OUR BLOG

สิทธิบัตรใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด

“สิทธิบัตรใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด”
ในโลกปัจจุบันได้มีการสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ออกมามากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนที่มีอย่างหลากหลาย ซึ่งบางสิ่งประดิษฐ์มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย จนทำให้คนส่วนใหญ่อาจจะมองว่าเป็นสิ่งของทั่วไปที่ไม่ได้มีความโดดเด่นอะไร และมันอาจดูธรรมดาเสียจนไม่น่าที่จะนำไปจดเป็นสิทธิบัตรได้ แต่รู้หรือไม่ว่า มีสิทธิบัตรจำนวนไม่น้อยที่เกิดจากการนำสิ่งของเครื่องใช้รอบตัวมาต่อยอด พัฒนา หรือออกแบบเพิ่มเติม และจดทะเบียนขอรับความคุ้มครองเป็นสิทธิบัตรประเภทต่าง ๆ ซึ่งบางอย่างก็ใกล้ตัวเราจนคาดไม่ถึง ลองมาดูงานเหล่านี้กันครับ
1. กระติกน้ำแข็ง (คำขอรับสิทธิบัตรเลขที่คำขอ “1803000604” ชื่อการประดิษฐ์ “กระติกน้ำแข็งที่มีฝาเปิดกางได้ 180 องศา”)

หลายคนคงเคยไปแคมป์ปิ้งปิกนิกกับครอบครัว หรือไปสังสรรค์กับเพื่อน และคงได้มีโอกาสใช้กระติกน้ำแข็งกันอยู่บ้าง ซึ่งในฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทยพบว่า มีผู้พัฒนากระติกน้ำแข็งและนำมาจดเป็นสิทธิบัตรโดย ลักษณะพิเศษที่โดดเด่น คือ การทำให้ฝากระติกสามารถกางได้ 180 องศา ดังแสดงในรูปด้านล่าง

1 1

2. แฟ้มเก็บเอกสาร (คำขอรับสิทธิบัตรเลขที่คำขอ “1703002452” ชื่อการประดิษฐ์ “แฟ้มกล่องอเนกประสงค์”)

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการรณรงค์ให้ลดการใช้เอกสารในรูปแบบกระดาษ และส่งเสริมการใช้เอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กโทรนิค แต่เอกสารในรูปแบบกระดาษก็ยังมีความจำเป็นสำหรับการทำงานในบางลักษณะ ส่งผลให้การจัดเก็บเอกสารด้วยแฟ้มเอกสารยังคงมีความสำคัญ พบว่ามีผู้นำแฟ้มเอกสารมาออกแบบและพัฒนาเพิ่มเติม และนำไปจดสิทธิบัตร โดยการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ยึดเอกสารภายในแฟ้ม ทำให้ไม่จำเป็นต้องเจาะรูบนกระดาษเพื่อใส่เอกสารเข้าไปในแฟ้ม ดังแสดงในรูปด้านล่าง

แฟ้ม
3 1
2

3. คลีปหนีบกระดาษ (คำขอรับสิทธิบัตรเลขที่คำขอ “0902001922” ชื่อการประดิษฐ์ “คลิปหนีบกระดาษ” และคำขอรับสิทธิบัตรเลขที่คำขอ “0602000865” ชื่อการประดิษฐ์ “คลิปหนีบกระดาษ”)

: ในบรรดาอุปกรณ์สำหรับสำนักงาน หลายคนคงได้ใช้คลิปหนีบกระดาษนี้ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เหมือนว่าล่องหนได้เพราะมักจะหมดไปจากโต๊ะทำงานโดยไม่รู้ตัว คลิปหนีบกระดาษได้มีผู้ออกแบบรูปร่าง ลักษณะภายนอกใหม่ และมีการนำมายื่นจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ไว้ด้วย ดังรูปที่แสดงด้านล่าง ถึงแม้ว่าคลิปหนีบกระดาษจะไม่ได้มีการทำงานที่ซับซ้อน แต่หากมีการออกแบบใหม่ก็สามารถขอรับความคุ้มครองลักษณะภายนอกของมันได้

4
5

4. ภาชนะรองแก้วน้ำ (คำขอรับสิทธิบัตรเลขที่คำขอ “0601004700”ชื่อการประดิษฐ์ “ภาชนะรองแก้ว”)

: สำหรับคนที่ชอบนำแก้วน้ำมาวางไว้บนโต๊ะทำงาน โต๊ะกินข้าว หรือวางบนเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะน้ำเย็น น่าจะเจอปัญหาการเกิดหยดน้ำบนพื้นผิวที่นำไปวาง ซึ่งในบางครั้งที่รองแก้วทั่วไปก็ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ สำหรับปัญหานี้ได้มีผู้ให้ความสนใจและนำมาสร้างสรรค์เป็นสิ่งของเพื่อแก้ไขการเกิดหยดน้ำอยู่บนพื้นผิวที่ไม่ต้องการ โดยการพัฒนาที่รองแก้วโดยเพิ่มที่เก็บน้ำขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง เพื่อลดหยดน้ำที่จะติดอยู่ใต้แก้ว ดังแสดงในรูปด้านล่าง และนำไปจดเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์อีกด้วย

6

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรานั้น สามารถนำมาออกแบบและพัฒนาเพิ่มเติมให้มีความโดดเด่นและดีกว่าเดิม รวมถึงเพิ่มประโยชน์ใช้สอยให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากได้มีการคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาเป็นคนแรกและยังไม่ได้ผลิตหรือจำหน่ายไปแล้ว สามารถนำไปยื่นจดเป็นสิทธิบัตรเพื่อให้ได้รับสิทธิในผลงานนั้น ๆ แต่เพียงผู้เดียวอีกด้วย ดังนั้นอย่าเพิ่งคิดว่าผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ของคุณที่ผ่านการคิดค้นพัฒนามาอย่างตั้งใจและยากลำบาก จะไม่สามารถยื่นจดสิทธิบัตรได้ โดยหากท่านยังไม่มั่นใจว่าสินค้าของท่านจะจดเป็นสิทธิบัตรได้ไหม สามารถติดต่อสอบถามทาง IDG เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำสำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในการยื่นจดสิทธิบัตร IDG ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ครับ

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวการจดทะเบียนสิทธิบัตรโดยตรงที่ฝ่ายสิทธิบัตรของเรา โดยจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและแนะนำท่านอย่างเต็มที่ในทุกบริการ
โทร: 02-011-7161 ถึง 6
ฝ่ายสิทธิบัตร กรุณากด 301, 302, 303, 304
E-Mail: [email protected] Here

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ