OUR BLOG

ภาพบรรยากาศงาน IP-UP ปีที่ 2 มาตรฐานความรู้ระดับ1 วันที่ 13-14 มิ.ย.62

%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7 13 14%E0%B8%A1%E0%B8%B4.%E0%B8%A2 01 1

IDG บรรยายถ่ายทอดความรู้ในงานอบรม
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (IPUP) มาตรฐานความรู้ระดับ 1
วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562

“การสืบค้นสิทธิบัตรเบื้องต้น และการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลการสืบค้นสิทธิบัตรขั้นสูง”

จัดโดย  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

ในวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562 ทาง IDG ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม(สวสก.) ให้เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (IPUP) มาตรฐานความรู้ระดับ 1 ในหัวข้อ “การสืบค้นสิทธิบัตรเบื้องต้น และการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลการสืบค้นสิทธิบัตรขั้นสูง“

” โดยในวันที่13 มิ.ย.62 วิทยากรบรรยาย คุณพิมพ์พรรณ อโณทัยนาท ตัวแทนสิทธิบัตรและนักวิเคราะห์สิทธิบัตร และ คุณธนภัทร รักษ์ไพเศษ นักวิเคราะห์สิทธิบัตร – บริษัท อินเทลเล็กชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด

และในวันที่14 มิ.ย.62 วิทยากรบรรยาย คุณกิตติยา ศรีชานิล  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสิทธิบัตรไทย และ คุณคณิศร อู่พิทักษ์ นักวิเคราะห์สิทธิบัตร – บริษัท อินเทลเล็กชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด

.

อบรมสิทธิบัตร

อบรมสิทธิบัตร

ซึ่งโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (IPUP) ครั้งนี้ ถูกจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้ว หลังจากในปีที่แล้วมา ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

อบรมสิทธิบัตร
อบรมสิทธิบัตร
อบรมสิทธิบัตร
อบรมสิทธิบัตร
อบรมสิทธิบัตร
อบรมสิทธิบัตร
อบรมสิทธิบัตร
อบรมสิทธิบัตร
13619 %E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7 37 190614 0047
อบรมสิทธิบัตร
อบรมสิทธิบัตร
14619 %E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7 47 190614 0059
อบรมสิทธิบัตร
อบรมสิทธิบัตร
อบรมสิทธิบัตร
14619 %E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7 47 190614 0048
อบรมสิทธิบัตร
14619 %E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7 47 190614 0008
อบรมสิทธิบัตร

ทาง IDG ของเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้ส่งมอบความรู้ความเข้าใจ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรมทุกท่านค่ะ

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ