OUR BLOG

ข้อแนะนำในการเลือกวิธีการปกป้องนวัตกรรมของคุณ ระหว่าง สิทธิบัตร VS. ความลับทางการค้า

ข้อแนะนำในการเลือกวิธีการปกป้องนวัตกรรมของคุณ ระหว่าง สิทธิบัตร VS. ความลับทางการค้า

คำถามยอดนิยมที่ลูกค้าถามเราบ่อยๆคือ เรื่อง การคุ้มครองการประดิษฐ์ว่า “มีวิธีไหนบ้างและแตกต่างกันอย่างไร” ซึ่งเราจะแนะนำให้ผู้ประดิษฐ์เลือกใช้การคุ้มครองการประดิษฐ์ด้วย สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือ ความลับทางการค้า ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญา 2 ประเภทที่มีบทบาทสำคัญต่อการคุ้มครองการประดิษฐ์ของคุณมาก และอยากให้คุณเลือกประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาที่เหมาะสมก่อนที่คุณจะเริ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอแนะเบื้องต้นของเรามีดังนี้:

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

เราแนะนำให้คุณเลือกการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ในกรณีที่:

  • ผู้ประดิษฐ์ต้องการที่จะถ่ายทอดสิทธิ หรือ ให้เช่าหรือขายสิทธิบัตรให้แก่บุคคลอื่น
  • การประดิษฐ์นั้นง่ายต่อการทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineering)
  • การใช้การประดิษฐ์นั้น อาจทำให้ผู้ประดิษฐ์ต้องเปิดเผยความลับทางการค้าที่เกี่ยวข้องไปด้วย
  • คู่แข่งกำลังพัฒนาการประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกับของคุณอยู่
  • ผู้ประดิษฐ์หรือการประดิษฐ์ที่มีสิทธิบัตรคุ้มครองจะได้รับการยอมรับ ได้ชื่อเสียง หรือสิ่งตอบแทนต่างๆ จากการจดทะเบียนสิทธิบัตร

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

franchise

จดบริษัทแล้ว ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ?

เมื่อมีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้ว บริษัทย่อมมีสภาพเป็นนิติบุคคล ซึ่งนอกจากจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทอาจมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือที่เราเรียกกันทั่วๆไปว่า VAT เป็นภาษีประเภทหนึ่งที่ผู้ประกอบการทำการเรียกเก็บจากผู้บริโภคจากการซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ เพื่อนำส่งให้แก่กรมสรรพากร

อ่านต่อ »

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ