International Website

ข้อแนะนำในการเลือกวิธีการปกป้องนวัตกรรมของคุณ ระหว่าง สิทธิบัตร VS. ความลับทางการค้า

คำถามยอดนิยมที่ลูกค้าถามเราบ่อยๆคือ เรื่อง การคุ้มครองการประดิษฐ์ว่า “มีวิธีไหนบ้างและแตกต่างกันอย่างไร” ซึ่งเราจะแนะนำให้ผู้ประดิษฐ์เลือกใช้การคุ้มครองการประดิษฐ์ด้วย สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือ ความลับทางการค้า ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญา 2 ประเภทที่มีบทบาทสำคัญต่อการคุ้มครองการประดิษฐ์ของคุณมาก และอยากให้คุณเลือกประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาที่เหมาะสมก่อนที่คุณจะเริ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอแนะเบื้องต้นของเรามีดังนี้:

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

เราแนะนำให้คุณเลือกการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ในกรณีที่:

  • ผู้ประดิษฐ์ต้องการที่จะถ่ายทอดสิทธิ หรือ ให้เช่าหรือขายสิทธิบัตรให้แก่บุคคลอื่น
  • การประดิษฐ์นั้นง่ายต่อการทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineering)
  • การใช้การประดิษฐ์นั้น อาจทำให้ผู้ประดิษฐ์ต้องเปิดเผยความลับทางการค้าที่เกี่ยวข้องไปด้วย
  • คู่แข่งกำลังพัฒนาการประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกับของคุณอยู่
  • ผู้ประดิษฐ์หรือการประดิษฐ์ที่มีสิทธิบัตรคุ้มครองจะได้รับการยอมรับ ได้ชื่อเสียง หรือสิ่งตอบแทนต่างๆ จากการจดทะเบียนสิทธิบัตร

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

ข้อแนะนำในการเลือกวิธีการปกป้องนวัตกรรมของคุณ ระหว่าง สิทธิบัตร VS. ความลับทางการค้า

คำถามยอดนิยมที่ลูกค้าถามเราบ่อยๆคือ เรื่อง การคุ้มครองการประดิษฐ์ว่า “มีวิธีไหนบ้างและแตกต่างกันอย่างไร” ซึ่งเราจะแนะนำให้ผู้ประดิษฐ์เลือกใช้การคุ้มครองการประดิษฐ์ด้วย สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือ ความลับทางการค้า ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญา 2 ประเภทที่มีบทบาทสำคัญต่อการคุ้มครองการประดิษฐ์ของคุณมาก และอยากให้คุณเลือกประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาที่เหมาะสมก่อนที่คุณจะเริ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอแนะเบื้องต้นของเรามีดังนี้:

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

เราแนะนำให้คุณเลือกการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ในกรณีที่:

  • ผู้ประดิษฐ์ต้องการที่จะถ่ายทอดสิทธิ หรือ ให้เช่าหรือขายสิทธิบัตรให้แก่บุคคลอื่น
  • การประดิษฐ์นั้นง่ายต่อการทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineering)
  • การใช้การประดิษฐ์นั้น อาจทำให้ผู้ประดิษฐ์ต้องเปิดเผยความลับทางการค้าที่เกี่ยวข้องไปด้วย
  • คู่แข่งกำลังพัฒนาการประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกับของคุณอยู่
  • ผู้ประดิษฐ์หรือการประดิษฐ์ที่มีสิทธิบัตรคุ้มครองจะได้รับการยอมรับ ได้ชื่อเสียง หรือสิ่งตอบแทนต่างๆ จากการจดทะเบียนสิทธิบัตร
crossmenuchevron-down