OUR BLOG

การออกแบบผลิตภัณฑ์ ก็ขอรับความคุ้มครองได้​

packaging

การออกแบบผลิตภัณฑ์ ก็ขอรับความคุ้มครองได้

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้การคุ้มครอง

 • รูปลักษณ์ ลวดลาย หรือสีสันของงานออกแบบผลิตภัณฑ์เท่านั้น (ไม่ปกป้องในแง่ของการใช้งานหรือประโยชน์ใช้สอย)
 • สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์มีอายุ 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นจด และได้รับการคุ้มครองในประเทศที่ยื่นจดเท่านั้น

รู้หรือไม่ “ลวดลาย” ที่สามารถนำมายื่นจดสิทธิบัตรออกแบบได้ ไม่จำเป็นต้องอยู่บนผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ลวดลายต่าง ๆ ที่ปรากฏบนกล่อง เช่น กล่องเครื่องสำอาง , กล่องบรรจุสินค้า, กล่องบรรจุอาหาร เป็นต้น ถ้ามีการออกแบบให้เฉพาะเจาะจง ไม่ซ้ำ เหมือน หรือคล้ายกับผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตหรือจำหน่ายแล้ว หรือได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์แล้ว ก็สามารถนำมายื่นจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้

ตัวอย่างสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ประเภท ลวดลายบนกล่อง

srichand packaging patent

 

เลขที่คำขอ 1802000884 ผู้ขอรับสิทธิบัตร บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด
Kaproa Kai Packaging Patent Design

 

เลขที่คำขอ 1902004201 ผู้ขอรับสิทธิบัตร บริษัท รวมอาหาร จำกัด

ตอนนี้IDG มีโปรโมชั่น เพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการ ห้างร้านต่าง ๆ ที่ต้องการออกแบบลวดลายต่าง ๆ บนกล่องผลิตภัณฑ์ และต้องการยื่นจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันไม่ต้องการให้ใครเอาไปใช้ซ้ำ หรือลอกเลียนแบบ ดังนี้

 

Thai Packaging Design Patent

Thai Packaging Design Patent การออกแบบและยื่นจดสิทธิบัตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย

ราคา 30,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมราชการทั้งหมดแล้ว (ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ, แก้ไขเพิ่มเติม, การประกาศโฆษณา และการรับจดทะเบียน

สิ่งที่จะได้รับ

 • การออกแบบลวดลายบนกล่องสินค้า, กล่องบรรจุ
 • การยื่นจดสิทธิบัตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย
 • ประสานงานกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในทุกขั้นตอนจนกระทั่งได้รับจดทะเบียน

หมายเหตุ: ยังไม่รวม vat 7%, ยังไม่รวมค่าบริการสืบค้นสิทธิบัตรทั่วโลก 23,000 บาท, ไม่รวมถึงการอุทธรณ์ คัดค้าน โต้แย้งต่ออายุหรือกรณีอื่นๆ สำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ส่งแบบครั้งแรก 2 แบบ และแก้ไขได้ 3 ครั้ง

Thai & China Packaging Design Patent

Thai & China Packaging Design Patent การออกแบบและยื่นจดสิทธิบัตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยและประเทศจีน

ราคา 85,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมราชการทั้งหมดแล้ว (ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ, แก้ไขเพิ่มเติม, การประกาศโฆษณา และการรับจดทะเบียน)

สิ่งที่จะได้รับ

 • การออกแบบลวดลายบนกล่องสินค้า, กล่องบรรจุ
 • การยื่นจดสิทธิบัตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย,จีน
 • ประสานงานกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในทุกขั้นตอนจนกระทั่งได้รับจดทะเบียน

หมายเหตุ: ยังไม่รวม vat 7%, ยังไม่รวมค่าบริการสืบค้นสิทธิบัตรทั่วโลก 23,000 บาท, ไม่รวมถึงการอุทธรณ์ คัดค้าน โต้แย้งต่ออายุหรือกรณีอื่นๆ สำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ส่งแบบครั้งแรก 2 แบบ และแก้ไขได้ 3 ครั้ง

และนอกจากนี้เรายังมีบริการยื่นจดสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกด้วย เพียงท่านมีผลิตภัณฑ์ที่ต้องการยื่นจดอยู่แล้ว IDG จะจัดเตรียมภาพผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย พร้อมเอกสารประกอบ และประสานงานกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมดูแลกระทั่งได้รับจดทะเบียน จ่ายครั้งเดียวจบ

 

Thai Design Patent

Thai Design Patent การยื่นจดสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย

ราคา 25,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมราชการทั้งหมดแล้ว (ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ, แก้ไขเพิ่มเติม, การประกาศโฆษณา และการรับจดทะเบียน)

สิ่งที่จะได้รับ

 • การเตรียมภาพผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามที่กฎหมายสิทธิบัตรกำหนด
 • การยื่นจดสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย
 • ประสานงานกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในทุกขั้นตอนจนกระทั่งได้รับจดทะเบียน

หมายเหตุ: ยังไม่รวม vat 7%, ยังไม่รวมค่าบริการสืบค้นสิทธิบัตรทั่วโลก 23,000 บาท, ไม่รวมถึงการอุทธรณ์ คัดค้าน โต้แย้งต่ออายุหรือกรณีอื่นๆ สำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ส่งแบบครั้งแรก 2 แบบ และแก้ไขได้ 3 ครั้ง

 

Brochure Promotion สิทธิบัตรออกแบบ Draft2 04 1

Thai & China Packaging Design Patent การออกแบบและยื่นจดสิทธิบัตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยและประเทศจีน

ราคา 80,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมราชการทั้งหมดแล้ว (ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ, แก้ไขเพิ่มเติม, การประกาศโฆษณา และการรับจดทะเบียน)

สิ่งที่จะได้รับ

 • การเตรียมภาพผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามที่กฎหมายสิทธิบัตรกำหนด
 • การยื่นจดสิทธิบัตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย,จีน
 • ประสานงานกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในทุกขั้นตอนจนกระทั่งได้รับจดทะเบียน

หมายเหตุ: ยังไม่รวม vat 7%, ยังไม่รวมค่าบริการสืบค้นสิทธิบัตรทั่วโลก 23,000 บาท, ไม่รวมถึงการอุทธรณ์ คัดค้าน โต้แย้งต่ออายุหรือกรณีอื่นๆ สำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ส่งแบบครั้งแรก 2 แบบ และแก้ไขได้ 3 ครั้ง

 

หากท่านสนใจบริการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สามารถติดต่อ 02-011-7161 ต่อ 301 – 304 หรือ  LINE : @idgthailand

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญสิทธิบัตร IDG

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ