OUR BLOG

วิทยากรบรรยายโครงการ”สร้างผู้ประกอบการใหม่ในเขตภาคเหนือ”

การบรรยายเรื่อง “สร้างธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา”

ในงาน ดังกล่าวเป็นการบรรยายเกี่ยวกับความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการได้นำความรู้ไปต่อยอดทั้งสร้างมูลค่าธุรกิจและปกป้องธุรกิจ เป็นหนึ่งในหัวข้อกิจกรรม 8 Weeks Startup Coaching Program ภายใต้ โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ในเขตภาคเหนือ (Northern Innovative Startup Thailand) จัดขึ้นในวันที่ 26 มกราคม 2560 ณ.ห้อง Imperial3 The Imperial Maeping Hotel(Chiangmai)

รวมภาพกิจกรรมในงานครั้งนี้

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ