International Website

IDG มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญความรู้หลากหลายด้าน

IDG Thailand ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบครบวงจร ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา มากประสบการณ์ ที่จะนำความรู้ ในด้านการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา ด้านการตลาด ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เพื่อนำมาตอบสนองความต้องการของคุณแบบครบวงจร

บริการที่ปรึกษาของเรา

TECHNOLOGY TREND ANALYSIS
WHITESPACE ANALYSIS
IP PORT MANAGEMENT & STRATEGY CONSULTING

TECHNOLOGY TREND ANALYSIS

ช่วยคุณวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงนวัตกรรมขององค์กรและคู่แข่ง
เพื่อสร้างกลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ หาพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ
 • เพราะอยากรู้ จุดแข็ง/จุดอ่อนเทคโนโลยีของเราและคู่แข่ง โดยการวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีรวมทั้งหาจุดโฟกัสหรือการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีของคู่แข่ง เพื่อนำมาปรับใช้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพราะอยากหา พาร์ทเนอร์ (Partners) ทางธุรกิจ โดยการวิเคราะห์คู่ค้าในธุรกิจที่มีศักยภาพที่จะช่วยคุณพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีหรือนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้
 • เพราะอยากสร้างกุลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้มแข็ง เชื่อมโยงกิจกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญากับกลยุทธ์ธุรกิจของคุณด้วย Strategic Tools ต่างๆ
 • อื่นๆ ตามความต้องการและวัตถุประสงค์ของคุณ

WHITESPACE ANALYSIS

ช่วยคุณวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมทั้ง แนวโน้มและช่องว่างของเทคโนโลยี เพื่อสร้างรูปแบบโมเดลธุรกิจและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ธุรกิจในทุกแง่มุม

ที่ IDG เราสามารถช่วยคุณวางแผนพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาด้วยกระบวนการที่เราพัฒนาขึ้น โดยการผสมผสานความรู้และประสบการณ์ของเราทั้ง ในด้านการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา ด้านการตลาด ด้านกฎหมาย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผสมผสาน ENLIGHTIVE ™ ในการหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer Insight) และคู่แข่ง (Competitor Insight) รวมไปถึงแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Trend Analysis)

WHITESPACE ANALYSIS ได้อะไร?

 • นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพในการต่อยอด : โดยการวิเคราะห์ช่องว่างทางนวัตกรรม (White Space) เพื่อที่คุณสามารถเข้าไปต่อยอดการวิจัยและพัฒนาได้จนเป็นผู้นำในตลาดและพื้นที่นวัตกรรมนั้น หรือหาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่น่าสนใจจากแหล่งด้านนอก (Open Innovation) สำหรับการปรับปรุงสินค้าและบริการให้ดีขึ้น
 • เข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าที่แท้จริง เพื่อที่จะพัฒนาสินค้าและบริการให้เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย (Consumer Focused Innovation) โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการไปละเมิดสิทธิบัตรของผู้อื่น
 • กลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้มแข็ง : เชื่อมโยงกิจกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญากับกลยุทธ์ธุรกิจของคุณด้วย Strategic Tools ต่างๆ
 • อื่นๆ ตามความต้องการและวัตถุประสงค์ของคุณ

IP PORT MANAGEMENT & STRATEGY CONSULTING

สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นนั้น ไม่ได้มีไว้เพื่อช่วยปกป้องแบรนด์ สินค้า ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือธุรกิจเพียงอย่างเดียว หากใช้มันเป็นเครื่องมืออย่างถูกวิธี ทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้ก็็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้คุณได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

จดทรัพย์สินทางปัญญาได้แล้วยังไงต่อ? รู้หรือไม่ ว่าองค์กรของคุณมีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรบ้าง โลโก้ ความลับทางการค้า ผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง ลิขสิทธิ์ต่างๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กรทั้งสิ้น สิ่งเหล่านี้ถือเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งเหมือนเช่นที่อยู่อาศัยหรือรถยนต์ ซึ่งล้วนมีอายุการใช้งานที่จำกัด ถ้าเรามีการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ ก็เหมือนเราทิ้งรถยนต์หรือทิ้งที่อยู่อาศัยไว้แบบไร้ทิศทาง ไร้วิสัยทัศน์ นานไปสิ่งเหล่านี้ก็หมดค่าลงโดยที่เราใช้ประโยชน์จากมันได้น้อยนิด หรือไม่ได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งเหล่านี้เลย

ที่ IDG เราเข้าใจถึงแก่นแท้ของการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ

การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ของ IDG

 • วิเคราะห์จุดแข็ง / จุดอ่อนใน Product Portfolio
 • ออกแบบและสร้าง Product Portfolio ให้เข้มแข็งและมีการปกป้องด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
 • วางกลยุทธ์ และบริหารจัดการ Product Portfolio ขององค์กรอย่างเป็นระบบ

แบบฟอร์มติดต่อทีมทรัพย์สินทางปัญญา

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ IDG กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งข้อมูลถึงเรา ทางเราจะติดต่อกลับทันทีที่ได้รับอีเมลดังกล่าวในเวลาทำการ วันจันทร์–เสาร์ เวลา 09:00 น. ถึง 18:00 น.

หรือท่านสามารถสแกน QR Code เพิ่มเพื่อน หรือเพิ่มเพื่อน by ID : @idgthailand เพื่อติดต่อเราผ่านแอพพลเคชั่น LINE ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

crossmenuchevron-down
Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy