OUR BLOG

ภาพบรรยากาศงาน IP-UP ปีที่ 2 มาตรฐานความรู้ระดับ1 วันที่ 17-18 มิ.ย.62

%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7 17 18%E0%B8%A1%E0%B8%B4.%E0%B8%A2 01 1

IDG บรรยายถ่ายทอดความรู้ในงานอบรม
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (IPUP) มาตรฐานความรู้ระดับ 1
วันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2562

การสืบค้นและวิเคราะ์สิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนาเชิงกลยุทธ์ ด้วยเครื่องมือเชิงพาณิชย์

จัดโดย  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

ในวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2562 ทาง IDG ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม(สวสก.) ให้เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (IPUP) มาตรฐานความรู้ระดับ 1 ในหัวข้อ “การสืบค้นและวิเคราะ์สิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนาเชิงกลยุทธ์ ด้วยเครื่องมือเชิงพาณิชย์ (Commercial Search Database)

18619 %E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1 %E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7. 67 190618 0001

18619 %E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1 %E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7. 67 190618 0002

ซึ่งโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (IPUP) ครั้งนี้ ถูกจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้ว หลังจากในปีที่แล้วมา ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

18619 %E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1 %E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7. 67 190618 0005
18619 %E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1 %E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7. 67 190618 0007
18619 %E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1 %E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7. 67 190618 0010
18619 %E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1 %E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7. 67 190618 0013
1762019 %E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7 57 190618 0004
1762019 %E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7 57 190618 0009
1762019 %E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7 57 190618 0019
1762019 %E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7 57 190618 0023
1762019 %E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7 57 190618 0024
1762019 %E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7 57 190618 0032
1762019 %E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7 57 190618 0034
1762019 %E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7 57 190618 0036
1762019 %E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7 57 190618 0050
1762019 %E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7 57 190618 0053
1762019 %E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7 57 190618 0055
1762019 %E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7 57 190618 0056
1762019 %E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7 57 190618 0064
1762019 %E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7 57 190618 0065
1762019 %E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7 57 190618 0068
1762019 %E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7 57 190618 0070
1762019 %E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7 57 190618 0073
1762019 %E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7 57 190618 0074
1762019 %E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7 57 190618 0077
1762019 %E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7 57 190618 0086
1762019 %E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7 57 190618 0087
1762019 %E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7 57 190618 0088
1762019 %E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7 57 190618 0089
1762019 %E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7 57 190618 0090
1762019 %E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7 57 190618 0099

ทาง IDG ของเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้ส่งมอบความรู้ความเข้าใจ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรมทุกท่านค่ะ

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ