การตรวจสอบและป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

เนื่องด้วยการสืบหาผู้ที่แอบอ้าง ลอกเลียน หรือปลอมแปลงสินค้าหรือเครื่องหมายการค้าในปัจจุบันยังเป็นไปได้ยาก ซึ่งโดยส่วนใหญ่เจ้าของสิทธิยังคงต้องสืบหาข้อมูลจากแหล่งซื้อขายในท้องตลาดหรือร้านค้าทั่วไปที่ตนพบเจอ โดยอาจไม่สามารถรับทราบข้อมูลอื่นๆ เช่น ต้นทางหรือแหล่งผลิตสินค้าปลอมหรือสินค้าลอกเลียน ชื่อที่อยู่ของผู้ละเมิดได้  รวมถึงไม่สามารถรับรู้แหล่งอื่นๆ ที่นำสินค้าละเมิดดังกล่าวไปขาย จึงไม่สามารถแจ้งเตือนผู้ที่ทำการละเมิดสินค้านั้นหรือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจในการปราบปรามผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาดำเนินการได้ทันเวลา

และเนื่องด้วยธุรกิจ ณ ปัจจุบันเริ่มใช้ช่องทางการซื้อ-ขายบนโลกออนไลน์มากขึ้นโดยเฉพาะทาง social media ต่างๆ อาทิ Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, กระทั่งเว็บบอร์ดต่างๆ เช่น pantip.com รวมไปถึง blogs ต่างๆ ซึ่งเป็นช่องทางที่ทำสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่าย รวดเร็ว และต้นทุนต่ำกว่าการนำเข้าร้านค้าหรือ modern trade ต่างๆ ผู้ปลอมแปลงและลอกเลียนสินค้าก็ใช้วิธีนี้เช่นกัน ทำให้สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาถูกกระจายไปอย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้างเกินกว่าจะตรวจสอบได้ทั้งหมดและทันท่วงที สินค้าเหล่านี้ส่วนใหญ่มีราคาถูกกว่าและคุณภาพต่ำกว่าสินค้าต้นฉบับหลายเท่า ทำให้เจ้าของแบรนด์และสินค้าของแท้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเสียรายได้จากการเข้าใจผิดถึงแหล่งที่มาของสินค้าจากผู้บริโภค

IDG จึงได้พัฒนากระบวนการตรวจสอบ ติดตาม และป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาด้วย Enlightive™ ที่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีใครกำลังพูดถึงสินค้าหรือแบรนด์ของคุณบนโลกออนไลน์อยู่หรือไม่ ผู้ที่พูดถึงเป็นลูกค้า ตัวแทนจำหน่าย หรือเป็นผู้ที่กำลังละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคุณอยู่ คู่แข่งของคุณมีการยื่นขอรับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่คล้ายของคุณหรือมีผู้ละเมิดไปแล้วหรือไม่ และอื่นๆ อีกมาก