International Website

IDG มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญความรู้หลากหลายด้าน

IDG Thailand ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบครบวงจร ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา มากประสบการณ์ ที่จะนำความรู้ ในด้านการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา ด้านการตลาด ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เพื่อนำมาตอบสนองความต้องการของคุณแบบครบวงจร

บริการที่ปรึกษาของเรา

TECHNOLOGY TREND ANALYSIS
WHITESPACE ANALYSIS
IP PORT MANAGEMENT & STRATEGY CONSULTING

TECHNOLOGY TREND ANALYSIS

ช่วยคุณวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงนวัตกรรมขององค์กรและคู่แข่ง
เพื่อสร้างกลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ หาพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ
 • เพราะอยากรู้ จุดแข็ง/จุดอ่อนเทคโนโลยีของเราและคู่แข่ง โดยการวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีรวมทั้งหาจุดโฟกัสหรือการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีของคู่แข่ง เพื่อนำมาปรับใช้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพราะอยากหา พาร์ทเนอร์ (Partners) ทางธุรกิจ โดยการวิเคราะห์คู่ค้าในธุรกิจที่มีศักยภาพที่จะช่วยคุณพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีหรือนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้
 • เพราะอยากสร้างกุลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้มแข็ง เชื่อมโยงกิจกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญากับกลยุทธ์ธุรกิจของคุณด้วย Strategic Tools ต่างๆ
 • อื่นๆ ตามความต้องการและวัตถุประสงค์ของคุณ

WHITESPACE ANALYSIS

ช่วยคุณวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมทั้ง แนวโน้มและช่องว่างของเทคโนโลยี เพื่อสร้างรูปแบบโมเดลธุรกิจและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ธุรกิจในทุกแง่มุม

ที่ IDG เราสามารถช่วยคุณวางแผนพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาด้วยกระบวนการที่เราพัฒนาขึ้น โดยการผสมผสานความรู้และประสบการณ์ของเราทั้ง ในด้านการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา ด้านการตลาด ด้านกฎหมาย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผสมผสาน ENLIGHTIVE ™ ในการหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer Insight) และคู่แข่ง (Competitor Insight) รวมไปถึงแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Trend Analysis)

WHITESPACE ANALYSIS ได้อะไร?

 • นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพในการต่อยอด : โดยการวิเคราะห์ช่องว่างทางนวัตกรรม (White Space) เพื่อที่คุณสามารถเข้าไปต่อยอดการวิจัยและพัฒนาได้จนเป็นผู้นำในตลาดและพื้นที่นวัตกรรมนั้น หรือหาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่น่าสนใจจากแหล่งด้านนอก (Open Innovation) สำหรับการปรับปรุงสินค้าและบริการให้ดีขึ้น
 • เข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าที่แท้จริง เพื่อที่จะพัฒนาสินค้าและบริการให้เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย (Consumer Focused Innovation) โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการไปละเมิดสิทธิบัตรของผู้อื่น
 • กลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้มแข็ง : เชื่อมโยงกิจกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญากับกลยุทธ์ธุรกิจของคุณด้วย Strategic Tools ต่างๆ
 • อื่นๆ ตามความต้องการและวัตถุประสงค์ของคุณ

IP PORT MANAGEMENT & STRATEGY CONSULTING

สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นนั้น ไม่ได้มีไว้เพื่อช่วยปกป้องแบรนด์ สินค้า ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือธุรกิจเพียงอย่างเดียว หากใช้มันเป็นเครื่องมืออย่างถูกวิธี ทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้ก็็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้คุณได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

จดทรัพย์สินทางปัญญาได้แล้วยังไงต่อ? รู้หรือไม่ ว่าองค์กรของคุณมีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรบ้าง โลโก้ ความลับทางการค้า ผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง ลิขสิทธิ์ต่างๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กรทั้งสิ้น สิ่งเหล่านี้ถือเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งเหมือนเช่นที่อยู่อาศัยหรือรถยนต์ ซึ่งล้วนมีอายุการใช้งานที่จำกัด ถ้าเรามีการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ ก็เหมือนเราทิ้งรถยนต์หรือทิ้งที่อยู่อาศัยไว้แบบไร้ทิศทาง ไร้วิสัยทัศน์ นานไปสิ่งเหล่านี้ก็หมดค่าลงโดยที่เราใช้ประโยชน์จากมันได้น้อยนิด หรือไม่ได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งเหล่านี้เลย

ที่ IDG เราเข้าใจถึงแก่นแท้ของการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ

การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ของ IDG

 • วิเคราะห์จุดแข็ง / จุดอ่อนใน Product Portfolio
 • ออกแบบและสร้าง Product Portfolio ให้เข้มแข็งและมีการปกป้องด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
 • วางกลยุทธ์ และบริหารจัดการ Product Portfolio ขององค์กรอย่างเป็นระบบ

แบบฟอร์มติดต่อทีมทรัพย์สินทางปัญญา

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ IDG กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งข้อมูลถึงเรา ทางเราจะติดต่อกลับทันทีที่ได้รับอีเมลดังกล่าวในเวลาทำการ วันจันทร์–เสาร์ เวลา 09:00 น. ถึง 18:00 น.

หรือท่านสามารถสแกน QR Code เพิ่มเพื่อน หรือเพิ่มเพื่อน by ID : @idgthailand เพื่อติดต่อเราผ่านแอพพลเคชั่น LINE ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

crossmenuchevron-down