สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

สู่เจ้าแห่งธุรกิจด้วยกลยุทธ์ด้าน IP

ALIGNING IP STRATEGY WITH BUSINESS OBJECTIVES FOR MAXIMUM GROWTH

Date : 15 – 9 – 2016   Time : 8:15 – 17:30   Add : RICHMOND HOTEL RATTANATHIBET

ขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้ความสนใจในงานสัมมนา “สู่เจ้าแห่งธุรกิจด้วยกลยุทธ์ด้าน IP” เนื่องจากขณะนี้มีผู้สมัครเต็มทุกที่นั่งแล้ว ทาง IDGจึงขออนุญาตปิดรับสมัครโครงการ หากมีข่าวความเคลื่อนไหวการสัมมนา เราจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

รวมภาพกิจกรรมในงานครั้งนี้

แบ่งปันความรู้นี้ทางShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on Tumblr0Share on LinkedIn0Email this to someone