International Website

สิทธิบัตร และ ขอบเขตความคุ้มครอง

         ผู้คนจำนวนมากบนโลกใบนี้ล้วนมีฝีมือในการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ขึ้นมา จึงไม่น่าแปลกใจที่ในตอนนี้ ผู้คนได้ให้ความสนใจกับการจดสิทธิบัตรเป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว

         เมื่อพูดถึงสิทธิตามสิทธิบัตรแล้ว หลาย ๆ คนอาจมีความเข้าใจว่า ถ้าจดสิทธิบัตรในประเทศใดประเทศหนึ่งแล้ว จะมีสิทธิได้รับความคุ้มครองในทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นการเข้าใจผิดอย่างมาก !

         เพราะตามหลักการแล้ว “สิทธิบัตรเป็นสิทธิตามหลักดินแดน” (Territorial Rights) หมายความว่า จะมีขอบเขตการบังคับใช้สิทธิเฉพาะในประเทศที่ได้จดสิทธิบัตรไว้เท่านั้น ดังนั้นหากมีการลอกเลียนแบบในประเทศที่ไม่ได้ทำการจดสิทธิบัตรไว้ ตัวเจ้าของสิทธิบัตรจะไม่สามารถอ้างสิทธิหรือดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำการลอกเลียนแบบได้

           ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศไทย ได้มีกรณีที่ผู้ประกอบการทำการลอกเลียนแบบเอกลักษณ์ วิธีการตกแต่งร้าน รวมไปถึงวิธีการสั่งอาหาร จากร้านอาหารชื่อดังในประเทศญี่ปุ่นอย่าง “อิจิรัน ราเมง” หรือที่คนไทยรู้จักในชื่อ “ราเมงข้อสอบ” จนสร้างความสับสนให้กับลูกค้า และทำให้เกิดการถกเถียงกันในโลกออนไลน์ว่า เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่ ? ซึ่งจากการตรวจสอบของกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว พบว่า ร้านอาหารดังกล่าวได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร “Shop System” แค่ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงเป็นระบบสำหรับการตรวจสอบจำนวนลูกค้า ที่นั่งว่าง และการสั่งอาหาร ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2546 และได้รับสิทธิบัตรญี่ปุ่น เลขที่ประกาศโฆษณา JP4267981B2 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 แต่ไม่ได้ขอรับความคุ้มครองในประเทศไทย ดังนั้นการลอกเลียนแบบที่เกิดขึ้นจึงไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิบัตร ทำให้ไม่สามารถเอาผิดกับผู้ประกอบการในประเทศไทยได้

          เพราะฉะนั้น หากผู้ประกอบการหรือผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องการสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของตนในประเทศใด ก็จำเป็นต้องขอรับความคุ้มครองในประเทศนั้น ๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์และป้องกันการลอกเลียนแบบที่อาจนำมาซึ่งปัญหาในอนาคตได้

บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด มีผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งยินดีให้คำปรึกษาและดำเนินการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น ๆ ในหลายประเทศทั่วโลก

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-011-7161 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ


Click here

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

สิทธิบัตร และ ขอบเขตความคุ้มครอง

         ผู้คนจำนวนมากบนโลกใบนี้ล้วนมีฝีมือในการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ขึ้นมา จึงไม่น่าแปลกใจที่ในตอนนี้ ผู้คนได้ให้ความสนใจกับการจดสิทธิบัตรเป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว

         เมื่อพูดถึงสิทธิตามสิทธิบัตรแล้ว หลาย ๆ คนอาจมีความเข้าใจว่า ถ้าจดสิทธิบัตรในประเทศใดประเทศหนึ่งแล้ว จะมีสิทธิได้รับความคุ้มครองในทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นการเข้าใจผิดอย่างมาก !

         เพราะตามหลักการแล้ว “สิทธิบัตรเป็นสิทธิตามหลักดินแดน” (Territorial Rights) หมายความว่า จะมีขอบเขตการบังคับใช้สิทธิเฉพาะในประเทศที่ได้จดสิทธิบัตรไว้เท่านั้น ดังนั้นหากมีการลอกเลียนแบบในประเทศที่ไม่ได้ทำการจดสิทธิบัตรไว้ ตัวเจ้าของสิทธิบัตรจะไม่สามารถอ้างสิทธิหรือดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำการลอกเลียนแบบได้

           ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศไทย ได้มีกรณีที่ผู้ประกอบการทำการลอกเลียนแบบเอกลักษณ์ วิธีการตกแต่งร้าน รวมไปถึงวิธีการสั่งอาหาร จากร้านอาหารชื่อดังในประเทศญี่ปุ่นอย่าง “อิจิรัน ราเมง” หรือที่คนไทยรู้จักในชื่อ “ราเมงข้อสอบ” จนสร้างความสับสนให้กับลูกค้า และทำให้เกิดการถกเถียงกันในโลกออนไลน์ว่า เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่ ? ซึ่งจากการตรวจสอบของกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว พบว่า ร้านอาหารดังกล่าวได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร “Shop System” แค่ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงเป็นระบบสำหรับการตรวจสอบจำนวนลูกค้า ที่นั่งว่าง และการสั่งอาหาร ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2546 และได้รับสิทธิบัตรญี่ปุ่น เลขที่ประกาศโฆษณา JP4267981B2 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 แต่ไม่ได้ขอรับความคุ้มครองในประเทศไทย ดังนั้นการลอกเลียนแบบที่เกิดขึ้นจึงไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิบัตร ทำให้ไม่สามารถเอาผิดกับผู้ประกอบการในประเทศไทยได้

          เพราะฉะนั้น หากผู้ประกอบการหรือผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องการสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของตนในประเทศใด ก็จำเป็นต้องขอรับความคุ้มครองในประเทศนั้น ๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์และป้องกันการลอกเลียนแบบที่อาจนำมาซึ่งปัญหาในอนาคตได้

บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด มีผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งยินดีให้คำปรึกษาและดำเนินการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น ๆ ในหลายประเทศทั่วโลก

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-011-7161 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ


Click here

crossmenuchevron-down
Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy