International Website

การออกแบบผลิตภัณฑ์ ก็ขอรับความคุ้มครองได้

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้การคุ้มครอง

 • รูปลักษณ์ ลวดลาย หรือสีสันของงานออกแบบผลิตภัณฑ์เท่านั้น (ไม่ปกป้องในแง่ของการใช้งานหรือประโยชน์ใช้สอย)
 • สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์มีอายุ 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นจด และได้รับการคุ้มครองในประเทศที่ยื่นจดเท่านั้น

รู้หรือไม่ “ลวดลาย” ที่สามารถนำมายื่นจดสิทธิบัตรออกแบบได้ ไม่จำเป็นต้องอยู่บนผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ลวดลายต่าง ๆ ที่ปรากฏบนกล่อง เช่น กล่องเครื่องสำอาง , กล่องบรรจุสินค้า, กล่องบรรจุอาหาร เป็นต้น ถ้ามีการออกแบบให้เฉพาะเจาะจง ไม่ซ้ำ เหมือน หรือคล้ายกับผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตหรือจำหน่ายแล้ว หรือได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์แล้ว ก็สามารถนำมายื่นจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้

ตัวอย่างสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ประเภท ลวดลายบนกล่อง

srichand packaging patent
เลขที่คำขอ 1802000884 ผู้ขอรับสิทธิบัตร บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด
Kaproa Kai Packaging Patent Design
เลขที่คำขอ 1902004201 ผู้ขอรับสิทธิบัตร บริษัท รวมอาหาร จำกัด

ตอนนี้IDG มีโปรโมชั่น เพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการ ห้างร้านต่าง ๆ ที่ต้องการออกแบบลวดลายต่าง ๆ บนกล่องผลิตภัณฑ์ และต้องการยื่นจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันไม่ต้องการให้ใครเอาไปใช้ซ้ำ หรือลอกเลียนแบบ ดังนี้จ้าThai Packaging Design Patent การออกแบบและยื่นจดสิทธิบัตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย

ราคา 30,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมราชการทั้งหมดแล้ว (ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ, แก้ไขเพิ่มเติม, การประกาศโฆษณา และการรับจดทะเบียน

สิ่งที่จะได้รับ

 • การออกแบบลวดลายบนกล่องสินค้า, กล่องบรรจุ
 • การยื่นจดสิทธิบัตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย
 • ประสานงานกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในทุกขั้นตอนจนกระทั่งได้รับจดทะเบียน

หมายเหตุ: ยังไม่รวม vat 7%, ยังไม่รวมค่าบริการสืบค้นสิทธิบัตรทั่วโลก 23,000 บาท, ไม่รวมถึงการอุทธรณ์ คัดค้าน โต้แย้งต่ออายุหรือกรณีอื่นๆ

สำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ส่งแบบครั้งแรก 2 แบบ และแก้ไขได้ 3 ครั้ง

Thai & China Packaging Design Patent การออกแบบและยื่นจดสิทธิบัตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยและประเทศจีน

ราคา 85,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมราชการทั้งหมดแล้ว (ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ, แก้ไขเพิ่มเติม, การประกาศโฆษณา และการรับจดทะเบียน)

สิ่งที่จะได้รับ

 • การออกแบบลวดลายบนกล่องสินค้า, กล่องบรรจุ
 • การยื่นจดสิทธิบัตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย,จีน
 • ประสานงานกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในทุกขั้นตอนจนกระทั่งได้รับจดทะเบียน

หมายเหตุ: ยังไม่รวม vat 7%, ยังไม่รวมค่าบริการสืบค้นสิทธิบัตรทั่วโลก 23,000 บาท, ไม่รวมถึงการอุทธรณ์ คัดค้าน โต้แย้งต่ออายุหรือกรณีอื่นๆ

สำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ส่งแบบครั้งแรก 2 แบบ และแก้ไขได้ 3 ครั้ง

และนอกจากนี้เรายังมีบริการยื่นจดสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกด้วย 
เพียงท่านมีผลิตภัณฑ์ที่ต้องการยื่นจดอยู่แล้ว IDG จะจัดเตรียมภาพผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนด
ของกฎหมาย พร้อมเอกสารประกอบ และประสานงานกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
พร้อมดูแลกระทั่งได้รับจดทะเบียน 
จ่ายครั้งเดียวจบ
3. Thai Design Patent การยื่นจดสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย
ราคา 25,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมราชการทั้งหมดแล้ว (ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ, แก้ไขเพิ่มเติม, การประกาศโฆษณา และการรับจดทะเบียน)

สิ่งที่จะได้รับ

 • การเตรียมภาพผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามที่กฎหมายสิทธิบัตรกำหนด
 • การยื่นจดสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย
 • ประสานงานกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในทุกขั้นตอนจนกระทั่งได้รับจดทะเบียน

หมายเหตุ: ยังไม่รวม vat 7%, ยังไม่รวมค่าบริการสืบค้นสิทธิบัตรทั่วโลก 23,000 บาท, ไม่รวมถึงการอุทธรณ์ คัดค้าน โต้แย้งต่ออายุหรือกรณีอื่นๆ

สำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ส่งแบบครั้งแรก 2 แบบ และแก้ไขได้ 3 ครั้ง

Thai & China Packaging Design Patent การออกแบบและยื่นจดสิทธิบัตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยและประเทศจีน

ราคา 80,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมราชการทั้งหมดแล้ว (ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ, แก้ไขเพิ่มเติม, การประกาศโฆษณา และการรับจดทะเบียน)

สิ่งที่จะได้รับ

 • การเตรียมภาพผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามที่กฎหมายสิทธิบัตรกำหนด
 • การยื่นจดสิทธิบัตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย,จีน
 • ประสานงานกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในทุกขั้นตอนจนกระทั่งได้รับจดทะเบียน

หมายเหตุ: ยังไม่รวม vat 7%, ยังไม่รวมค่าบริการสืบค้นสิทธิบัตรทั่วโลก 23,000 บาท, ไม่รวมถึงการอุทธรณ์ คัดค้าน โต้แย้งต่ออายุหรือกรณีอื่นๆ

สำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ส่งแบบครั้งแรก 2 แบบ และแก้ไขได้ 3 ครั้ง

หากท่านสนใจบริการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
สามารถติดต่อ 02-011-7161 ต่อ 301 – 304
 หรือ  LINE : @idgthailand

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

การออกแบบผลิตภัณฑ์ ก็ขอรับความคุ้มครองได้

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้การคุ้มครอง

 • รูปลักษณ์ ลวดลาย หรือสีสันของงานออกแบบผลิตภัณฑ์เท่านั้น (ไม่ปกป้องในแง่ของการใช้งานหรือประโยชน์ใช้สอย)
 • สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์มีอายุ 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นจด และได้รับการคุ้มครองในประเทศที่ยื่นจดเท่านั้น

รู้หรือไม่ “ลวดลาย” ที่สามารถนำมายื่นจดสิทธิบัตรออกแบบได้ ไม่จำเป็นต้องอยู่บนผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ลวดลายต่าง ๆ ที่ปรากฏบนกล่อง เช่น กล่องเครื่องสำอาง , กล่องบรรจุสินค้า, กล่องบรรจุอาหาร เป็นต้น ถ้ามีการออกแบบให้เฉพาะเจาะจง ไม่ซ้ำ เหมือน หรือคล้ายกับผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตหรือจำหน่ายแล้ว หรือได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์แล้ว ก็สามารถนำมายื่นจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้

ตัวอย่างสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ประเภท ลวดลายบนกล่อง

srichand packaging patent
เลขที่คำขอ 1802000884 ผู้ขอรับสิทธิบัตร บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด
Kaproa Kai Packaging Patent Design
เลขที่คำขอ 1902004201 ผู้ขอรับสิทธิบัตร บริษัท รวมอาหาร จำกัด

ตอนนี้IDG มีโปรโมชั่น เพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการ ห้างร้านต่าง ๆ ที่ต้องการออกแบบลวดลายต่าง ๆ บนกล่องผลิตภัณฑ์ และต้องการยื่นจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันไม่ต้องการให้ใครเอาไปใช้ซ้ำ หรือลอกเลียนแบบ ดังนี้จ้าThai Packaging Design Patent การออกแบบและยื่นจดสิทธิบัตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย

ราคา 30,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมราชการทั้งหมดแล้ว (ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ, แก้ไขเพิ่มเติม, การประกาศโฆษณา และการรับจดทะเบียน

สิ่งที่จะได้รับ

 • การออกแบบลวดลายบนกล่องสินค้า, กล่องบรรจุ
 • การยื่นจดสิทธิบัตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย
 • ประสานงานกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในทุกขั้นตอนจนกระทั่งได้รับจดทะเบียน

หมายเหตุ: ยังไม่รวม vat 7%, ยังไม่รวมค่าบริการสืบค้นสิทธิบัตรทั่วโลก 23,000 บาท, ไม่รวมถึงการอุทธรณ์ คัดค้าน โต้แย้งต่ออายุหรือกรณีอื่นๆ

สำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ส่งแบบครั้งแรก 2 แบบ และแก้ไขได้ 3 ครั้ง

Thai & China Packaging Design Patent การออกแบบและยื่นจดสิทธิบัตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยและประเทศจีน

ราคา 85,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมราชการทั้งหมดแล้ว (ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ, แก้ไขเพิ่มเติม, การประกาศโฆษณา และการรับจดทะเบียน)

สิ่งที่จะได้รับ

 • การออกแบบลวดลายบนกล่องสินค้า, กล่องบรรจุ
 • การยื่นจดสิทธิบัตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย,จีน
 • ประสานงานกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในทุกขั้นตอนจนกระทั่งได้รับจดทะเบียน

หมายเหตุ: ยังไม่รวม vat 7%, ยังไม่รวมค่าบริการสืบค้นสิทธิบัตรทั่วโลก 23,000 บาท, ไม่รวมถึงการอุทธรณ์ คัดค้าน โต้แย้งต่ออายุหรือกรณีอื่นๆ

สำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ส่งแบบครั้งแรก 2 แบบ และแก้ไขได้ 3 ครั้ง

และนอกจากนี้เรายังมีบริการยื่นจดสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกด้วย 
เพียงท่านมีผลิตภัณฑ์ที่ต้องการยื่นจดอยู่แล้ว IDG จะจัดเตรียมภาพผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนด
ของกฎหมาย พร้อมเอกสารประกอบ และประสานงานกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
พร้อมดูแลกระทั่งได้รับจดทะเบียน 
จ่ายครั้งเดียวจบ
3. Thai Design Patent การยื่นจดสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย
ราคา 25,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมราชการทั้งหมดแล้ว (ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ, แก้ไขเพิ่มเติม, การประกาศโฆษณา และการรับจดทะเบียน)

สิ่งที่จะได้รับ

 • การเตรียมภาพผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามที่กฎหมายสิทธิบัตรกำหนด
 • การยื่นจดสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย
 • ประสานงานกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในทุกขั้นตอนจนกระทั่งได้รับจดทะเบียน

หมายเหตุ: ยังไม่รวม vat 7%, ยังไม่รวมค่าบริการสืบค้นสิทธิบัตรทั่วโลก 23,000 บาท, ไม่รวมถึงการอุทธรณ์ คัดค้าน โต้แย้งต่ออายุหรือกรณีอื่นๆ

สำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ส่งแบบครั้งแรก 2 แบบ และแก้ไขได้ 3 ครั้ง

Thai & China Packaging Design Patent การออกแบบและยื่นจดสิทธิบัตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยและประเทศจีน

ราคา 80,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมราชการทั้งหมดแล้ว (ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ, แก้ไขเพิ่มเติม, การประกาศโฆษณา และการรับจดทะเบียน)

สิ่งที่จะได้รับ

 • การเตรียมภาพผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามที่กฎหมายสิทธิบัตรกำหนด
 • การยื่นจดสิทธิบัตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย,จีน
 • ประสานงานกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในทุกขั้นตอนจนกระทั่งได้รับจดทะเบียน

หมายเหตุ: ยังไม่รวม vat 7%, ยังไม่รวมค่าบริการสืบค้นสิทธิบัตรทั่วโลก 23,000 บาท, ไม่รวมถึงการอุทธรณ์ คัดค้าน โต้แย้งต่ออายุหรือกรณีอื่นๆ

สำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ส่งแบบครั้งแรก 2 แบบ และแก้ไขได้ 3 ครั้ง

หากท่านสนใจบริการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
สามารถติดต่อ 02-011-7161 ต่อ 301 – 304
 หรือ  LINE : @idgthailand

crossmenuchevron-down