ลิขสิทธิ์ในภาพถ่ายเกิดขึ้นเมื่อใด ?

ลิขสิทธิ์เป็นสิทธิในงานประเภทต่าง ๆ ที่ผู้สร้างสรรค์เป็นคนสร้างขึ้นมา เช่น ช่างภาพย่อมมีลิขสิทธิ์ในภาพที่ตัวเองถ่าย, นักเขียนมีลิขสิทธิ์ในนิยายของตน เป็นต้น

ถ้าช่างภาพคนหนึ่งจะถ่ายรูป  ลิขสิทธิ์ในภาพคุ้มครองช่างภาพตั้งแต่เมื่อไหร่ ? ต้องเอาลงเน็ตหรือโชว์ให้คนเห็นก่อนถึงมีลิขสิทธิ์ไหม ? ต้องจดทะเบียนลิขสิทธิ์หรือไม่ ? เราจะมาทำความเข้าใจไปทีละประเด็นกัน

ลิขสิทธิ์คุ้มครองช่างภาพตั้งแต่เมื่อไหร่ ?

ผู้สร้างสรรค์มีลิขสิทธิ์ตั้งแต่เวลาที่ได้สร้างสรรค์ผลงานนั้นโดยใช้ความสามารถ และความอุตสาหะ มี Originality ออกมาอย่างเป็นรูปธรรม ฉะนั้นแล้ว นับตั้งแต่เวลาที่ช่างภาพได้ถ่ายรูป ช่างภาพย่อมเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในรูปถ่าย แม้จะเป็นไฟล์ RAW ในกล้องก็ตาม

ต้องเอาลงเน็ต, เผยแพร่โฆษณาก่อนไหม ?

ไม่ต้อง แต่ไม่ใช่ในทุกกรณี (รายละเอียดเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ มาตรา 8)

การจดทะเบียน ?

ลิขสิทธิ์ไม่ต้องจดทะเบียน ถ่ายรูปออกมาก็มีทันที แต่ถ้าอยากจด ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญามีให้ผู้สร้างสรรค์สามารถจดแจ้งลิขสิทธิ์ได้ ว่างานชิ้นนี้เราเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นมาก่อน แต่ไม่ได้หมายความว่าลิขสิทธิ์จะมีเพราะการจดแจ้งข้างต้น โปรดจำให้ขึ้นใจ

ภาพประกอบโดย Freepik : www.freepik.com

Share this.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •