International Website

รายการสินค้า สำคัญกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ?

         ถ้าพูดถึงเรื่องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คนมักจะนึกถึงเรื่องของการคุ้มครองชื่อ ยี่ห้อ แบรนด์ หรือ โลโก้

แต่รู้หรือไม่ ? ว่ารายการสินค้า ก็เป็นอีกตัวแปรที่สำคัญในการจดทะเบียนไม่แพ้กัน

         เนื่องจากในเรื่องของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น แบรนด์ต่าง ๆ จะต้องระบุรายการสินค้าหรือบริการของตัวเองให้ชัดเจนว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าวขายสินค้าหรือบริการอะไร และจัดอยู่ในจำพวกอะไร ตามมาตรา 44 บัญญัติไว้ว่า ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้

         ในขณะเดียวกัน การเลือกรายการสินค้านั้นไม่ได้ส่งผลแค่ในเรื่องของค่าธรรมเนียม แต่ยังส่งผลต่อการพิจารณารับจดทะเบียนของนายทะเบียนด้วยเช่นกัน เพราะหากระบุรายการสินค้าผิดประเภทหรือไม่ชัดเจน ไม่เป็นไปตามทะเบียนรายการสินค้าของกรมทรัพย์สินทางปัญญา นายทะเบียนอาจมีคำสั่งให้แก้ไขรายการสินค้าดังกล่าวได้ และจะทำให้การจดทะเบียนนั้นมีความล่าช้ากว่าเดิม เพราะต้องมาเสียเวลาในการแก้ไขรายการสินค้า

        โดยวันนี้ IDG จะมาแนะนำวิธีที่จะทำให้แบรนด์ต่าง ๆ มีโอกาสในการจดทะเบียนได้มากขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วย 3 วิธีการ ดังนี้:

  1. การระบุรายการสินค้า สามารถเข้าไปที่ Website https://tmsearch.ipthailand.go.th/  เพื่อดูว่ามีรายการสินค้าอะไรบ้างที่ตรงกับที่สินค้าทีต้องการจดทะเบียน
  2. รายการสินค้าที่จดทะเบียนนั้นไม่ควรมีปริมาณมากจนเกินไป เพราะส่งผลต่อการพิจารณา อาจจะทำให้การพิจารณาล่าช้าและนายทะเบียนอาจปฎิเสธการรับจดทะเบียนได้เช่นกัน
  3. จดรายการสินค้าที่มีแผนจะผลิต การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น นอกจากจะจดกับสินค้าที่ขายปัจจุบันแล้ว ยังสามารถจดรายการสินค้าที่จะมีในอนาคตได้เช่นกัน เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน

      จะเห็นได้ว่านอกจาก ตัวเครื่องหมายการค้าที่ต้องตรวจสอบความเหมือนคล้ายแล้ว รายการสินค้าก็ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญในการรับจดทะเบียน ฉะนั้นควรตรวจสอบความถูกต้องของรายการสินค้าก่อนยื่นจดทะเบียนเช่นกัน

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยตรงที่ฝ่ายเครื่องหมายการค้าของเรา โดยจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและแนะนำท่านอย่างเต็มที่ในทุกบริการที่ท่านประสงค์

โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com


Click here

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

รายการสินค้า สำคัญกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ?

         ถ้าพูดถึงเรื่องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คนมักจะนึกถึงเรื่องของการคุ้มครองชื่อ ยี่ห้อ แบรนด์ หรือ โลโก้

แต่รู้หรือไม่ ? ว่ารายการสินค้า ก็เป็นอีกตัวแปรที่สำคัญในการจดทะเบียนไม่แพ้กัน

         เนื่องจากในเรื่องของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น แบรนด์ต่าง ๆ จะต้องระบุรายการสินค้าหรือบริการของตัวเองให้ชัดเจนว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าวขายสินค้าหรือบริการอะไร และจัดอยู่ในจำพวกอะไร ตามมาตรา 44 บัญญัติไว้ว่า ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้

         ในขณะเดียวกัน การเลือกรายการสินค้านั้นไม่ได้ส่งผลแค่ในเรื่องของค่าธรรมเนียม แต่ยังส่งผลต่อการพิจารณารับจดทะเบียนของนายทะเบียนด้วยเช่นกัน เพราะหากระบุรายการสินค้าผิดประเภทหรือไม่ชัดเจน ไม่เป็นไปตามทะเบียนรายการสินค้าของกรมทรัพย์สินทางปัญญา นายทะเบียนอาจมีคำสั่งให้แก้ไขรายการสินค้าดังกล่าวได้ และจะทำให้การจดทะเบียนนั้นมีความล่าช้ากว่าเดิม เพราะต้องมาเสียเวลาในการแก้ไขรายการสินค้า

        โดยวันนี้ IDG จะมาแนะนำวิธีที่จะทำให้แบรนด์ต่าง ๆ มีโอกาสในการจดทะเบียนได้มากขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วย 3 วิธีการ ดังนี้:

  1. การระบุรายการสินค้า สามารถเข้าไปที่ Website https://tmsearch.ipthailand.go.th/  เพื่อดูว่ามีรายการสินค้าอะไรบ้างที่ตรงกับที่สินค้าทีต้องการจดทะเบียน
  2. รายการสินค้าที่จดทะเบียนนั้นไม่ควรมีปริมาณมากจนเกินไป เพราะส่งผลต่อการพิจารณา อาจจะทำให้การพิจารณาล่าช้าและนายทะเบียนอาจปฎิเสธการรับจดทะเบียนได้เช่นกัน
  3. จดรายการสินค้าที่มีแผนจะผลิต การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น นอกจากจะจดกับสินค้าที่ขายปัจจุบันแล้ว ยังสามารถจดรายการสินค้าที่จะมีในอนาคตได้เช่นกัน เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน

      จะเห็นได้ว่านอกจาก ตัวเครื่องหมายการค้าที่ต้องตรวจสอบความเหมือนคล้ายแล้ว รายการสินค้าก็ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญในการรับจดทะเบียน ฉะนั้นควรตรวจสอบความถูกต้องของรายการสินค้าก่อนยื่นจดทะเบียนเช่นกัน

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยตรงที่ฝ่ายเครื่องหมายการค้าของเรา โดยจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและแนะนำท่านอย่างเต็มที่ในทุกบริการที่ท่านประสงค์

โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com


Click here

crossmenuchevron-down
Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy