OUR BLOG

ปัจจัยหนุนศักยภาพสิทธิบัตรในเกาหลีใต้ : เบื้องหลังการเติบโตของดินแดนแห่งนวัตกรรม

สิทธิบัตรในเกาหลีใต้

ดินแดนแห่งนวัตกรรม เกาหลีใต้ไม่ได้ขึ้นชื่อเรื่อง K-Pop หรือซีรีส์เกาหลีเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นประเทศผู้นำด้านการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากจำนวนการยื่นขอสิทธิบัตรที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  การเติบโตของบริษัทชั้นนำจากประเทศเกาหลีใต้หลาย ๆ บริษัท เช่น ซัมซุง (SAMSUNG) และ แอลจี (LG) ในอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ หรือฮุนได (HYUNDAI) เเละ เกีย (KIA) ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ความสำเร็จส่วนนึงล้วนมาจากการผลักดันผลงานหรือนวัตกรรมของตนเองให้เข้าสู่การคุ้มครองภายใต้ระบบสิทธิบัตร

อัตราการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในประเทศเกาหลีใต้ระหว่าง 2009 - 2021

อัตราการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในประเทศเกาหลีระหว่าง 2009 - 2021

จากกราฟจะเห็นได้ว่าจำนวนการยื่นขอสิทธิบัตรในเกาหลีใต้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ในช่วงปี 2009 ถึง 2021  ถึงเเม้บางช่วงอัตราการยื่นจดทะเบียนอาจตกลงมาบ้าง เเต่ก็กลับมาเติบโตขึ้นได้ และในปี 2023 เกาหลีใต้กลายเป็นประเทศที่มีการยื่นขอสิทธิบัตรต่อหัวประชากรมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลก  เราจะพาทุกท่านไปเจาะลึกปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนให้ประเทศเกาหลีใต้ขึ้นเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำในด้านนวัตกรรม ว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเติบโตของสิทธิบัตรในเกาหลีใต้ 

1. นโยบายส่งเสริมนวัตกรรม : รัฐหนุนเต็มกำลัง

หัวใจสำคัญของการเติบโตด้านสิทธิบัตร  ย่อมมาจากนโยบายที่ส่งเสริมการวิจัย การพัฒนา และนวัตกรรม  รัฐบาลเกาหลีใต้ให้
ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก  โดยมีมาตรการสนับสนุนที่หลากหลาย  อาทิเช่น

 • ทุ่มงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา: รัฐบาลเกาหลีใต้ทุ่มเทงบประมาณมหาศาลเพื่อสนับสนุนการวิจัย ทั้งใน
  ภาคเอกชนและภาคการศึกษา กระตุ้นให้เกิดการริเริ่มสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ
 • จัดตั้งศูนย์วิจัย: รัฐบาลจัดตั้งศูนย์วิจัยที่ทันสมัย ดึงดูดนักวิจัยชั้นนำจากทั่วโลก
 • พัฒนาระบบนิเวศ: ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิจัย
 • คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา: มีการปรับปรุงกฎหมายสิทธิบัตรอยู่เสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักประดิษฐ์

   

พระราชบัญญัติส่งเสริมการประดิษฐ์

พระราชบัญญัติส่งเสริมการประดิษฐ์ (The Invention Promotion Act of Korea)  มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิด
นวัตกรรม   และ การวิจัยและพัฒนาในประเทศเกาหลีใต้   โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 • ส่งเสริมการประดิษฐ์
 • สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
 • คุ้มครองสิทธิของนักประดิษฐ์
 • ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสิ่งประดิษฐ์

   

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติ

 • กำหนดประเภทของสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถจดทะเบียนสิทธิบัตรได้
 • กำหนดขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร
 • กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ได้รับสิทธิบัตร
 • กำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ละเมิดสิทธิบัตร

   

ข้อมูลอ้างอิง : INVENTION PROMOTION ACT

MSS (Ministry of SMEs and Startups)

MSS (Ministry of SMEs and Startups) ให้การสนับสนุนธุรกิจ SME ในทุกเเง่มุม ตั้งเเต่ขั้นตอนการวิจัยเเละพัฒนา จนถึงการป้องกัน เเละบรรเทาความเสียหายจากการละเมิดทรัพสินทางปัญญา

ในช่วงการระบาดของโรค COVID – 19 อัตราการยื่นคำของรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรในประเทศเกาหลีใต้ เพิ่มสูงขึ้นถึง 8.3% ของทั้งหมด เเละ 23.4% เป็นคำขอที่ถูกยื่นโดย SME ซึ่งคิดเป็น 3 เท่าของอัตราการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรเพิ่มสูงขึ้น 

 • ให้การสนับสนุนเงินกู้ยืมระยะยาวที่ดอกเบี้ยตํ่า (ดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.9% สำหรับไตรมาสเเรก)
 • ให้การสนับสนุนเงินกู้ยืมระยะยาวที่ดอกเบี้ยตํ่าสำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจที่อยู่ในช่วงเริ่มต้น (น้อบกว่า 7 ปี)
 • ให้การสนับสนุนเงินทุนสำหรับ SMEs ที่นำเทคโนโลยีที่เกิดจากการสนับสนุนของรัฐบาล หรือ เทคโนโลยีที่ได้ยื่นขอรับสิทธิบัตร 2 เเสนล้านวอน
 • ให้การสนันสนุนเงิน 25 ล้านวอน หรือ 50% ของค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ยเเละอนุญาตโตตุลาการหรือการฟ้องร้องทางเเพ่งเกี่ยวกับการชดเชยความเสียที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางเทคโนโลยี
2. ภาคเอกชน: ขุมพลังขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรม

บริษัทเอกชน โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดนวัตกรรม ด้วยการทุ่มเทลงทุนมหาศาลในการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด บริษัทเอกชนชั้นนำในเกาหลีใต้ ต่างมีศูนย์วิจัยและพัฒนาที่ทันสมัย เต็มไปด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีล้ำสมัย ดึงดูด นักวิจัยชั้นนำ จากทั่วโลก มาสร้างสรรค์ผลงาน และพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ

ตัวอย่างบริษัทชั้นนำของประเทศเกาหลีใต้ 

 • Samsung ทุ่มเทงบประมาณกว่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อปี สำหรับการวิจัยและพัฒนา ครอบคลุมเทคโนโลยีต่างๆ  เช่น
  เซมิคอนดักเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และปัญญาประดิษฐ์
  Samsung Research Institute: ศูนย์วิจัยขนาดใหญ่ของ Samsung ตั้งอยู่ในเมืองซูวอน ประเทศเกาหลีใต้ มีนักวิจัยมากกว่า 20,000 คน ทำงานวิจัยในหลากหลายสาขา

 • LG มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ พลังงานสะอาด และยานยนต์ไฟฟ้า ด้วยงบประมาณกว่า 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อปี
  LG Science Park: ศูนย์วิจัยหลักของ LG ตั้งอยู่ในเมืองยงอิน ประเทศเกาหลีใต้ มุ่งเน้นการวิจัยในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ พลังงานสะอาด และยานยนต์ไฟฟ้า
 • Hyundai ทุ่มเทงบประมาณกว่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อปี สำหรับการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยานยนต์ มุ่งเน้นเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติ และยานยนต์ไฟฟ้า
  Hyundai Motor Group Innovation Center: ศูนย์วิจัยและพัฒนาที่ทันสมัยของ Hyundai ตั้งอยู่ในเมืองซอคโช ประเทศเกาหลีใต้ มุ่งเน้นการวิจัยเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติ และยานยนต์ไฟฟ้า
3. ทรัพยากรมนุษย์: ฟันเฟืองสำคัญ

บุคลากรที่มีคุณภาพ เปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อน นวัตกรรม เกาหลีใต้ให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ประเทศเกาหลีใต้มีระบบการศึกษาที่ดี ติด 5 อันดับเเรกของโลก การพัฒนาทักษะแรงงาน และสนับสนุนวัฒนธรรมแห่งความคิดสร้างสรรค์ คนเกาหลีใต้มีความใฝ่เรียนรู้ กล้าคิดนอกกรอบ กล้าริเริ่ม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเอื้ออำนวยต่อ การเกิดนวัตกรรมทั้งสิ้น 

โดยทาง KIPO (Korean Intellectual Property Office) ก็ได้มีการมอบรางวัลนักประดิษฐ์เเห่งปีในพิธีวันประดิษฐ์เป็นประจำทุกปี
 เพื่อส่งเสริมนักประดิษฐ์ที่อุทิศตนในอุตสาหกรรม การวิจัย เเละการพัฒนาเทคโนโลยี

สามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่ : KIPO awards Innovator of the Year at the 58th Invention Day Ceremony

4. สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ : ดินแดนที่เอื้ออำนวย

เกาหลีใต้มีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อธุรกิจ มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รัฐบาลเกาหลีใต้ทุ่มเทลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งระบบขนส่ง ระบบพลังงาน ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบดิจิทัล และระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ รัฐบาลเกาหลีใต้มีนโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการมีการลดอุปสรรคทางธุรกิจ และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุน ซึ่งดึงดูดนักลงทุนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาลงทุนในเกาหลีใต้ ส่งผลดีต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ การสร้างงาน การพัฒนานวัตกรรม และ การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

นอกจากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นเเล้ว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการเติบโตของสิทธิบัตรในเกาหลีใต้ เช่น กระแสโลกาภิวัตน์ การพัฒนาเทคโนโลยีและความต้องการสินค้าและบริการใหม่ๆ ของผู้บริโภค

โดยสรุป  การเติบโตของสิทธิบัตรในเกาหลีใต้  เป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนนวัตกรรม  การลงทุนในวิจัยและพัฒนา  ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ  และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดี  ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเอื้ออำนวยให้เกาหลีใต้กลายเป็นประเทศผู้นำด้านนวัตกรรม  และมีเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี

ผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจจดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศเกาหลีใต้ ทาง IDG เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิทธิบัตรในหลากหลายสาขาวิชาชีพ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าผลงานของคุณจะได้รับการดูเเลจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง พร้อมให้บริการด้านการจดสิทธิบัตรทั้งในประเทศ เเละ ต่างประเทศ ปรึกษาข้อมูลด้านสิทธิบัตรกับเรา ฟรี !

ศึกษาข้อมูลการจดสิทธิบัตรประเทศเกาหลีใต้ ได้ที่ :  จดสิทธิบัตรเกาหลีใต้ ดาวรุ่งน่าจับตามองแห่งเอเชีย

ติดต่อทีมสิทธิบัตร IDG :

โทร : 02-011-7161 ติดต่อ 301

E-mail : [email protected]

เปิดทำการวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 09:00 – 18:00 น

หรือท่านสามารถสแกน QR Code เพิ่มเพื่อน หรือเพิ่มเพื่อน
LINE ID : @idgthailand เพื่อติดต่อเราผ่าน
แอพพลิเคชั่น LINE ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ