International Website

ทำไมต้องวิเคราะห์สิทธิบัตร และวิเคราะห์เพื่อหาอะไรกันแน่ ?

ทำไมต้องวิเคราะห์สิทธิบัตร และวิเคราะห์เพื่อหาอะไรกันแน่ ?

การวิเคราะห์สิทธิบัตรนั้นทำให้เราสามารถเข้าใจและก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นไปพัฒนาธุรกิจเพื่อให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดและเป็นผู้นำในเทคโนโลยีนั้น ๆ

เราจะสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรได้ออย่างไร

มี Website มากมาย ที่สามารถสืบค้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ว่าอาจต้องมีความเชี่ยวชาญในการใช้ อีกทั้งฐานข้อมูลฟรีย่อมมีความล่าช้า และขาดความครบถ้วนของข้อมูล ดังนั้นทาง IDG จะขอแนะนำให้รู้จักกับ PatSnap ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถสืบค้นสิทธิบัตร วิเคราะห์สิทธิบัตร และประเมินมูลค่าสิทธิบัตรได้ในเครื่องมือเดียว

PatSnap คืออะไร ?

 

PatSnap คือ เครื่องมือสำหรับสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรที่มีการรวบรวมข้อมูลสิทธิบัตรมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์บรรดานักวิจัย นักวิเคราะห์ นักธุรกิจ เพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำในตลาดนั้น ๆ  PatSnap เป็นเครื่องมือที่ใช้ง่าย สะดวก ไม่ซับซ้อน เพราะมีหน้าสรุปข้อมูลแบบ Executive ในมุมมองต่าง ๆ ที่จะทำให้เห็นถึงภาพรวมของเทคโนโลยี แบบ real time เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือแม้แต่วางแผนธุรกิจ ทั้งการระบุตลาดกลุ่มเป้าหมาย (Target market) และการวิเคราะห์คู่แข่ง (Competitor)

 

ทำไม PatSnap ถึงเป็นเครื่องมือที่ไม่ควรมองข้าม

อย่างที่รู้ ๆ กันว่า PatSnap เป็นฐานข้อมูลสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร เพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ แต่ในประเทศไทยก็ยังไม่ค่อยให้ความสนใจกับการสืบค้นสิทธิบัตรมากนัก ซึ่งถ้าอยากก้าวสู่การเป็นผู้นำตลาดเราต้องรู้ถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้เร็วกว่า และพัฒนานวัตกรรมได้ก้าวหน้ากว่าองค์กรอื่น ๆ

แล้วบริษัทแบบไหนใช้ PatSnap ได้บ้าง

PatSnap ไม่เพียงแค่ทำฐานข้อมูลสิทธิบัตร แต่ยังมี PatSnap Academy ที่เป็นหลักสูตรสำหรับการสอนเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาอย่างครอบคลุม เช่น IP risk management, Copyright, Trademarks ทำให้ PatSnap สามารถเข้าถึงบริษัททุกกลุ่มอุตสาหกรรม

 

PatSnap ช่วยพัฒนาองค์กรได้อย่างไร

6 ข้อจากการใช้ประโยชน์จาก PatSnap ที่ไม่ควรมองข้าม

บริการจาก IDG

idg-x-patsnap

IDG ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมครบวงจร โดยมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ พัฒนา และปกป้อง Brand และผลิตภัณฑ์ของคุณ พร้อมทั้งช่วยคุณปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังให้บริการจัดหาเครื่องมือสืบค้นสิทธิบัตร PatSnap ในประเทศไทย พร้อมด้วยคอร์สอบรมการใช้ PatSnap จาก PatSnap certified trainer ฟรี เพื่อให้คุณสามารถใช้เครื่องมือได้อย่างเชี่ยวชาญและเกิดประโยชน์สูงสุด

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

ทำไมต้องวิเคราะห์สิทธิบัตร และวิเคราะห์เพื่อหาอะไรกันแน่ ?

ทำไมต้องวิเคราะห์สิทธิบัตร และวิเคราะห์เพื่อหาอะไรกันแน่ ?

การวิเคราะห์สิทธิบัตรนั้นทำให้เราสามารถเข้าใจและก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นไปพัฒนาธุรกิจเพื่อให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดและเป็นผู้นำในเทคโนโลยีนั้น ๆ

เราจะสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรได้ออย่างไร

มี Website มากมาย ที่สามารถสืบค้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ว่าอาจต้องมีความเชี่ยวชาญในการใช้ อีกทั้งฐานข้อมูลฟรีย่อมมีความล่าช้า และขาดความครบถ้วนของข้อมูล ดังนั้นทาง IDG จะขอแนะนำให้รู้จักกับ PatSnap ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถสืบค้นสิทธิบัตร วิเคราะห์สิทธิบัตร และประเมินมูลค่าสิทธิบัตรได้ในเครื่องมือเดียว

PatSnap คืออะไร ?

 

PatSnap คือ เครื่องมือสำหรับสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรที่มีการรวบรวมข้อมูลสิทธิบัตรมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์บรรดานักวิจัย นักวิเคราะห์ นักธุรกิจ เพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำในตลาดนั้น ๆ  PatSnap เป็นเครื่องมือที่ใช้ง่าย สะดวก ไม่ซับซ้อน เพราะมีหน้าสรุปข้อมูลแบบ Executive ในมุมมองต่าง ๆ ที่จะทำให้เห็นถึงภาพรวมของเทคโนโลยี แบบ real time เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือแม้แต่วางแผนธุรกิจ ทั้งการระบุตลาดกลุ่มเป้าหมาย (Target market) และการวิเคราะห์คู่แข่ง (Competitor)

 

ทำไม PatSnap ถึงเป็นเครื่องมือที่ไม่ควรมองข้าม

อย่างที่รู้ ๆ กันว่า PatSnap เป็นฐานข้อมูลสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร เพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ แต่ในประเทศไทยก็ยังไม่ค่อยให้ความสนใจกับการสืบค้นสิทธิบัตรมากนัก ซึ่งถ้าอยากก้าวสู่การเป็นผู้นำตลาดเราต้องรู้ถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้เร็วกว่า และพัฒนานวัตกรรมได้ก้าวหน้ากว่าองค์กรอื่น ๆ

แล้วบริษัทแบบไหนใช้ PatSnap ได้บ้าง

PatSnap ไม่เพียงแค่ทำฐานข้อมูลสิทธิบัตร แต่ยังมี PatSnap Academy ที่เป็นหลักสูตรสำหรับการสอนเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาอย่างครอบคลุม เช่น IP risk management, Copyright, Trademarks ทำให้ PatSnap สามารถเข้าถึงบริษัททุกกลุ่มอุตสาหกรรม

 

PatSnap ช่วยพัฒนาองค์กรได้อย่างไร

6 ข้อจากการใช้ประโยชน์จาก PatSnap ที่ไม่ควรมองข้าม

บริการจาก IDG

idg-x-patsnap

IDG ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมครบวงจร โดยมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ พัฒนา และปกป้อง Brand และผลิตภัณฑ์ของคุณ พร้อมทั้งช่วยคุณปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังให้บริการจัดหาเครื่องมือสืบค้นสิทธิบัตร PatSnap ในประเทศไทย พร้อมด้วยคอร์สอบรมการใช้ PatSnap จาก PatSnap certified trainer ฟรี เพื่อให้คุณสามารถใช้เครื่องมือได้อย่างเชี่ยวชาญและเกิดประโยชน์สูงสุด

crossmenuchevron-down
Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy