คนที่ยังไม่ทราบกันว่า “การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสามารถคัดค้านได้”

          ซึ่ง IDG มองเห็นว่า นอกเหนือจากการจดทะเบียนแล้ว เรื่องการคัดค้านก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลาย ๆ  ท่านควรตระหนักด้วยเช่นกัน ดังนั้น วันนี้ IDG ขอนำเสนอ ว่าเพราะอะไร ทำไมเราถึงต้องขอคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รวมไปถึงขั้นตอนต่าง ๆ  ในการยื่นเรื่องอีกด้วย

          เริ่มต้นในเรื่องของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หากนายทะเบียนพิจารณาแล้วว่า เครื่องหมายการค้าที่ได้ถูกยื่นขอจดทะเบียน มีลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรา 6
ดังนั้น จะมีคำสั่งให้ ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียน  โดยสามารถประกาศผ่านทาง Website ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

และเมื่อได้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายใดแล้ว กฎหมายก็ได้ให้สิทธิแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถที่จะยื่นขอคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้มีการประกาศโฆษณา หากเห็นว่า     

  • ตนเป็นผู้มีสิทธิดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น
  •  เครื่องหมายการค้านั้นไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้
  • การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

         จะเห็นได้ว่า หากบุคคลใดเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ในเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนซึ่งอยู่ระหว่างการประกาศโฆษณา ก็สามารถยื่นขอคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ พร้อมกับแนบหลักฐาน เพื่อพิสูจน์ความเป็นเจ้าของที่แท้จริงและเป็นผู้มีสิทธิดีกว่าในเครื่องหมายการค้านั้น เพราะหากคัดค้านการจดทะเบียนไม่ทัน ก็ต้องไปสู่การเพิกถอนเครื่องหมายการค้าแทน ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาและกระบวนการที่ซับซ้อนกว่าเดิม

    ฉะนั้นทางผู้คัดค้านเองจะต้องคอยตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ว่าคำขอจดทะเบียนดังกล่าวมีสถานะการเปลี่ยนแปลงเช่นไร เพื่อที่จะเตรียมคัดค้านการจดทะเบียนได้ทันเวลา

ทั้งนี้ IDG พร้อมให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำในการคัดค้านการจดทะเบียนรวมถึงบริการตรวจสอบสถานะเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น (Trademark Watch)

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยตรงที่ฝ่ายเครื่องหมายการค้าของเรา โดยจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและแนะนำท่านอย่างเต็มที่ในทุกบริการที่ท่านประสงค์

โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com


Click here

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

ทำไมจึงต้องคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า?

         เราจะเห็นกันได้ชัดเลยว่า ในยุคนี้ องค์กรขนาดใหญ่ จนไปถึงขนาด SME ได้ให้ความสนใจกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามากขึ้น เหตุเพราะ เพื่อปกป้องสิทธิ์ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือรวมไปถึง สร้างมูลค่าให้กับผลงาน และเพิ่มคุณค่าให้กับแบรนด์ของพวกเขา แต่ รู้หรือไม่ ? ว่ายังมีหลาย ๆ คนที่ยังไม่ทราบกันว่า “การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสามารถคัดค้านได้”

          ซึ่ง IDG มองเห็นว่า นอกเหนือจากการจดทะเบียนแล้ว เรื่องการคัดค้านก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลาย ๆ  ท่านควรตระหนักด้วยเช่นกัน ดังนั้น วันนี้ IDG ขอนำเสนอ ว่าเพราะอะไร ทำไมเราถึงต้องขอคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รวมไปถึงขั้นตอนต่าง ๆ  ในการยื่นเรื่องอีกด้วย

          เริ่มต้นในเรื่องของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หากนายทะเบียนพิจารณาแล้วว่า เครื่องหมายการค้าที่ได้ถูกยื่นขอจดทะเบียน มีลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรา 6
ดังนั้น จะมีคำสั่งให้ ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียน  โดยสามารถประกาศผ่านทาง Website ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

และเมื่อได้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายใดแล้ว กฎหมายก็ได้ให้สิทธิแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถที่จะยื่นขอคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้มีการประกาศโฆษณา หากเห็นว่า     

  • ตนเป็นผู้มีสิทธิดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น
  •  เครื่องหมายการค้านั้นไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้
  • การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

         จะเห็นได้ว่า หากบุคคลใดเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ในเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนซึ่งอยู่ระหว่างการประกาศโฆษณา ก็สามารถยื่นขอคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ พร้อมกับแนบหลักฐาน เพื่อพิสูจน์ความเป็นเจ้าของที่แท้จริงและเป็นผู้มีสิทธิดีกว่าในเครื่องหมายการค้านั้น เพราะหากคัดค้านการจดทะเบียนไม่ทัน ก็ต้องไปสู่การเพิกถอนเครื่องหมายการค้าแทน ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาและกระบวนการที่ซับซ้อนกว่าเดิม

    ฉะนั้นทางผู้คัดค้านเองจะต้องคอยตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ว่าคำขอจดทะเบียนดังกล่าวมีสถานะการเปลี่ยนแปลงเช่นไร เพื่อที่จะเตรียมคัดค้านการจดทะเบียนได้ทันเวลา

ทั้งนี้ IDG พร้อมให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำในการคัดค้านการจดทะเบียนรวมถึงบริการตรวจสอบสถานะเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น (Trademark Watch)

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยตรงที่ฝ่ายเครื่องหมายการค้าของเรา โดยจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและแนะนำท่านอย่างเต็มที่ในทุกบริการที่ท่านประสงค์

โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com


Click here

crossmenuchevron-down
Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy