OUR BLOG

ภาษีซื้อต้องห้าม ที่ใช้เคลมภาษีไม่ได้ แต่ลงเป็นค่าใช้จ่ายได้

ผู้ประกอบการหลายท่านอาจจะยังสับสัน หรือไม่รู้จักกับภาษีซื้อต้องห้าม ว่ามีอะไร หรือว่าภาษีซื้ออันไหนเคลมภาษีได้หรือเคลมภาษีไม่ได้ วันนี้จะมาสรุปภาษีซื้อต้องห้ามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ  ดังนี้

1.ภาษีซื้อของค่ารับรอง  เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าดูมหรสพ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา เป็นต้น ซึ่งภาษีซื้อของค่ารับรองเหล่านี้ไม่สามารถใช้เคลมภาษีได้ แต่สามารถลงเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ โดยสรรพากรมีข้อกำหนดไว้ดังนี้

– ถ้าเป็นค่าสิ่งของที่ให้แก่บุคคล ซึ่งได้รับการรับรองหรือรับบริการไม่เกินคนละ 2,000 บาท ในแต่ละครั้งที่มีการรับรองหรือการบริการ

– จำนวนเงินค่ารับรองและค่าบริการให้นำมาหักเป็นรายจ่ายได้เท่ากับจำนวนที่ต้องจ่าย แต่รวมกันต้องไม่เกินร้อยละ 0.3 ของจำนวนเงินยอดรายได้หรือยอดขาย หรือของจำนวนเงินทุนที่ได้รับชำระแล้ว  แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า นำมาหักได้จะต้องมีจำนวนสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท

2.ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อ เช่าซื้อ เช่า หรือรับโอนรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน เช่น รถเก๋ง รถฟอร์จูนเนอร์ และภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือการรับบริการที่ เกี่ยวข้องกับรถยนต์นั่ง และรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน เช่น ค่าน้ำมัน ค่าประกันรถยนต์ ไม่สามารถใช้เคลมภาษีได้ แต่สามารถลงเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการการได้

3.ใบกำกับภาษีซื้ออย่างย่อ  เพราะใบกำกับภาษีซื้อเหล่านี้ไม่ได้ระบุชื่อของผู้ซื้อไว้ จึงไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นของเราจริง และทำให้ขาดความน่าเชื่อถือ จึงไม่สามารถใช้เคลมภาษีได้ แต่สามารถลงเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการการได้ทั้งก้อน แต่ถ้าจะเอาไปเคลมภาษีต้องขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

4.ใบกำกับภาษีซื้อที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด แต่มีการแก้ไขด้วยการเขียนปากกาลงไปบางรายการ ไม่สามารถใช้เคลมภาษีได้แต่สามารถลงเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการการได้5.ใบกำกับภาษีซื้อ ที่มีเปลี่ยนแปลงที่อยู่ตามหน่วยงานของรัฐ  เช่น เปลี่ยน ซอย หรือ ถนน เป็นต้น ถ้าเรามีการสั่งพิมพ์ใบกำกับไปแล้ว และแก้ไขที่อยู่ใหม่ไม่ทัน  สรรพากรก็อนุโลมให้ใช้ใบเก่าได้ภายใน 1 ปี วิธีแก้โดยใช้ตรายางที่มีที่อยู่ใหม่ประทับตราลงไป  เมื่อเราได้รับใบกำกับภาษีแบบนี้มา ก็ไม่สามารถเอาใช้เคลมภาษีได้แต่สามารถลงเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการการได้

ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงภาษีซื้อต้องห้ามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยคร่าวๆที่เราสรุปมาเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจมากขึ้นว่าภาษีซื้ออันไหนเคลมภาษีได้และอันไหนลงเป็นค่าใช้จ่ายได้

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ