ที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ที่ IDG เราให้บริการที่มากกว่าการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เราได้ออกแบบโปรแกรมที่เน้นการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อช่วยคุณวางแผนพัฒนากลยุทธ์และเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ โปรแกรม ZEWIN® (นวัตกรรม ใน 7 สัปดาห์) เป็นบริการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาเต็มรูปแบบที่ปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ ซึ่งมีระยะเวลา 7 สัปดาห์