การสืบค้นสิทธิบัตร ในแต่ละประเทศ

หลายท่านอาจมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือความอยากรู้ที่ว่า งานของเราที่เราทำแบบนี้ ไปซ้ำหรือเหมือน ของใครหรือไม่? มีใครจดแบบนี้แล้วหรือยัง? 

จึงจะขอแนะนำทางเลือกหนึ่งในการค้นหา คือ ทำการสืบค้นจากฐานข้อมูลสิทธิบัตร

ซึ่งก็จะมีคำถามต่อมาที่ว่า ทำไมต้องสืบค้นจากฐานข้อมูลสิทธิบัตร? สืบค้นฟรีหรือไม่? ต้องเสียเงินหรือเปล่า? แล้วถ้าต้องสืบค้น สืบค้นได้ที่ไหน?

ก็จะขอแบ่งปันความรู้ให้ทุกๆท่านได้คลายข้อสงสัย ดังนี้

:: ทำไมต้องสืบค้น?

  1. เพื่อการสืบค้นความเป็นไปได้ในการขอรับสิทธิบัตร/เอกสารก่อนนี้ (patentability): ตรวจสอบความใหม่ และขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น
  2. หลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิบัตร (infringement)
  3. การเพิกถอนสิทธิบัตร/การยื่นคัดค้านสิทธิบัตร(invalidity)
  4. ความอิสระในการดาเนินการ (freedom to operate)
  5. ระบุแนวโน้มเทคโนโลยี (state-of-the art or technology trend)
  6. รวบรวมข้อมูลทางธุรกิจ (business information)
  7. การประเมินมูลค่าสิทธิบัตร (patent valuation)

:: สืบค้นฟรีหรือไม่? ต้องเสียเงินหรือเปล่า?

การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร มีทั้งแหล่งสืบค้นที่ฟรี และเสียเงิน

:: แล้วถ้าต้องสืบค้น สืบค้นได้ที่ไหน?

จากที่เราได้พูดถึง การสืบค้นสิทธิบัตรอย่างง่าย มาแล้ว ด้วย Google Patent ก็จะพบข้อมูลสิทธิบัตรมากมาย ซึ่งท่านสามารถสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรได้จากหลายช่องทางด้วยกัน เช่น จาก Google Patent, จากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (หรือที่เรียกว่า WIPO) หรือจากหน่วยงานที่ดูแลเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาของแต่ละประเทศนั้นๆโดยตรง

และหากต้องการสืบค้นอย่างเฉพาะเจาะจง เจาะไปที่แต่ละประเทศนั้นๆ ก็สามารถสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรของประเทศนั้นๆโดยตรงได้เช่นกัน

โดยครั้งนี้ เราจะขอแนะนำหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับสิทธิบัตรและระบบสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรออนไลน์ใน 10 ประเทศ ดังนี้ ประเทศไทย, ประเทศเกาหลี, ประเทศญี่ปุ่น, ประเทศสิงคโปร์, ประเทศอินเดีย, ประเทศออสเตรเลีย, ประเทศเยอรมัน, ประเทศสหรัฐอเมริกา, สหภาพยุโรป และประเทศจีน

การสืบค้นสิทธิบัตร (Patent Search)

ประเทศ ระบบสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรออนไลน์ (Search Patent System)
1) ประเทศไทย                              TH

Department of Intellectual Property [DIP]
Link: http://patentsearch.ipthailand.go.th/DIP2013/simplesearch.php

2) ประเทศเกาหลี KR

Korea Intellectual Property Rights Information Service [KIPRIS]
Link: http://engpat.kipris.or.kr/engpat/searchLogina.do?next=MainSearch

3) ประเทศญี่ปุ่น JPO

Japan Patent Office [JPO]
Link: https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopEnglishPage

4) ประเทศสิงคโปร์ IPOS

Intellectual Property Office of Singapore [IPOS]
Link: https://www.ip2.sg/RPS/WP/CM/SearchSimpleP.aspx?SearchCategory=PT

5) ประเทศอินเดีย INDIA

Office of the Controller-General of Patents, Designs and Trademarks
Link: http://ipindiaonline.gov.in/patentsearch/search/index.aspx

6) ประเทศออสเตรเลีย AU

Intellectual Property Australia
Link: http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/auspat/

7) ประเทศเยอรมัน DE

German Patent and Trade Mark Office
Link: https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?window=1&space=menu&content=index&actioa=einsteiger

8) ประเทศสหรัฐอเมริกา USPTO

US Patent & Trademark Office [USPTO]
Link: http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-bool.html

9) สหภาพยุโรป EPO

European Patent Office [EPO]
Link: http://worldwide.espacenet.com/?locale=en_EP

10) ประเทศจีน SIPO

State Intellectual Property Office [SIPO]
Link: http://www.pss-system.gov.cn/sipopublicsearch/ensearch/searchEnHomeIndexAC.do

มาถึงตอนนี้ ท่านก็ได้ทราบแล้วว่าหน่วยงานใดเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศทั้ง 10 และสามารถเข้าถึงข้อมูลสิทธิบัตรในประเทศที่ท่านสนใจได้อย่างฟรีไม่ต้องเสียเงินแต่ทั้งนี้การสืบค้นสิทธิบัตรต้องอาศัยเทคนิคในการสืบค้น เนื่องจากข้อมูลสิ่งประดิษฐ์มีจำนวนมาก สิ่งประดิษฐ์แต่ละสิ่งก็จะมีเทคนิคในการใช้คำเช่นกัน ดังนั้นการสืบค้นจึงต้องอาศัยเทคนิคเช่นกัน ไว้คราวหน้าเราจะมาพูดถึงเทคนิคการสืบค้นสิทธิบัตร เพื่อให้สามารถเข้าถึงงานที่เกี่ยวข้องกับงานของท่าน

แบ่งปันความรู้นี้ทางShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on Tumblr0Share on LinkedIn0Email this to someone