International Website

สิทธิบัตรใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด

ในโลกปัจจุบันได้มีการสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ออกมามากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนที่มีอย่างหลากหลาย ซึ่งบางสิ่งประดิษฐ์มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย จนทำให้คนส่วนใหญ่อาจจะมองว่าเป็นสิ่งของทั่วไปที่ไม่ได้มีความโดดเด่นอะไร และมันอาจดูธรรมดาเสียจนไม่น่าที่จะนำไปจดเป็นสิทธิบัตรได้ แต่รู้หรือไม่ว่า มีสิทธิบัตรจำนวนไม่น้อยที่เกิดจากการนำสิ่งของเครื่องใช้รอบตัวมาต่อยอด พัฒนา หรือออกแบบเพิ่มเติม และจดทะเบียนขอรับความคุ้มครองเป็นสิทธิบัตรประเภทต่าง ๆ ซึ่งบางอย่างก็ใกล้ตัวเราจนคาดไม่ถึง ลองมาดูงานเหล่านี้กันครับ

1. กระติกน้ำแข็ง (คำขอรับสิทธิบัตรเลขที่คำขอ “1803000604” ชื่อการประดิษฐ์ “กระติกน้ำแข็งที่มีฝาเปิดกางได้ 180 องศา”)

: หลายคนคงเคยไปแคมป์ปิ้งปิกนิกกับครอบครัว หรือไปสังสรรค์กับเพื่อน และคงได้มีโอกาสใช้กระติกน้ำแข็งกันอยู่บ้าง ซึ่งในฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทยพบว่า มีผู้พัฒนากระติกน้ำแข็งและนำมาจดเป็นสิทธิบัตรโดย ลักษณะพิเศษที่โดดเด่น คือ การทำให้ฝากระติกสามารถกางได้ 180 องศา ดังแสดงในรูปด้านล่าง

2. แฟ้มเก็บเอกสาร (คำขอรับสิทธิบัตรเลขที่คำขอ “1703002452” ชื่อการประดิษฐ์ “แฟ้มกล่องอเนกประสงค์”)

: คงปฏิเสธไม่ได้ว่าแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการรณรงค์ให้ลดการใช้เอกสารในรูปแบบกระดาษ และส่งเสริมการใช้เอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กโทรนิค แต่เอกสารในรูปแบบกระดาษก็ยังมีความจำเป็นสำหรับการทำงานในบางลักษณะ ส่งผลให้การจัดเก็บเอกสารด้วยแฟ้มเอกสารยังคงมีความสำคัญ พบว่ามีผู้นำแฟ้มเอกสารมาออกแบบและพัฒนาเพิ่มเติม และนำไปจดสิทธิบัตร โดยการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ยึดเอกสารภายในแฟ้ม ทำให้ไม่จำเป็นต้องเจาะรูบนกระดาษเพื่อใส่เอกสารเข้าไปในแฟ้ม ดังแสดงในรูปด้านล่าง3. คลีปหนีบกระดาษ (คำขอรับสิทธิบัตรเลขที่คำขอ “0902001922” ชื่อการประดิษฐ์ “คลิปหนีบกระดาษ” และคำขอรับสิทธิบัตรเลขที่คำขอ “0602000865” ชื่อการประดิษฐ์ “คลิปหนีบกระดาษ”)

: ในบรรดาอุปกรณ์สำหรับสำนักงาน หลายคนคงได้ใช้คลิปหนีบกระดาษนี้ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เหมือนว่าล่องหนได้เพราะมักจะหมดไปจากโต๊ะทำงานโดยไม่รู้ตัว คลิปหนีบกระดาษได้มีผู้ออกแบบรูปร่าง ลักษณะภายนอกใหม่ และมีการนำมายื่นจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ไว้ด้วย ดังรูปที่แสดงด้านล่าง ถึงแม้ว่าคลิปหนีบกระดาษจะไม่ได้มีการทำงานที่ซับซ้อน แต่หากมีการออกแบบใหม่ก็สามารถขอรับความคุ้มครองลักษณะภายนอกของมันได้


4. ภาชนะรองแก้วน้ำ (คำขอรับสิทธิบัตรเลขที่คำขอ “0601004700”ชื่อการประดิษฐ์ “ภาชนะรองแก้ว”)

: สำหรับคนที่ชอบนำแก้วน้ำมาวางไว้บนโต๊ะทำงาน โต๊ะกินข้าว หรือวางบนเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะน้ำเย็น น่าจะเจอปัญหาการเกิดหยดน้ำบนพื้นผิวที่นำไปวาง ซึ่งในบางครั้งที่รองแก้วทั่วไปก็ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ สำหรับปัญหานี้ได้มีผู้ให้ความสนใจและนำมาสร้างสรรค์เป็นสิ่งของเพื่อแก้ไขการเกิดหยดน้ำอยู่บนพื้นผิวที่ไม่ต้องการ โดยการพัฒนาที่รองแก้วโดยเพิ่มที่เก็บน้ำขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง เพื่อลดหยดน้ำที่จะติดอยู่ใต้แก้ว ดังแสดงในรูปด้านล่าง และนำไปจดเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์อีกด้วย

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรานั้น สามารถนำมาออกแบบและพัฒนาเพิ่มเติมให้มีความโดดเด่นและดีกว่าเดิม รวมถึงเพิ่มประโยชน์ใช้สอยให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากได้มีการคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาเป็นคนแรกและยังไม่ได้ผลิตหรือจำหน่ายไปแล้ว สามารถนำไปยื่นจดเป็นสิทธิบัตรเพื่อให้ได้รับสิทธิในผลงานนั้น ๆ แต่เพียงผู้เดียวอีกด้วย ดังนั้นอย่าเพิ่งคิดว่าผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ของคุณที่ผ่านการคิดค้นพัฒนามาอย่างตั้งใจและยากลำบาก จะไม่สามารถยื่นจดสิทธิบัตรได้ โดยหากท่านยังไม่มั่นใจว่าสินค้าของท่านจะจดเป็นสิทธิบัตรได้ไหม สามารถติดต่อสอบถามทาง IDG เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำสำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในการยื่นจดสิทธิบัตร IDG ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ครับ

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวการจดทะเบียนสิทธิบัตรโดยตรงที่ฝ่ายสิทธิบัตรของเรา โดยจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและแนะนำท่านอย่างเต็มที่ในทุกบริการ
โทร: 02-011-7161 ถึง 6
ฝ่ายสิทธิบัตร กรุณากด 301, 302, 303, 304
E-Mail: patent@idgthailand.comClick Here

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

สิทธิบัตรใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด

ในโลกปัจจุบันได้มีการสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ออกมามากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนที่มีอย่างหลากหลาย ซึ่งบางสิ่งประดิษฐ์มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย จนทำให้คนส่วนใหญ่อาจจะมองว่าเป็นสิ่งของทั่วไปที่ไม่ได้มีความโดดเด่นอะไร และมันอาจดูธรรมดาเสียจนไม่น่าที่จะนำไปจดเป็นสิทธิบัตรได้ แต่รู้หรือไม่ว่า มีสิทธิบัตรจำนวนไม่น้อยที่เกิดจากการนำสิ่งของเครื่องใช้รอบตัวมาต่อยอด พัฒนา หรือออกแบบเพิ่มเติม และจดทะเบียนขอรับความคุ้มครองเป็นสิทธิบัตรประเภทต่าง ๆ ซึ่งบางอย่างก็ใกล้ตัวเราจนคาดไม่ถึง ลองมาดูงานเหล่านี้กันครับ

1. กระติกน้ำแข็ง (คำขอรับสิทธิบัตรเลขที่คำขอ “1803000604” ชื่อการประดิษฐ์ “กระติกน้ำแข็งที่มีฝาเปิดกางได้ 180 องศา”)

: หลายคนคงเคยไปแคมป์ปิ้งปิกนิกกับครอบครัว หรือไปสังสรรค์กับเพื่อน และคงได้มีโอกาสใช้กระติกน้ำแข็งกันอยู่บ้าง ซึ่งในฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทยพบว่า มีผู้พัฒนากระติกน้ำแข็งและนำมาจดเป็นสิทธิบัตรโดย ลักษณะพิเศษที่โดดเด่น คือ การทำให้ฝากระติกสามารถกางได้ 180 องศา ดังแสดงในรูปด้านล่าง

2. แฟ้มเก็บเอกสาร (คำขอรับสิทธิบัตรเลขที่คำขอ “1703002452” ชื่อการประดิษฐ์ “แฟ้มกล่องอเนกประสงค์”)

: คงปฏิเสธไม่ได้ว่าแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการรณรงค์ให้ลดการใช้เอกสารในรูปแบบกระดาษ และส่งเสริมการใช้เอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กโทรนิค แต่เอกสารในรูปแบบกระดาษก็ยังมีความจำเป็นสำหรับการทำงานในบางลักษณะ ส่งผลให้การจัดเก็บเอกสารด้วยแฟ้มเอกสารยังคงมีความสำคัญ พบว่ามีผู้นำแฟ้มเอกสารมาออกแบบและพัฒนาเพิ่มเติม และนำไปจดสิทธิบัตร โดยการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ยึดเอกสารภายในแฟ้ม ทำให้ไม่จำเป็นต้องเจาะรูบนกระดาษเพื่อใส่เอกสารเข้าไปในแฟ้ม ดังแสดงในรูปด้านล่าง3. คลีปหนีบกระดาษ (คำขอรับสิทธิบัตรเลขที่คำขอ “0902001922” ชื่อการประดิษฐ์ “คลิปหนีบกระดาษ” และคำขอรับสิทธิบัตรเลขที่คำขอ “0602000865” ชื่อการประดิษฐ์ “คลิปหนีบกระดาษ”)

: ในบรรดาอุปกรณ์สำหรับสำนักงาน หลายคนคงได้ใช้คลิปหนีบกระดาษนี้ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เหมือนว่าล่องหนได้เพราะมักจะหมดไปจากโต๊ะทำงานโดยไม่รู้ตัว คลิปหนีบกระดาษได้มีผู้ออกแบบรูปร่าง ลักษณะภายนอกใหม่ และมีการนำมายื่นจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ไว้ด้วย ดังรูปที่แสดงด้านล่าง ถึงแม้ว่าคลิปหนีบกระดาษจะไม่ได้มีการทำงานที่ซับซ้อน แต่หากมีการออกแบบใหม่ก็สามารถขอรับความคุ้มครองลักษณะภายนอกของมันได้


4. ภาชนะรองแก้วน้ำ (คำขอรับสิทธิบัตรเลขที่คำขอ “0601004700”ชื่อการประดิษฐ์ “ภาชนะรองแก้ว”)

: สำหรับคนที่ชอบนำแก้วน้ำมาวางไว้บนโต๊ะทำงาน โต๊ะกินข้าว หรือวางบนเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะน้ำเย็น น่าจะเจอปัญหาการเกิดหยดน้ำบนพื้นผิวที่นำไปวาง ซึ่งในบางครั้งที่รองแก้วทั่วไปก็ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ สำหรับปัญหานี้ได้มีผู้ให้ความสนใจและนำมาสร้างสรรค์เป็นสิ่งของเพื่อแก้ไขการเกิดหยดน้ำอยู่บนพื้นผิวที่ไม่ต้องการ โดยการพัฒนาที่รองแก้วโดยเพิ่มที่เก็บน้ำขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง เพื่อลดหยดน้ำที่จะติดอยู่ใต้แก้ว ดังแสดงในรูปด้านล่าง และนำไปจดเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์อีกด้วย

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรานั้น สามารถนำมาออกแบบและพัฒนาเพิ่มเติมให้มีความโดดเด่นและดีกว่าเดิม รวมถึงเพิ่มประโยชน์ใช้สอยให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากได้มีการคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาเป็นคนแรกและยังไม่ได้ผลิตหรือจำหน่ายไปแล้ว สามารถนำไปยื่นจดเป็นสิทธิบัตรเพื่อให้ได้รับสิทธิในผลงานนั้น ๆ แต่เพียงผู้เดียวอีกด้วย ดังนั้นอย่าเพิ่งคิดว่าผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ของคุณที่ผ่านการคิดค้นพัฒนามาอย่างตั้งใจและยากลำบาก จะไม่สามารถยื่นจดสิทธิบัตรได้ โดยหากท่านยังไม่มั่นใจว่าสินค้าของท่านจะจดเป็นสิทธิบัตรได้ไหม สามารถติดต่อสอบถามทาง IDG เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำสำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในการยื่นจดสิทธิบัตร IDG ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ครับ

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวการจดทะเบียนสิทธิบัตรโดยตรงที่ฝ่ายสิทธิบัตรของเรา โดยจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและแนะนำท่านอย่างเต็มที่ในทุกบริการ
โทร: 02-011-7161 ถึง 6
ฝ่ายสิทธิบัตร กรุณากด 301, 302, 303, 304
E-Mail: patent@idgthailand.comClick Here

crossmenuchevron-down
Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy