OUR BLOG

สิ่งสำคัญที่ควรรู้! เตรียมข้อมูลก่อน Brief ให้ได้งานออกแบบที่ตรงใจ

สิ่งสำคัญที่ควรรู้ เตรียมข้อมูลก่อน Brief ให้ได้งานออกแบบที่ตรงใจ 01 scaled 1

สิ่งสำคัญที่ควรรู้ ! เตรียมข้อมูลก่อน Brief ให้ได้งานออกแบบที่ตรงใจ 

        สำหรับงานออกแบบนั้น การบรีฟก่อนเริ่มทำงานเป็นส่วนที่สำคัญในขั้นตอนการทำงานของนักออกแบบเป็นอย่างมาก เราอาจเคยได้ยินปัญหาของความไม่เข้าใจระหว่างลูกค้าและนักออกแบบ การได้รับงานที่ไม่ตรงใจ หรือเข้าใจบรีฟต่างกัน ทำให้งานออกมาไม่ตรงตามความต้องการ เพื่อลดการเกิดปัญหาและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากเรามีหลักการในการบรีฟงาน ที่จะทำให้ทุกคนสามารถเข้าใจจุดประสงค์ของงานในทิศทางเดียวกัน เราลองมาดูองค์ประกอบสำคัญที่จำเป็นต่อการบรีฟก่อนเริ่มทำงานกันค่ะ

1. ข้อมูลธุรกิจของคุณ

เป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการเริ่มต้นพูดคุย และทำความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ สินค้า หรือบริการของลูกค้า ว่าอยู่ในหมวดธุรกิจใด Mission / Vision ขององค์กรเป็นแบบไหน เพื่อให้นักออกแบบได้รู้จักและทำความเข้าใจก่อน และสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานได้ชัดเจนขึ้น

2. กลุ่มเป้าหมายคือใคร

เพื่อการทำงานที่จะสามารถตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่คุณต้องการสื่อสารด้วยงานออกแบบ นักออกแบบจำเป็นที่จะต้องรู้ถึง Target Group ที่ต้องการสื่อสารด้วยอย่างชัดเจน เช่น การระบุเพศ อายุ รายได้ รวมไปถึงเรื่องของ Lifestyle และพฤติกรรม ซึ่งเมื่อรู้และเข้าใจกลุ่มเป้าหมายแล้ว จะยิ่งทำให้การทำงานออกมาตรงโจทย์จะทำได้อย่างง่ายมากขึ้น

3. ทิศทางของการออกแบบ / Mood and Tone

การกำหนด Moodboard ก่อนทำการออกแบบเพื่อพูดคุยร่วมกันระหว่างลูกค้าและนักออกแบบ เป็นสิ่งที่จะทำให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น ว่าสิ่งที่นักออกแบบคิด กับสิ่งที่ลูกค้าต้องการนั้นตรงกันมากน้อยแค่ไหน เป็นการกำหนดแนวทางในการสร้างเอกลักษณ์ให้กับงานของเรา ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบตัวอักษร รูปร่าง เส้น สี ลวดลายกราฟิกที่ใช้ การจัดวางองค์ประกอบต่างๆ

4. เนื้องานทั้งหมด

การกำหนด Scope ของงานอย่างชัดเจน เป็นส่วนสำคัญอย่างมากในกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การกำหนดเป็นหัวข้อว่าต้องการจะทำอะไร เนื้องานเป็นแบบไหน ข้อมูลต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการออกแบบมีอะไรบ้าง ลงลึกไปถึงเนื้องานนั้นๆ จะมีกระบวนการออกแบบให้เลือกอย่างไร จำนวนการปรับแก้ไข และอื่นๆอย่างครอบคลุม เพื่อประสิทธิภาพของงานและการมองไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกันกับทั้งนักออกแบบและลูกค้า

5. Budget

การกำหนดงบประมาณในการทำงานจะมาจาก Scope ทั้งหมดของการทำงาน ทั้งระยะเวลา การปรับแก้ไข จำนวนชิ้นงานต่างๆ ในส่วนของงบประมาณ ลูกค้าสามารถนำเสนองบประมาณที่ตั้งไว้ในใจได้ หรือจะเป็นทางนักออกแบบเสนอราคาก่อนก็ได้เช่นกัน

6. สิ่งที่ต้องการ / ไม่ต้องการในงานออกแบบ

ในส่วนนี้ ลูกค้าสามารถบอกสิ่งที่ต้องการและไม่ต้องการให้มีในการออกแบบได้ เพื่อให้นักออกแบบเห็นภาพชัดยิ่งขึ้นว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องการ และออกแบบให้ใกล้เคียงกับความต้องการหลักๆของลูกค้ามากยิ่งขึ้น จะทำให้ปัญหาความเข้าใจผิดหรือบรีฟที่กว้างเกินไป ลดน้อยลง

7. ระยะเวลาทำงาน

การกำหนด Timeline ที่ชัดเจน ควรกำหนดอย่างครอบคลุม เพื่อระบุถึงขั้นตอนตั้งแต่เริ่มงาน กระบวนการออกแบบ การปรับแก้ไข และจบงาน ส่งมอบงาน เพื่อให้ทั้งลูกค้าและฝั่งนักออกแบบเข้าใจตรงกันและได้ตกลงร่วมกัน สิ่งสำคัญคือควรมีระยะเวลาให้นักออกแบบในการสร้างสรรค์ผลงานด้วย หากเป็นงานที่เร่งและรีบใช้งาน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการทำงาน

8. เป้าหมายของการใช้งาน

การตั้งเป้าหมายปลายทางของการนำงานออกแบบไปใช้งาน สามารถช่วยให้นักออกแบบทำงานออกมาตอบโจทย์ความต้องการมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นช่องทางที่จะนำไปใช้งาน, เป็น Online หรือ Offline หรือต้องการนำงานออกแบบไปต่อยอดอย่างไรในอนาคต

        ในทุกๆกระบวนการของการทำงานออกแบบมีความสำคัญทั้งหมด ไม่ใช่เพียงแค่ผลลัพธ์ที่ออกมาปลายทาง แต่ระหว่างทางก็มีความสำคัญมากไม่แพ้กัน การทำงานร่วมกันระหว่างลูกค้าและนักออกแบบควรจะต้องเดินไปพร้อมๆกัน และหาหนทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อให้งานออกแบบออกมาตรงใจและตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสารอย่างแท้จริง “Brief” ที่ดี จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการทำงานออกแบบ ไม่เพียงแต่งานออกแบบเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการประสานงานหรือสื่อสารกันภายในองค์กรอีกด้วย


ติดต่อฝ่ายออกแบบได้ที่:

02-011-7161 ถึง 6 กรุณากด 202

E-Mail: [email protected]

Line: @idgthailand (มี@)

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ