OUR BLOG

ลงนามสัญญา Electronic มีผลทางกฎหมายหรือไม่

ก่อนซื้อแฟรนไชส์ 28

ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญคัญในทุกภาคส่วน หลาย ๆ ธุรกิจ ย่อมต้องปรับตัวให้เท่าทันกับเทคโนโลยีในรูปเเบบใหม่ ๆ  เเม้กระทั่งการลงนามสัญญาที่ในยุคสมัยก่อนเราจะต้องลงนามสัญญาบนกระดาษเพียงเท่านั้น เเต่ในตอนนี้คุณสามารถลงนามในสัญญาผ่านสมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณได้เเล้ว ถือว่าเป็นเรื่องที่สะดวกสบาย ลดเวลา เเละความยุ่งยากลงไปได้อย่างมากเลยสำหรับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจในยุคสมัยนี้ 

การลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Signatures) นั้นให้มากกว่าความสะดวกสบาย เพราะวิธีนี้จะปลอดภัยกว่าการเซ็นด้วยปากกาบนเอกสาร เนื่องจากลายเซ็นแบบอิเล็กทรอนิกส์สร้างเส้นทางการตรวจสอบ(Audit)  ที่ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบความถูกต้องและหลีกเลี่ยงการปลอมแปลงได้ โดยในแต่ละหมายเลขมีจะการเข้ารหัสเฉพาะ ที่เรียกว่า เทคโนโลยีระบบรหัสแบบกุญแจสาธารณะ หรือ Public Key Infrastructure : PKI โดย PKI จะบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ เช่น วันที่และเวลาของการลงนาม ที่อยู่ IP ของผู้ลงนาม และอื่น ๆ โดยเอกสารทุกฉบับที่ลงนามด้วย DocuSign eSignature จะมีประวัติบันทึกเวลาของทุกการกระทำที่เกิดขึ้นกับเอกสาร เช่น เมื่อเอกสารถูกส่งออก ได้รับการดู ถูกพิมพ์ออกมา การลงนาม และอื่นๆ ระบบจะสร้างใบรับรองการเสร็จสิ้นที่จะบันทึกเหตุการณ์ในการลงนามนั้นๆ ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ลงนาม และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นวิธีที่จะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดได้ อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบได้ว่า ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวถูกแก้ไขหลังจากที่มีการลงลายมือชื่อหรือไม่ ซึ่งจะทำให้การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงเข้ากับเจ้าของลายมือชื่อนั้นรวมถึงสามารถควบคุมได้ และกฎหมายถือว่าเป็น

ลายเซ็นที่เชื่อถือได้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 9 และ 26

IDG มีระบบลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้รับการรับรองที่มีผลทางกฎหมาย ที่ช่วยให้คุณสามารถลงนามในสัญญาโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง และมีข้อดีอีกมากมาย ดังนี้ 

  • สร้างลำดับการเซ็นเอกสารได้ว่าใครเซ็นก่อนเซ็นหลัง
  • มีการเข้ารหัสเอกสาร ควบคุมการแสดงเอกสารและบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เซ็น
  • สามารถตรวจสอบย้่อนหลังได้ว่า ใครเซ็นที่ไหน เวลาไหน
  • ใช้ได้ผ่าน ios android ทำให้เซ็นจากที่ไหนก็ได้
  • สามารถต่อเข้ากับระบบอื่นเพื่อการทำงานที่ครบวงจร เช่น ออกใบ PO ในระบบ แล้วส่งเอกสารยังผู้มีอำนาจอนุมัติผ่าน DocuSign หลังจากอนุมัติแล้วเอกสารจะถูกส่งกลับเข้าระบบ หมดปัญหาเรื่องเอกสารหายหรือเอกสารไม่เป็นระเบียบ งานเสร็จเร็วขึ้นในต้นทุนที่ลดลง
  • ลดการใช้กระดาษ ช่วยประหยัดต้นทุนกระดาษและพื้นที่จัดเก็บเอกสาร
  • มีระบบ AI ที่ใช้ในการหาและวิเคราะห์ข้อความที่ผิดพลาดในการเอกสาร

 

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้คุณสามารถลงนามในสัญญาได้สะดวกยิ่งขึ้น ได้ที่….

Line: @idgthailand (มี@) 

Facebook: Intellectual Design Group

☎️โทร: 02-011-7161 ต่อ 106

📩E-Mail: [email protected] หรือ [email protected]

 

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ